GRZEBIENNY STAW

(1553 staw Grzebyenny), staw, nazwa nie notowana w UN i na Mapie Obrębów, leżał k. Tęczynka (dziś Tenczynek), położonego 6 km na SE od Nowej Góry.

[Pow. krak.]

Własn. szlach. 1553 po podziale dóbr między wwdą lubelskim Andrzejem Tęczyńskim i jego bratankiem Stan. Tęczyńskim kaszt. lwowskim ten pierwszy zatrzymuje połowę zamku Tęczyn wraz z wsiami, a także staw G. na końcu wsi Tęczynek (A. Kłodziński, Tęczyńscy. Pogląd na rozwój, zamożność i znaczenie rodu, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce” 9, Kr. 1913, kol. 260; BJ rps 6 s. 99).