KLESZCZYŃSKA KARCZMA

(1513 taberna dicta Kleszczynska) karczma w Topoli, 4 km na SE od Skarbimierza [Skalbmierza].

[Pow. prosz.]

Własn. szlach. 1513 z podziału dóbr między braćmi Stanisławem i Piotrem Rejami młodszemu Piotrowi przypada m.in. karczma zw. K. i dwa ogrody przy niej w Dolnej Topoli (Topola Inferior) (Kniaz. 185).

Uw. W Topoli funkcjonowały w średniowieczu 2 karczmy, poświadczone w latach 1470-80 i 1496-7 (DLb. 1 s. 144; Kniaź. 114, 124). Bez wątpienia karczma K. jest identyczna z jedną z nich.