HYROWA

(1438 Herowa, 1503 Herova, 1530 Hyrova, 1536 Hyrowa Valaska) 4 km na SW od Dukli.

1. 1504 n., 1581 pow. biec. (MS 3, 1161; ŹD s. 116); 1536, 1581 par. ruska Mszana (RP; ŹD s. 116).

2. 1441 Mik. Uchacz z Woli Adama ma termin z Anną wd. po Januszu z Kobylan i jej ss. Piotrem, Jakubem i Janem, ponieważ pozywał zm. Janusza o granice między Iwlą a H. i przedmieściem m. Dukli [Dukla Stara] (SP 2, 2909); 1503 przedmieście Dukli [Dukla Stara] rozciąga się od granic m. Dukli do potoku Lipka i od wsi Lipowicy do granic H., „prout ab exitu alias od wygyasdo końcowego” Iwli do kopców Łysej Góry (ZB 4 s. 83-4); 1530, 1536 młyn o 1 kole w H. (RP k. 49; RP).

3. Własn. szlach., klucz → Dukla. 1438 Janusz z Kobylan łowczy krak. wyznacza ż. Annie 500 grz. posagu na wójtostwie w → Dukli, wraz z przynależnymi do niego wsiami Lipowicą i H. (GB 2 s. 350); 1441 → p. 2; 1503 → Dukla (ZB 4 s. 86); 1504 Ewa c. zm. Jana Dukielskiego ż. Stan. Cikowskiego z Mikluszowic oddaje temuż w dożywocie wszystkie swoje wsie w pow. biec., m. in. H. (ZK 154 s. 190-3; 373 s. 305-7); 1523 → Dukla (MS 4, 4256, 4296); 1527 ur. Mik. Kobyleński oddaje w dożywocie za 200 fl. szl. Jakubowi Gołąskowskiemu (Goląskowski) i jego ż. Polikseni całą wieś H. w pow. biec. (ZB 6 s. 426-7); 1530 w H. pobór z 3 łanów i 1 młyna dorocznego o 1 kole (RP k. 49); 1536 w H. V. pobór z 3 łanów i 1 młyna o 1 kole (RP); 1539 → Dukla (MS 4, 19 747); 1581 15 dworzyszcz wołoskich (ŹD s. 116).

4. 1504 Aleksander Jag. na prośbę Stan. Cikowskiego z Mikluszowic przenosi na pr. magd. jego dobra dziedz. m. Duklę z przedmieściami i wsiami, m. in. H. w pow. biec. (MS 3, 1161); 1581 dworzyszcze sołtysa (ŹD s. 116).