JASŁO-TENUTA

1418-9 Henryk z J. włodarz Rafała procesuje się z kmieciami z Kaczorów (ZB 1a, s. 171, 178); 1418-23 Rafał z Mychowa [pow. sand.] tenut. J. (ZB 1a s. 169, 171, 176, 178, 180, 182, 200, 217; Teut. 1a s. 175; MP. 4, 1211); 1419 Piotr włodarz z J. (ZB 1a s. 173); 1423 Władysław Jag. zastawia za 600 grz. Rafałowi z Mychowa m. J. z wsiami: Ulaszowice [pow. pilzn.], Kaczorowy i Gorajowice (Mp. 4, 1211); 1433 Maciej włodarz z J. (ZP 21 s. 285); 1433-7 Henryk włodarz z J. (ZP 21 s. 285; ZB 1 s. 8); 1434 Wojciech z Mychowa zastawia za 200 grz. Grzegorzowi z Branic [ożenionemu z Małgorzatą siostrą Wojciecha] m. J. z wsiami Kaczorowy i Ulaszowice (ZK 10 s. 145); 1435 tenże Grzegorz podzastawia Janowi Czelustce ze Stradowa m. J. Zawierają między sobą umowę, że zasiewy każdy z nich będzie zbierał co drugi rok. Jeśli Grzegorz zawrze ugodę z panem Markuszem [z Popienia i Korabiowic na Mazowszu wójtem J.], wówczas Jan winien Grzegorzowi ustąpić z zastawu i wszystkie pieniądze z kar i opłat sądowych, z wyjątkiem czynszu, winny przypaść Janowi (SP 2, 2608); 1437 tenże Grzegorz zastawia za 22 grz. Henrykowi [ww. włodarzowi?] z Broniszowa [pow. pilzn.] na 1 rok m. J., wieś Kaczorowy i folwark zw. Ulaszowice (ZK 150 s. 14); 1444 Jan Koczonowski [z Koczonowa i Borowej] tenut. J. (ZCz. 3 s. 204); 1462 → Brzyszczki i Hankówka; 1462-5 Prokop [Jasielski] z Krużlowej [s. Prokopa Pieniążka] wójt i tenut. J. (ZB 1 s. 212, 238, 266); 1477-86 Andrzej Pieniążek [br. ww. Prokopa, s. Prokopa] tenut. J. (F. Sikora, Pieniążek Andrzej, PSB, 26 (1981), s. 87); 1484 Kazimierz Jag. zapisuje temuż Andrzejowi 80 grz. na m. J. (MS 1, 1634); 1491-1502 Beata wd. po Andrzeju z Krużlowej, ż. Jana Pniowskiego 1493, tenut. J. (ZB 2 s. 240; 3 s. 104; 4 s. 68, 76; ZP 34 s. 499); 1493 Jan Olbr. zaświadcza, że Jan Pieniążek z Krużlowej [s. Prokopa, bratanek ww. Andrzeja] przekazał w opiekę na 4 lata dobra król. swej tenuty, tj. m. J. z wsiami i cz. wójtostwa Piotrowi Chlewickiemu i Mikołajowi Wojnarowskiemu (MS 2, 86); 1494 Mikołaj i Jan Pieniążkowie z Krużlowej zawarli ugodę z Beatą tenut. J. w sprawie sukcesji po ich ojcu [Prokopie] i po ich stryju Andrzeju niegdyś mężu Beaty. Beata ma dzierżeć tytułem wiana i posagu: połowę wójtostwa w J. i wsie król. Przesieki, Glinik Polski, oraz wsie dziedz. Sobniów i Łaski, zaś Jan i Mikołaj otrzymują: wsie dziedz. Krużlowa, Stara Wieś, tenutę m. J. z wsiami: Brzyszczki, Hankówka, Gorajowice, Kaczorowy oraz połowę wójtostwa w J. Beata dodaje im 340 fl., z których 140 fl. wypłaca, a 200 fl. zapisuje na wsi [król.] Przesieki; ww. Mikołaj i Jan z → Krużlowej dzielą dobra. Janowi przypada całe dominium w J., Mikołajowi m.in. druga połowa wójtostwa z jatkami mięsnymi, piekarnią i łaźnią (ZB 4 s. 6-9); 1495 ww. Mikołaj i Jan z → Krużlowej dzielą dobra. Janowi przypada m.in. tenuta m. J. [z wójtostwem] i z wsiami: Brzyszczki, Hankówka, Przesieki, Glinik Polski, Kaczorowy i Gorajowice (ZB 4 s. 19); 1496 Jan Olbr. nadaje Mikołajowi Lapispotokowi [z Lapispotoku na Słowacji, dziś Ploské] m. J. z wsiami: Kaczorowy, Gorajowice, Brzyszczki i Hankówka (MS 3 Suplement 248; 4 Suplement 1186); → Jasło p. 3b; 1496-1512 Mikołaj Lapispotok tenut. i wójt J., celnik sand. 1512 (MS 2, 690-1; 3, 224, 235, 249, 1130 i Suplement 248; 4, 1352, 1786, 8334; Teut. 6 s. 272 -81; 7 s. 137); 1497, 1502, 1505 → Jasło p. 4c; 1502 Aleksander Jag. zwalnia za zasługi ww. Lapispotoka od wyprawy wojennej (MS 3, 224); Aleksander Jag. potwierdza ww. Lapispotokowi m.in. przytoczone wyżej [→ 1496] nadanie Jana Olbr. (MS 3, 235; 4 Suplement 1242); 1515 Juliana Lapispotokowa [wd. po Mikołaju] tenut. J. (Teut. 7 s. 195-9).

1529 role folw. w m. J. (LR s. 167); 1533 Seweryn Boner kaszt. żarnowski, burgr. i wielkorządca krak. wydzierżawia za 140 grz. na 3 lata szl. Jakubowi Rostockiemu m. J. z wsiami Brzyszczki i Hankówka, z wyłączeniem 20 grz. stacji płaconej rocznie do zamku biec. Rostocki przejmuje z dzierżawą wszystkie zasiewy żyta i owsa, siano, 20 sztuk bydła, mianowicie: 5 krów dojnych, 1 chorą krowę, 2 jałówki, 3 młode woły, 1 byka, 2 trzyletnie jałówki, 3 zeszłoroczne cielęta. 3 cielęta z obecnego roku, a także 22 maciory, 7 prosiąt, 10 kaczek, 36 gęsi, 40 kogutów oraz 1 kocioł (GB 6 s. 920-1); 1564 do tenuty należą wsie → Hankówka, Brzyszczki, Gorajowice, Kaczorowy; → p. 3b (LK 1 s. 132-6).

M. Ludwig, Besteuerung und Verpfändung königlicher Städte im spätmittelalterlichen Polen, „Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens”, Band 126, Berlin 1984, s. 272-4.