GNIAZDÓW

(1439 Gniazdów forma zmodernizowana, 1440 Gnaszdow, 1469 Gniazdow, 1470-80 Gnyazdow) wieś stanowiąca przedmieście Koziegłów, 16,5 km na NW od Siewierza.

1. 1469 n. ks. siew. (BPAN Teki Ulanowskiego 10 s. 46-9); 1470 n. par. Koziegłowy (DLb. 2 s. 192).

2. 1470-80 sadzawka (DLb. 2 s. 192).

3. Własn. szlach. w kluczu koziegłowskim, od 1519 własn. bpa krak. w kluczu siew. 1439 Jan starszy, Krystyn i ich br. przyrodni Jan młodszy, ss. zm. Krystyna, kaszt. sądec., dziedzice Koziegłów dzielą dobra. Janowi starszemu przypada m. in. zamek → Koziegłowy z przynależnymi wsiami, m. in. z G. (SP 2, 2795-6 i przyp. 86); 1440 br. Jan [starszy] i Krystyn z Koziegłów dzielą dobra. Janowi przypada wieś i m. → Koziegłowy z wsiami, m. in. z G. (ZK 150 s. 181); 1469 Jan Rzeszowski bp krak. zaświadcza, że Jakub z Koniecpola [ziemia sier.] ustąpi Janowi Koziegłowskiemu, jego ż. Elżbiecie i ss. Janowi i Krystynowi z zamku i m. → Koziegłowy, m. in. z wsią G., jeśli otrzyma do r. 1471 1300 fl. Do wypłacenia tej sumy Jakub ma dzierżyć ww. dobra i zostaje uznany przez bpa „pro terrigena Syewieriensi”. Jan Koziegłowski przy objęciu tych dóbr w posiadanie winien złożyć bpowi homagium (BPAN Teki Ulanowskiego 10 s. 46-9); 1470-80 dz. Jan Koziegłowski h. Lis. Folwarku, karczem, zagród nie ma. Łany kmiece. 1 łan wójta i staw pleb. z Koziegłów (DLb. 2 s. 192); 1472 Jan z → Koziegłów celem naprawy m. Koziegłowy i wsi G. zatwierdza swój przywilej pod pewnymi warunkami. M. in. mieszkańcy G. winni płacić z każdego łanu 1 wiard. albo za każdy grosz 7 ternarów. Od wszystkich mieszkańców Koziegłów i G. ma być pobierane 20 grz. szosu. Mieszczanom oraz wsi G. zostaje nadana wolność od czynszu dla wszystkich sadzawek, które są lub będą założone od G. aż po zamek i na biegu wody zw. Rzeniszowska (Rzewinszowska) [dziś rz. Rzeniszówka; HWarty 1]. Wszyscy mieszkańcy Koziegłów i G. nie pracują dla dworu z wyjątkiem naprawy ogrodzenia zamkowego, w zimie łamią lód w fosie zamku między ogrodzeniami. Młyn miejski winien mleć w pierwszej kolejności mieszkańcom wsi. Mieszkańcy G. wraz z mieszczanami są obow. w razie potrzeby do naprawy sadzawki młyńskiej. Dz. Koziegłów zezwala mieszczanom i mieszkańcom G. na branie drzewa na budowę i opał ze wszystkich lasów z wyjątkiem lasu za zamkiem. W tym lesie ww. mieszkańcy mogą za pozwoleniem dziedzica brać dęby na budowę izb i wypasać na żołędziach trzodę. Poza tym wolno im wypasać we wszystkich lasach dominium, mogą łowić w sidła zające. Nikt, kto nie ma własnego domu, nie może warzyć piwa. Mieszczanie i mieszkańcy G. są obowiązani w wypadku wyprawy wojennej z całej ziemi siew. dostarczyć wóz dobrze utrzymany i 4 konie, które dziedzic zobowiązuje się zwrócić po powrocie z wyprawy (Mp. 5 N 11); 1519 Krystyn Koziegłowski sprzedaje za 10 000 fl. bpowi krak. zamek → Koziegłowy z wsiami, m. in. z G. (MS 4, 12 202); 1529 bp pobiera tu 3 grz. 38 gr czynszu (LR s. 16).

5. 1434 Zbigniew [Oleśnicki] bp krak., znosząc jedną plebanię w kościele par. w Pałecznicy, przenosi cz. uposażenia na nową prebendę w tym kościele, m. in. dzies. pien. z miasta i przedmieść Koziegłów (ZDM 2, 465); 1470-80 dzies. po 8 gr z łanu należy do plebana w Pałecznicy (DLb 2 s. 192); 1529 dzies. pien. wart. 2 grz. 40 gr z całej wsi G. i dzies. pien. wart. 1 grz. 27 gr z m. Koziegłowy i ze wsi G. ― plebanowi w Koziegłowach (LR s. 121).