JASNA

(1470-80 Jaszna, 1496 Jassna, 1529 Jasna, 1564 Lopyenyk1Dziś na terenie Tymbarku góra i las Łopień (UN 6 s. 63) i wieś Podłopień 2,5 km na SW od Tymbarku) przedmieście Tymbarku, dziś przysiółek wsi Podłopień (UN 6 s. 62).

1. 1530, 1581 pow. szczyrz. (RP k. 34; ŹD s. 53); 1536 pow. sądec. [!] (RP); 1470-80 par. Tymbark (DLb. 2 s. 257).

2. 1470-80 przedmieście m. Tymbarku (DLb. 2 s. 257); 1567 wieś L. „którą przedtem przedmieściem [Tymbarku] zwano”; bukowe lasy (LK 1 s. 108).

3. Własn. król. w tenucie tymbarskiej. 1470-80 ł. kmiece (DLb. 2 s. 257); 1496 Mikołaj [Lanckoroński] z Brzezia [tenut. tymbarski] zastawia za 300 fl. węg. Janowi z Janowic wieś J. należącą do jego wójtostwa tymbarskiego (GK 25 s. 444); 1530 pobór z 1 1/2 ł. i z młyna dziedz. o 2 kołach (RP k. 34); 1564 we wsi L. „którą przedtem przedmieściem zwano” jest 23 kmieci na 22 ł. i 7 1/2 prętach, obow. do robocizny. Płacą z łanu 18 gr. 3 kmiecie, którzy robią statki [naczynia drewniane], na sprzedaż płacą po 12 gr siekiernego. Gdy bukiew obrodzi płacą po 2 gr od świni żyrowego - w sumie 8 grz. Od każdej kozy płacą po 1 gr - w sumie 1 grz. 40 gr, dają sep owsianą. 3 zagrodników płaci 5 grz. 12 gr czynszu (LK 1 s. 108).

4. 1502 sołectwo (Teut. 6 s. 286-7); 1529 2 karczmy sołectwa (LR s. 242); 1530 wójtostwo J. (RP k. 34).

5. 1470-80 dzies. pien. z łanów kmiec. bpowi, 1 miara z łanu spy w życie plebanowi w Tymbarku (DLb. 2 s. 257); 1529 dzies. pien. wart. 36 gr, meszne w życie, stołowe i klerykatura plebanowi w Tymbarku (LR s. 242).

1 Dziś na terenie Tymbarku góra i las Łopień (UN 6 s. 63) i wieś Podłopień 2,5 km na SW od Tymbarku.