KOBYLA GÓRA

(1462 Kobila Gora, 1476 Kobyla gora) góra 472 m n.p.m. z karczmą przy drodze z Krakowa do Olkusza na S od Gotkowic (UN 11 s. 33 i autopsja), 14 km na SE od Olkusza.

[Pow. krak.]

Własn. stwa ojcowskiego. 1462 Mik. Duda karczmarz z K. G. przeciwko Miklaszowi Sławakowi o konia, którego pewien sutor alias szewczyk dał mu do jazdy aż do Wieliczki (GK 16 s. 403-4); 1476 Swiętek karczmarz z K. G. i jego pan Mik. Słabosz [tenut. ojcowski] oskarżają szl. Pawła z Koziebrodów [Mazowsze] o najście na dom i zabranie rzeczy (GK 20 s. 461); 1529 Wojc. Cieciorka z K. G. jest winien 1 1/2 grz. Barbarze Parzydziczraczowej mieszcz. z Krakowa za 4 ćw. słodu (OK 59 s. 1264).