GĘŻYN

(1437 Gaszyn, Ganszin, 1440 Gossin, 1470-80 Ganschin, 1481 Gazin, 1529 Gązin) 6 km na NE od Koziegłow.

1. 1469 n. ks. siew. (BPAN rps s. 49); 1470 n. par. Koziegłowy (DLb. 2 s. 193).

2.1437 2 sadzawki na rz. → Dobrynia i 1 sadzawka na rz., która przepływa przez G. (ZDM 2, 495); 1490 staw pod wsią G. (WPon. 57 k. 89r).

3. Własn. szlach., następnie od 1519 własn. bpstwa krak. 1437 własn. Krystyna z Koziegłow kaszt. sądec.; → p. 4 (ZDM 2, 495); 1440 br. Jan [senior] i Krystyn [ss. zm. Krystyna] z Koziegłow dzielą dobra. Janowi przypadają → Koziegłowy z wsiami, m. in. z G. (ZK 150, s. 181); 1469 bp Jan Lutek z Brzezia zaświadcza, że Jakub z Koniecpola [woj. sier.] ustąpi Janowi [seniorowi] Koziegłowskiemu, jego ż. Elżbiecie i ss. Janowi i Krystynowi z zamku i miasta → Koziegłowy z przynależnymi wsiami, m. in. z G., pod warunkiem wypłacenia do r. 1471 1300 fl. Do tego czasu Jakub ma te dobra dzierżyć uznany przez bpa „pro terrigena Syevieriensi”. Jan Koziegłowski przy objęciu tych dóbr w posiadanie ma złożyć bpowi „omagium fidelitatis” (BPAN rps s. 46-9); 1470-80 właśc. Jan [senior] Koziegłowski h. Lis. Łany kmiece (DLb. 2 s. 183); 1481 Jan [Rzeszowski] bp krak. i ks. siew. zaświadcza, że Jan senior Koziegłowski, uzyskawszy zgodę s. Krzczona, zastawił za 400 fl. węg. Stan. Rudzkiemu połowę m. Koziegłowy z młynem i wsie Siedlec [par. Koziegłowy] i Gężyn (Pamiętnik Sand. 1 s. 386-8; Mp. 5 P 29); 1490 Krystyn z Koziegłów [s. Jana seniora] zapisuje kościołowi par. w Koziegłowach m. in. staw pod wsią G. (WPon. 57 k. 89 r wzm.); 1519 Krzczon [alias Krystyn] Koziegłowski [s. Jana seniora] sprzedaje za 10 000 fl. bpowi Janowi Konarskiemu swe państwo koziegłowskie, tj. zamek i m. → Koziegłowy z wsiami, m. in. z G. (BPAN rps s. 52-3); 1529 własn. bpa krak. w kluczu siew., płaci bpowi 1 grz. czynszu (LR s. 15).

4. 1437 Krystyn z Koziegłów powierza swemu kmieciowi Michałowi Studzionce „de Kieszer” [nie zid.] osadzenie wsi G. w kluczu koziegłowskim, w lesie swoim, na surowym korzeniu, na wykarczowanych 22 ł. Michał otrzymuje wraz z sołectwem 2 ł. wolne. Sołtys winien osadzić 4 zagrodników, z których 3 należeć będzie do dziedzica, a 1 do sołtysa. Może założyć 2 sadzawki na rz. Dobryni i 1 sadzawkę na innej rzece, która przepływa przez G. Sołtys otrzymuje trzeci denar z kar, przysiężne, oborzne od każdego czworonożnego zwierzęcia ― 1/2 gr, od mniejszych sztuk bydła, jak cielęta, świnie, jagnięta po 1/4 gr. Sołtys może polować na mniejszą zwierzynę. Osiedlający się we wsi otrzymują 16 lat wolnizny, po jej upływie mają płacić 1/2 grz. czynszu z łanu, dawać po dwa koguty i 20 jaj oraz winni: „arare unum iuger alias jvthro” na wiosnę i w jesieni, kosić łąki i wykonywać inne prace wg zwyczaju innych wsi Koziegłowskiego. Wieś G. zostaje przeniesiona z pr. polskiego na pr. niem. magd. Kmiecie i sołtys mają prawo wolnego zakładania barci z obowiązkiem płacenia z nich przez kmieci czynszu. Wieś zostaje przyłączona do par. w m. [Koziegłowy]. Sołtys ma tu dawać po upływie wolnizny 1 wiard. dzies. z swoich 2 ł., kmiecie zaś 24 gr z łanu mnichom przy kościele Bożego Ciała [w Koziegłowach] (ZDM 2, 495).

5. 1437 → p. 4; 1470-80 dzies. snop. i kon. z ł. kmiecych należy do pleb. w Koziegłowach (DLb. 2 s. 193); 1529 dzies. pien. wart. 20 gr z całej wsi jw. (LR s. 121).