GĄSÓWKA

(1408 Gassafka, Gossofca, 1415 Goszowka, 1416 Gosafka, 1425 Gosowka, 1470-80 Goschowka, 1492 Gosschowka, 1508 Gąssowa) 5 km na SE od Jasła. Por. Czeluśnica.

1. [Pow. biec.]; 1470 n. par. Tarnowiec (DLb. 2 s. 286).

2. 1481 Piotr Kruszyna z Tarnowca pozywa opata tyn. o granice między Tarnowcem a Czeluśnicą i G. (ZB 2 s. 65).

3. Własn. sołtysa wsi klasztoru Bened. w Tyńcu → Czeluśnica; por. p. 4.

4. 1408-25 Jakusz, Jakub sołtys w G. I → Czeluśnicy (SP 9, 66, 136, 363); 1415-7 Wilhelm, Wilam sołtys w G. i → Czeluśnicy (SP 9, 130, 153); 1425 ww. Jakub gwarantuje Janowi wójtowi Kołaczyc [pow. pilzn.] zwrot 80 grz. ewentualnym wieczystym wwiązaniem w swoje sołectwa, z dopłatą przez Jana 25 grz. (SP 9, 363, 365); 1453 Konrad sołtys w → Czeluśnicy i G. zapisuje ż. Małgorzacie 100 grz. oprawy na swych sołectwach (SP 9, 516); 1470-80 G. sołectwo z rolami wsi kl. tyn. Czeluśnica (DLb. 2 s. 286); 1473 Wojciech s. zm. Jakuba sołtysa z G. sprzedaje za 4 grz. bez 1 wiard. swoje części sołectwa po ojcu i matce w G. i Czeluśnicy Piotrowi Kołkowi z Czeluśnicy (SP 9, 859); 1482 → Czeluśnica p. 4; 1492-1509 Jakub Kołek sołtys w G. i → Czeluśnicy (SP 9, 1034, 1181, 1398); 1495 Mikołaj Kołek sprzedaje za 70 grz., swemu starszemu br. Jakubowi swoją cz. sołectwa w Czeluśnicy i G. (SP 9, 1181); 1508 Katarzyna ż. szl. Stanisława z G., c. szl. Jerzego z Czyrmnej (ZB 4 s. 157); 1509 Jakub Kołek sołtys w Czeluśnicy i G. oświadcza, że otrzymał za ż. Anną 40 grz. posagu, a 80 grz. wiana zapisał jej na połowie swoich sołectw w Czeluśnicy i G. wraz z połową dworu, karczmy, młyna, czynszów i na innych dochodach (SP 8, 1398).

5. 1470-80 dzies. z sołectwa w G. pobiera pleban w Tarnowcu (DLb. 2 s. 286); 1529 meszne w G. plebanowi w Tarnowcu (LR s. 75).