KOBYLANKA GÓRNA

(1377 Kobelyanka, 1381 nova villa dicta Cobilanca, 1398, 1399 Cobilanca, 1400 Kobylanka, 1416 Cobilanca et... alia villa Cobilanca, 1428 Superior Kobylanka, 1432 Superior Cobilyanca, de Cobilanki, 1434-5 Cobilany, 1470, 1500 Maior Cobylanka!, 1593 Superior Kobylanka seu Dominikowice, 1594 Wysznya Kobilanka) dziś Dominikowice, 5 km na E od Gorlic.

1. 1423 C. w ziemi biec. (ZK 195 s. 160); 1508, 1581 pow. biec. (RB s. 429; ŹD s. 114); 1581, 1595 par. Kobylanka Dolna (ŹD s. 114; WR).

2. 1377 lokacja nowej wsi [→ Męcina] nad rz. Męcina i w lasach król. o tej nazwie [→ Bieszczady], graniczących m.in. z wsiami Kryg, K.[G.]1O identyfiakcji z K. G. decydują: a) położenie Męciny Wielkiej i lasów dookoła tej wsi - sąsiadują one dziś z wsiami Kryg, Dominikowice [= K. G., o identyfikacji zob. niżej i → Dominikowice], Sękowa (Mapa Obrębów; MAd.), lecz nie z Kobylanką [= Kobylanka Dolna]; b) użyta w źródle nazwa wsi - do przełomu XIV/XV w. → Kobylanka Dolna była określana jako Kobyła, zaś później lokowana K. G. od początku wzmiankowana jest jako Kobylanka (też → 1381), Sękowa, Ciekielska (ZDM 1, 150; też → Brusznia Góra); 1401, 1437-8 karczma sołtysia → p. 4; 1409 C. k. Biecza; 1428 młyn; 1451 opust. rola zw. Jadwisińska w K.G. → p. 3; 1482 → Biecz - starostwo; → Bednarka p. 2; 1500 staw na nawsiu w M.C., młyn → p. 3; 1527, 1528, 1529, 1534 nawsie w S. K. (ZB 6 s. 408-9; BCzart. perg. 772; ZB 3 s. 406; GB 6 s. 612-3) → Kobylanka Dolna p. 3; 1543 wyrok w sprawie rozgraniczenia ról wsi Kryg od wsi K.[G.] na rzecz prep. biec. (SummMyszk. → p. 7 s. 122: ogólnikowy reg.; por. → p. 3, 1548 r.); 1593 Stan., Kasper i Jan Wielopolscy protestują przeciwko Mik. Ligęzie z Bobrku kaszt. wiśl. i star. biec. o granice pomiędzy wsiami Sękowa, Ropica, Bednarka, Przeginia, Wapienne i Strzeszyn w tenucie Ligęzy a S.K. seu D. panów Wielopolskich (ZK 409 s. 117-8); 1594 → Kobylanka Dolna p. 2 i Uw.; → Dominikowice Uw.

3. Własn. szlach. 1381 → p. 4; [1381], zm. przed 1383 Mikołaj Pieniążek z → Iwanowic, → Klęczan, → Kobylanki Dolnej i K.G.; 1397-1409 Mikołaj z → Klęczan, K.G. i → Kobylanki Dolnej, siostrzeniec Mik. Pieniążka (SP 8, 6702, 9725, 10 136, 10 155, 10 215-6, uw. 226/33, 229/31, 242/27, 248/24, 289/19, 290/38, 344/14; ZK 5 s. 149; 195 s. 160); 1397-8 → Kobylanka Dolna p. 3; → Klęczany p. 3; 1398-1400 Boksa kaszt. łukowski od 1391, dz. cz. K.G. i cz. → Kobylanki Dolnej, → Klęczan (SP 8, 7823, uw. 326/25); 1398 tenże Boksa zeznaje 100 grz. na K. na rzecz Piotra wójta bocheńskiego, ten zaś zobowiązuje się ustąpić mu wieś K. i sołectwo po uiszczeniu 200 grz. na którekolwiek Boże Narodzenie (SP 8, 7823; → Klęczany p. 3); tenże Pietrasz procesuje się z tymże Boksą o 300 grz. i o łąkę w K. (SP 8 uw. 258/29, 259/8, 260/1, 262/4, 263/34, 266/81).

1399-1404 Pietrasz z Unikowa [pow. wiśl., tu od 1397] dz. cz. w K.G., s. Klemensa Pączka z Unikowa, br. Wichny i Małgorzaty, siostrzeniec Boksy z K. kaszt. łukowskiego (SP 8, 8238; Księgi sądowe łęczyckie 1385-1419, 2, Teki Pawińskiego 4, W. 1897, 5538; DSZ 108); 1399-1400 Boksa [kaszt.] łukowski z [siostrzeńcem] Pietraszem z Unikowa o dziedzictwo K. (SP 8, 8238, uw. 289/18, 311/51, 326/25); 1399-1400 → Klęczany p. 3 i Kobylanka Dolna p. 3; 1400 → Kobylanka Dolna p. 3; → p. 4; 1401 Piotr Gawron rządca z K. (ZK 3a s. 339; → Kobylanka Dolna p. 4); 1402 Pietrasz z Unikowa na podstawie dok. sądowego pozyskuje na Piotrze [wójcie] z Bochni 2 części dziedz. w K. (G.: in Cobile - przekreślone, dopisano: in Cobilanca), zaś Piotr wójt bocheński za swoje pieniądze będzie dzierżył [→ 1398] 1/3 cz. w C. (Cobilanca), w związku z czym obaj mają rozgraniczyć swoje części K. (ZK 3 s. 409); Piotr wójt bocheński oddala prawnie pozew Pietrasza z Unikowa o 20 grz. kary rzekomo zabezpieczonej na dziedzictwie w C.; Piotr z Unikowa pozywa tegoż wójta Piotra o to, że nie stanął wraz z nim jako zastępca procesowy kmieci z C. w sprawie przeciwko Januszowi „efftarz” z Krakowa (ZK 3 s. 436); Andrzej z Trzewlina procesuje sie z Pietraszem wójtem bocheńskim jako zastępcą procesowym 34 kmieci z K. (ZK 3a s. 557); tenże Piotr ma stawić Piotra pleb. z Brzeźnicy [pow. szczyrz.] na wiec sąd. przeciwko Pietraszowi z Unikowa w sprawie o dziedzictwo w K. i o połowę sołectwa w K.G. i Kobylance Dolnej (ibidem in Kobilanka et in Kobila; ZK 3a s. 495).

Przed 1403 (wspomn. jeszcze → 1423?) Wichna ze Spędoszyna i Olszowej [woj. łęcz.; wspomn. 1397-1400], dz. cz. w K. G., c. Klemensa Pączka z Unikowa, siostra Pietrasza z Unikowa i Małgorzaty, siostrzenica Boksy z K. kaszt. łukowskiego (SP 2, 959; Księgi sądowe łęczyckie 1385-1419, 2, Teki Pawińskiego 4, 1897, 5538, 6492; GB 2 s. 145); 1403 Wichna c. Klemensa Pączka z Unikowa sprzedaje za 40 grz. swemu br. Pietraszowi z Unikowa całą cz. w K. (Cobilanca) odziedziczoną po zm. wuju Boczce [Boksie] kaszt. łukowskim (SP 2, 959: błędnie 15 grz.; ZK 3 s. 496); 1403-4 tenże Pietrasz zastawia za 25 grz. i 5 grz. kwartników Mikołajowi z Klęczan swoją cz. K., która przejdzie na własn. wierzyciela w przypadku nie zwrócenia długu do Bożego Narodzenia (DSZ 106, 108).

1409-23 Małgorzata z K., ż. Wyszka ze Świesławic [dziś Siesławice, pow. wiśl.], c. Klemensa Pączka z Unikowa siostra Pietrasza z Unikowa i Wichny, siostrzenica Boksy z K. kaszt. łukowskiego (ZK 5 s. 149; 6 s. 350; 195 s. 160; Księgi sądowe łęczyckie 1385-1419, 2, Teki Pawińskiego 4, W. 1897, 5538: wspomn. 1397); 1409 taż Małgorzata ż. Wyszka zastawia dożywotnio za 20 grz. Mikołajowi z Klęczan swą cz. dziedz. w C. k. Biecza, ten zaś gwarantuje, że po jego śmierci dobra te powrócą do Małgorzaty (ZK 5 s. 149); 1416 włodarz Piotr Gawron z K. pozwany przez Jana Gamrata o czynsz 2 grz. z młyna w Klęczanach należny od młynarza Piotra i o tyleż kary (ZB 1a s. 74); Wilhelm wójt bocheński [s. wójta Piotra] sprzedaje za 120 grz. Jakubowi i Maczkowi [Baranom] z Radwanowic trzecią cz. dziedzictwa w C. i całe sołectwo w drugiej wsi Kobylance [Dolnej] (ZK 6 s. 165).

1416-39, zm. 1439 Jakub Baran, Baranek z Radwanowic, dz. (później także sołtys) K. G., sołtys na Kobylance Dolnej, h. Rak. zaw. Warnia, komornik sędziego ziemskiego krak. na pow. biec. 1437, brat Macieja, Maćka Barana z Radwanowic (ZK 6 s. 165; 146 s. 227; 197 s. 239-41; 378 s. 25, 27, 30, 47, 49a; ZB 1a s. 195, 256-7, 274-5, 282; 1 s. 3, 7, 16, 19-20, 23, 33, 35, 45, 52, 79; GB 2 s. 118, 296-7, 304, 320, 354; 4 s. 16; GK 6 s. 326, 329; SP 7/2, 683; Fed. s. 77; Bon. 10 s. 243)2W 1434 r. Jakub Baran został odnotowany z h. Rak zaw. Warnia (SP 7/2, 683), zaś jego br. Maciej w l. 1445, 1448, 1455 wystąpił z h. Ostoja (SP 7/2, 821, 881, 991). Jednak w r. 1444 Maciej były dz. Radwanowic został wymieniony jako świadek wywodu szlachectwa, w którym występowali szlachcice h. Rak, nieobecni zaś byli rycerze h. Ostoja (SP 7/2, 796). Należałoby przyjąć, że jeden z braci był fałszywym (przekupionym?) świadkiem w procesie o naganę szlachectwa.

1416-55, zm. 1455/56 Maciej, Maczek Baran, Baranek z Radwanowic, dz. cz. w K. G. i → Kobylance Dolnej [do 1426, ponownie przed 1443-4], h. Ostoja!, br. Jakuba Barana, (ZK 6 s. 165; 8 s. 114; SP 2, 2792; 7/2, 796, 821, 881, 991; BJ rps 5348 II s. 126; → przyp. 2); przed 1417-23 Ninogniew z Jasiony i → Iwanowic, dz. cz. → Klęczan, → Kobylanki Dolnej i K. G.; 1417-27 Chebda ze Świeńców [dziś Świnice Wareckie, woj. łęcz.], dz. cz. → Klęczan, → Kobylanki Dolnej i K. G.; 1417-28 Wincenty z Sędziszowie i Trzycierza, dz. cz. → Klęczan, → Kobylanki Dolnej i K. G.; 1417 → Klęczany p. 3; Chebda z Klęczan uzyskuje wyrok przeciwko Małgorzacie ż. Wyszka o cz. dziedzictwa C. (Cobilanca), o 30 grz. kary i 20 grz. wadium (ZK 6 s. 350); 1418 → Kobylanka Dolna p. 3; Urban sołtys z Glinika winien zapłacić 30 grz. [Jakubowi] Baranowi z K. (GB 2 s. 92); 1419 tenże Baran dz. z C. procesuje się o 20 grz. z Wincentym z Klęczan i Sędziszowic [i Kobylanki Dolnej → 1417]; w tejże sprawie Wincenty uzyskuje przełożenie terminu z powodu większej sprawy o 50 grz. przed sędzią starosty sądec. Mikołajem z Wielopola, co Baran kwestionuje, żądając zapłaty [łącznie z karą] 40 grz., gdyż Wincenty nie przedłożył dok. król. ani żadnego innego, i uzyskując komornika dla przeprowadzenia wwiązania (ZB 1a s. 178-9, 181, 184-6, 189, 192); 1420 Maciej [w źródle błędnie Mikołaj] Baran dz. z C., wśród świadków transakcji Żydówków z → Gromnika (wymieniony po Mikołaju z Wróblowic i Mikołaju z Wiśniowej; ZB la s. 215); 1422 → Kobylanka Dolna p. 3; 1423 Ninogniew z Jasiony w sprawie z Małgorzatą ż. Wyszka ze Świesławic (de Sweslauice) o 4 kmieci z C. w ziemi biec. pozostawionych przez tamtejszego dziedzica Mikołaja [z Klęczan], oddala jej pretensje przez stawienie świadków na wiecu sądowym (ZK 195 s. 160; w haśle Klęczany błędnie jako Wyszek ze Swoszowic).

1423-41 Jasz, Jan Chebda Świeniecki dz. cz. w → Klęczanach, Kobylance Dolnej [1437-41] i K. G., zięć (gener) szl. Wichny [→ 1403], s. Mik. Chebdy (GB 2 s. 135; ZB 1 s. 13, 16, 19-20; ZK 11 s. 545).

1423 Jasz z C. pozywa Mikołaja z Rzepienników (GB 2 s. 139); Szymon podwójci sądu wyższego pr. niem., Paweł sołtys z Binarowej oraz Johannes nobilis Wichne gener do Kobilanka poręczają sumę 13 grz. szl. Janowi Gąsiorowskiemu za Jana sołtysa z Lipinek (GB 2 s. 145, zp.); 1426-69 Stachna z K. → Kobylanka Dolna; 1426 → Kobylanka Dolna p. 3; br. Maciej Baran i Jakub dzielą dobra dziedz. Maciejowi przypadają dobra obecnie dzierżone [w Radwanowicach], zaś Jakubowi cała cz. dziedz. w C. i całe sołectwo w drugiej Kobylance [Dolnej] wraz z dodatkiem 50 grz., które Maciej od razu uiszcza (ZK 8 s. 114); 1427 → Klęczany p. 3; 1427-34, zm. ok. 1434 Piotr Chebda ze Świeńców dz. cz. w K. G. i → Kobylance Dolnej; 1428-37 Mikołaj Chebda Kobylski ze Świeńców, dz. cz. w K. G., → Kobylance Dolnej i → Klęczanach; 1428 Jakub Baran z K. przeciwko Piotrowi s. Chebdy ze Świeńców, jako zachodźcy Wiernka z Gabania i Witowie, w sprawie o doszczętne i bezprawne pocięcie przez Wiernka samotrzeć sąsieka na zboże w młynie Jakuba (cista molendini) w K., uzyskuje wyrok skazujący tegoż Piotra na zapłacenie mu podwójnych kar XV i 6 sk. i tyleż sądowi (ZK 146 s. 148: błędnie Piotr Baran, 173); tenże Jakub zastawia za 120 grz. Przecławowi z Gnojnika całą swoją cz. w S. K. z wyjątkiem sołectwa (ZK 378 s. 36); → Klęczany p. 3.

1432-7, zm. a. 1444 Anna ż. [od 1439 wd.] Jakuba Barana [Starszego] z K. (Bon. 10 s. 343; ZB 1a s. 277; 1 s. 52, 81, 94-5; GK 6 s. 326, 329); 1432 Prokop [Gamrat z Sowoklęsk prokurator] Jakuba [Barana] z C. (GB 2 s. 288; → 1445); 1432-4 Maciej Bochnia kmieć z S. C. przedkłada dok. sądu wyższego pr. niem. przed sądem ławniczym w sporze z Piotrem Sokołowskim sołtysem ze wsi Sokół o nie uwolnienie go od poręki 30 grz. Pawłowi z Biskupic kaszt. małog. i o nie złożenie wraz ze świadkami przysięgi (GB 2 s. 277, 283, 295, 302, 304, 307 - ugoda); 1433 Jan kmieć z C. (GB 2 s. 295); 1434-5 Mik. Chebda z Klęczan wywołany i przypozwany do księgi przez Jakuba Barana z C. nie stawił się na termin wyznaczony jego zm. br. Piotrowi w procesie z Baranem o zapis 20 grz. w księdze, uniemożliwiając tym samym Baranowi złożenie przysięgi (ZK 146 s. 273; SP 2, 2603); 1434 → Klęczany p. 3; 1435 tenże Jakub Baran zapisuje ż. Annie 50 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr w K. i na sołectwie tamże a także na [sołectwie w] Dolnej Kobylance (in Cobilanca et in scultecia ibidem et eciam in inferiori Cobilanka, ZB 1a s. 277); 1435-6 Paweł sołtys z Libuszy gwarantuje temuż Jakubowi spłatę 4 grz. wwiązaniem do swego sołectwa do sumy 8 grz.; tenże Paweł uiszcza temuż Jakubowi 4 grz. 17 gr poręki za Piotra i Marcina sołtysów z Sokoła (GB 2 s. 321, 327); 1436-45 Piotr Kąsy (Kąssy, Kanssy) kmieć Jakuba Barana z K. (GB 2 s. 320, 325, 372-5); 1437-8 szl. Stachna płaci karę 6 sk. powodowi Jakubowi Baranowi z C. i tyleż sądowi za złorzeczenie; tenże Baran z tąż Stachna i jej mężem Śmiłem z Knurowa i Markuszowej procesuje się o krzywdy, o S. K. i Kobylankę Dolną i Klęczany, oraz o młyn w tejże Kobylance; ciż Stachna i Śmił oskarżeni o zajazd i domaganie się od Barana należnych Stachnie 100 grz. na S. K., 80 grz. na Kobylance Dolnej, 60 grz. na młynie tamże, 50 grz. na Klęczanach, nie stawili się na termin i przegrali sprawę (ZB 1 s. 36, 40-4, 51-2); 1437 → Kobylanka Dolna p. 3; → Klęczany p. 3; szl. Jarosław de Tha[...]chin [czin?, fragment uszkodzony] aresztuje swojego konia u Jakuba Barana z C., który płacąc pamiętne twierdzi, że chce zaprzysiąc przed starostą swą niewinność. Starosta postanawia, że Baran ma stawić świadków i litkupników (mercipotatores, świadków sprzedaży), którzy wraz z nim zaprzysięgną, że koń został kupiony w dobrej wierze (ZB 1 s. 35); Bogdał opat tyn. pozywa tegoż Jakuba o 100 grz. i o krzywdy wyrządzone pstar. [tyn.] Janowi z Bączala (ZB 1 s. 49); do GB odesłane zostają sprawy ww. Jakuba z Marciszem z Sobniowa o 70 grz. i o krzywdy, oraz Anny ż. Jakuba z Mikołajem ze Skołyszyna o 200 grz. i o krzywdy (ZB 1 s. 52); 1438 Stanisław z Wierzbna gwarantuje temuż Jakubowi zwrot 90 grz. wwiązaniem do 4 ł. osiadłych w Wierzbnie, z których jest 6 grz. czynszu (ZK 11 s. 295).

1440-94, zm. a. 1497 Jakub Baran z K. G., od 1477 z → Kobylanki Dolnej i Klęczan, s. Jakuba Barana z K. G. br. Jana, Stanisława i Katarzyny [→ 1469, 1485] (GB 2 s. 354; 4 s. 126-8, 155; ZK 11 s. 545; 17 s. 397; ZB 2 s. 44, 142; 3 s. 1, 67, 84, 87-8, 92, 98, 107, 110: de Inferiori Kobylanka 1477-94; 4 s. 82; ZCz. 4 s. 317, 331, 380, 453); 1440 Mik. Błoński s. Mikołaja sołtysa w Moszczenicy Wyższej spłaca Jakuba Barana [młodszego] z C. z sumy 40 grz. wiana swej siostry Katarzyny, za które dotychczas Baran miał w zastawie 4 kmieci w Moszczenicy (GB 2 s. 354).

1441-1503, niepełnoletni do ok. 1444 Jan Baran dz. cz. w K. G. (do ok. 1485), Kobylance Dolnej, Klęczanach [pisał się stąd od 1477], sołtys w → Kobylance Dolnej i Siarach, s. Jakuba Barana z K. G., br. Jakuba, Stanisława i Katarzyny [→ 1469, 1485], żona Jadwiga c. Miklasza z Przesiek [→ 1470] (ZK 11 s. 545; 146 s. 726; 147 s. 457; ZB 1 s. 79, 81-2, 96, 104, 142-3, 156, 213; 2 s. 142; 3 s. 1; 4 s. 82, 155; ZCz. 4 s. 317, 331, 346, 380, 427, 453; GB 3 s. 611, 614: de M. K., 622: de S. C., 666, 670, 701; 4 s. 126, 131-2, 155, 192); 1441 Stanisław Baran z K. s. Jakuba Barana, br. Jana, Jakuba i Katarzyny (ZK 11 s. 545).

1441 → Kobylanka Dolna p. 3; Jan Świeniecki sprzedaje za 400 grz. w półgr Janowi, Jakubowi i Stanisławowi ss. [Jakuba] Barana z K. całe swoje cz. w S. C., Kobylance Dolnej (in Superiori et Inferiori Cobilanky) i Klęczanach wraz ze swą cz. sołectwa tamże i młynem przynależnym do tegoż sołectwa [w Kobylance Dolnej, → p. 2 tamże] (ZK 11 s. 545); 1443-4 Śmił z Knurowa pozywa Macieja Barana niegdyś z K. o to, że nie zapłacił mu za wykupione od niego dobra jego ż. Stachny w obu Kobylankach (Cobelniky utraque) i w Klęczanach; tenże Maciej oddala pozew Śmiła o 100 grz. (ZK 147 s. 67; 146 s. 457).

1444 [kmiotka] Elżbieta z Łużnej ż. Piotra [Kąsego kmiecie] z K. ze swym dziadem [kmieciem] Giedką sołtysem z Siar o 10 grz. posagu i o 11 grz. za rolę sprzedaną Janowi [Baranowi] (GB 2 s. 372-3)3Z 1445 r. znany jest zięć sołtysa Giedki z Siar - Piotr Kąsy [i z K. G. → 1436] i wnuczka tegoż Giedki Elżbieta (GB 2 s. 375); Jan dz. z C. s. zm. Jakuba Barana i jego opiekun Jan z Bączala [pod]zastawiają za 40 grz. Dziersławowi Białoniowi z Więckowic połowę wsi Stróżówka dzierżonej przez nich w zastawie za 40 grz. od Piotra dz. z Gorlic (ZB 1 s. 79 - błędnie Radwan zamiast Baran); Maciej Baran niegdyś z → Klęczan ze Śmiłem z Knurowa o Klęczany, Kobylankę Dolną i K. S. (ZK 146 s. 457); 1444-5 tenże Jan Baran kwituje Jana dz. z Bączala z wypłaty 10 i 40 grz. macierzyzny z racji opieki (ZB 1 s. 81, 94-5); 1445 tenże Baran procesuje się ze Stachną wd. po Pawle z Bobowej (ZB 1 s. 82, 84); Prokop Gamrat z Sowoklęsk [dziś Samoklęski] z ż. Katarzyną gwarantują temuż Janowi Baranowi zwrot 30 grz. wwiązaniem do wsi Tarchów (ZB 1 s. 96); 1451 tenże Jan Baran zastawia za 15 grz. szl. Andrzejowi sołtysowi z Bystrej swoich 2 kmieci w S. C. Piotra Noska i Mikołaja zw. Mysz wraz z opust. rolą zw. Jadwisińska Rola (ZB 1 s. 143); 1454 Baran [dz. K. i kmiecie] Jan Bonarowski, Pieniek, Palka, Trzop z K., arbitrzy w sporze pomiędzy Mał. Sokolską i Wojc. Sękowskim (GB 3 s. 490); 1456 Jakub z K. bratanek zm. Macieja Baranka sprzedaje za 27 grz. Mikołajowi z Krakowa mistrzowi i profesorowi teologii Ak. Krak. drewn. dom po stryju wraz z siedliskiem (cum area alias z siedliskiem) na zamku krak. powyżej domu psałterzystów, pod białą wieżą (sub Alba turri; BJ rps 5348 II s. 126); 1462 → Chorkówka p. 3; 1465 → Klęczany p. 3; 1466 Jakub Baran z K. płaci 6 sk. kary Mik. Śmiłowi [z Knurowa] w sporze o 20 grz. (ZK 16 s. 364; 17 s. 397).

1469-1510 Apolonia, Polonia, Polamka c. Jana Zawadzkiego, ż. [od 1497 wd.] Jakuba Barana z K. (ZCz. 4 s. 398; GB 4 s. 127, 192; ZB 4 s. 205-6); 1469 woźny sąd. poświadcza wyznaczenie Mik. Śmiłowi, występującemu w imieniu [matki] Stachny [z Knurowa], terminu w sądzie wiecowym z Janem Baranem z K. pozywanym o 1000 grz. i tyleż kary oraz o wwiązanie się gwałtem w jej dobra obie Kobylanki i Klęczany, o zabór czynszu wart. 60 grz. i tyleż kary, oraz poświadcza wyznaczenie w tejże sprawie terminu nadwornego w obecności sędziego ziemskiego w białej sali (in palacio albo) na zamku krak., a także zeznaje, że tenże Śmił, stawiwszy się w czarnej izbie (stuba nigra) pana starosty dla wyjaśnienia treści pozwów, uzyskał termin nadworny na najbliższym wiecu (GK 18 s. 800); tenże Baran poświadcza, że wuj Mik. z Moszczenicy Niemieckiej spłacił go z cz. macierzystej w Moszczenicy (GB 3 s. 433); br. Jan i Jakub z K. poświadczają, że szl. Paweł z Burzyna zwrócił im posag ich zm. siostry Katarzyny (ZCz. 4 s. 380); Jakub z C. zapisuje ż. Polance [Apolonii] c. Jana Zawadzkiego 80 grz. posagu i tyleż wiana na połowie swoich dóbr w obu Kobylankach i na dworze tamże (ZCz. 4 s. 398).

1470 → Klęczany p. 3; Jan Baran z M. K. kwituje Mikołaja sołtysa z Moszczenicy Niemieckiej (GB 3 s. 614); tenże Jan otrzymuje 50 grz. od Andrzeja Pieniążka [z Krużlowej] cześnika krak. jako zapłatę za wykupione od Barana i jego ż. Jadwigi sołectwo wraz z dominium [tzw. dominium sołeckie] w Przesiekach [dziś Przysieki] (GB 3 s. 622 zp.); tenże Jan zapisuje 100 grz. posagu i tyleż wiana ż. Jadwidze c. Miklasza z Przesiek na połowie swych dóbr w obu Kobylankach (ZCz. 4 s. 427); tenże Jan Baran sprzedaje Jakubowi [Baranowi] z K. swą cz. w → Klęczanach (ZCz. 4 s. 453); 1475 Jan Baran z C. sołtys w Siarach gwarantuje Mikołajowi

z Sokoła zwrot 11 fl. wwiązaniem do swych kmieci w Siarach Marcina Skorupy i Piotra Przesnosza (GB 3 s. 660).

1477-94 Paweł Klęczeński dz. m.in. K. G. i → Kobylanki Dolnej, s. Piotrasza z Siedlisk, h. Strzemię; 1477 Jan Baran z C. zastawia za dług 16 fl. szl. Stan. Szalowskiemu sołtysowi z Sękowej swoich 2 kmieci przynależnych do sołectwa w Siarach (GB 3 s. 680); 1479-80 dobra ojczyste br. Mik. i Pawła Kleczeńskich w → Klęczanach, K. S. i Kobylance Dolnej (ZB 2 s. 17, 27, 36).

1480 Jakub i Jan Baranowie z Klęczan oddalają pozew Mik. Śmiła z Knurowa zarzucającego im wwiązanie się gwałtem w jego dobra macierzyste w obu Kobylankach, zabór po 16 grz. czynszu, do którego ma pr. bliższości po matce, zabranie z ról folw. w Kobylance [której?] siana i owsa wart. 8 grz., oraz występującego o te 16 i 8 grz. i tyleż kar (ZK 147 s. 456; 146 s. 726); 1485 br. Jan i Jakub Baranowie z K. kwitują Pawła Burzyńskiego z 60 grz. posagu i wiana ich siostry Katarzyny (ZB 2 s. 143); 1487 → Kobylanka Dolna p. 3; → Klęczany p. 3.

1487-1500, zm. przed 1504 Piotr Gładysz z Wysowej dz. cz. K. G. i → Kobylanki Dolnej [h. Gryf odmieniony] (ZB 2 s. 176, 238; 4 s. 114, 126; GB 4 s. 126; IB 2970, 3024; AGZ 17 s. 309; Wójcik, Gładysze → p. 7 s. 37); 1487 Piotr Gładysz dzierżawca z S. C. procesuje się z Jakubem Baranem z Kobylanki Dolnej (ZB 2 s. 176).

1490-1525, zm. 1525 Jan Bochnar Wielopolski h. Starykoń, m.in. dz. cz. w K. G. i → Kobylance Dolnej; 1490-1491 → Kobylanka Dolna p. 3; → Klęczany p. 3; 1491-1504 Anna z K. G. i → Kobylanki Dolnej c. Jana Barana, ż. [wd. od 1504] Piotra Gładysza; 1491 Jan Baran z K. darowuje swej c. Annie, ż. Piotra Gładysza całe swe cz. dziedz. w obu Kobylankach (in ambabus Cobylanka, ZB 2 s. 238); 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498 → Kobylanka Dolna p. 3; → Klęczany p. 3; 1494-1511 Jan Klęczeński z → Klęczan, dz. cz. K. G. i → Kobylanki Dolnej; 1498 Anna ż. Piotra Gładysza z S. K. wnosi protestację przeciwko [ojcu] Janowi Baranowi z K., który nie stawił się by zgodnie z wpisem do GB wnieść na jej rzecz wpis do księgi (ZB 4 s. 50); 1500 Anna ż. Piotra Gładysza z Szymbarku godzi się z Janem Bochnarem Wielopolskim w sprawie stawu na wspólnym nawsiu w M. C. i młyna przez nią zbudowanego. Anna zobowiązuje się nie dopuszczać wieczyście nikogo do przemiału, lecz mleć tylko na swoje potrzeby domowe, zaś Wielopolski zgadza się na posiadanie przez nią stawu i młyna (ZB 4 s. 53); 1502 → Klęczany p. 3; 1504-31 Paweł Gładysz z S. K. s. Piotra Gładysza i Anny Baranówny (ZB 4 s. 114, 306; 5 s. 262; 6 s. 454; Wójcik, Gładysze → p. 7 s. 37, 54-6); 1504 Anna dz. S. K. wd. po Piotrze Gładyszu z S. K. i jej s. Paweł zastawiają, z racji 100 grz. posagu i 20 grz. expeditionis alias wiprawi ich córki i siostry Anny, Janowi Winiarskiemu z Lubziny [pow. pilzn.] całe swe cz. dziedz. w S. K. (ZB 4 s. 114); 1508, 1510 w C. S. pobór z 2 ł. i 5 prętów (RB s. 429, 465); 1510, 1511, 1513 → Kobylanka Dolna p. 3.

1511-50 Katarzyna c. Mikołaja Wierzbięty z Branic [h. Gryf], ż. Pawła Gładysza z K. G. (ZB 4 s. 229; 5 s. 139, 157; OK 97 s. 229-30); 1511 Paweł Gładysz dz. z K. S. procesuje się z Jakubem Gładyszem z Kowal i Erazmem Gładyszem z Polnej (ZB 3 s. 131); woźny sąd. zeznaje przeprowadzenie wwiązania do K. S. na rzecz Pawła Gładysza, bez sprzeciwów ze strony Jana Winiarskiego (ZB 4 s. 223); tenże Paweł dz. [cz.] S. C. i Kobylanki Dolnej zapisuje 250 fl. posagu i wiana ż. Katarzynie, c. Mik. Wierzbięty Branickiego, na połowie ww. dóbr (ZB 4 s. 229); 1513 → Kobylanka Dolna p. 3; 1519 Katarzyna ż. Pawła Gładysza, za zgodą męża, rezygnuje z dóbr po zm. siostrze Elżbiecie na rzecz br. stryjecznych Jana, Mikołaja, Stanisława, Piotra i Andrzeja [Branickich] (ZB 5 s. 139).

1520 Paweł Gładysz z C., Wysowej i Janczowej zastawia ż. Katarzynie wolną od oprawy połowę swych dóbr w C. za 350 fl., które z racji spadku po ojcu otrzymała od ww. swych br. stryjecznych Branickich (ZB 5 s. 157-9); 1525 - zm. 1532/33 bezpotomnie Mikołaj Bochnar Wielopolski z → Klęczan [tu od 1498], K. G. i → Kobylanki Dolnej; 1525 → Klęczany p. 3; → Kobylanka Dolna p. 3; 1526-7, 1528, 1529 → Kobylanka Dolna p. 3.

1530 w K. S. pobór z 5 ł. i 10 prętów, karczmy dziedz. (RP k. 49); 1532-3 prac. Jakub i Wojc. Płosakowice (Plossakovyczy) z S. C. [→ Kobylanka Dolna, p. 2 1594 r.], kmiecie Mik. Wielopolskiego [w 1533 r. już jego br. Jana Wielopolskiego pstar. biec.], procesują się z ur. Wojc. Śmigielskim o sumy ubezpieczone na m. Gorlice, przypadłe im wyrokiem sądu z powodu jego nie stawienia się na roki (ZB 6 s. 575-6; 3 s. 337, 372); 1533, 1534-5 → Klęczany p. 3.

1533-4, zm. przed 1535, Jan Bochnar Wielopolski z → Klęczan [do 1525, 1533-4], dz. m.in. K. G. i → Kobylanki Dolnej; 1534-45 Stanisław Wielopolski z → Klęczan [do 1545] m.in. dz. cz. K. G. i → Kobylanki Dolnej; 1534 nawsie w K. G. (ZB 3 s. 406), → Kobylanka Dolna p. 3; 1536 w K. S. pobórz 6 ł. i 8 prętów, z karczmy dziedz., od 3 komor., 1/2 ł. opust (RP); 1544-90 Jan Wielopolski z → Klęczan, K. G. i → Kobylanki Dolnej.

1544, 1545 w wyniku podziału dóbr pomiędzy br. Stan., Feliksem i Janem Wielopolskimi, Janowi przypadają m.in. → Klęczany, K. S. i Kobylanka Dolna w pow. biec. (ZB 9 s. 328-9; GB 11 s. 207-9); 1548 woźny sąd. poświadcza, że Jan Wielopolski z Klęczan zwoławszy kmieci w S. C., dał wwiązanie do cz. dziedz. tamże dr. Erazmowi Wolskiemu oficjałowi i prepozytowi biec., ten zaś tę cz. arendował temuż Janowi dz. S. C. (GB 7 s. 309-11; → p. 2, 1543 r.); 1581 pobór z 7 ł. kmiec. i od 1 zagr. bez roli, 3 komor. z bydłem i 2 rzem. (ŹD s. 114); 1594 → Kobylanka Dolna p. 2.

4. Sołectwo wspólne dla K. G. i → Kobylanki Dolnej. 1381 sołectwo in n. v. d. C., → Kobylanka Dolna (Mp. 3, 918); 1398 → p. 3 i Kobylanka Dolna p. 4; 1400 Miklusz [rządca] z K. [Dolnej] procesuje się z Pietraszem wójtem z Bochni i sołtysem w K. (GB 1 s. 81); 1401 Piotr wójt bocheński przeciwko Mikołajowi z Klęczan o wwiązanie się przemocą do połowy sołectwa w K., o łąki, role i o zabranie jego karczmarzowi zaprzęgu (ZK 3a s. 252); 1402 → Kobylanka Dolna p. 4; → p. 3; 1416 → p. 3; 1428 → p. 3; 1435 → p. 3 4Por. → Kobylanka Dolna przyp. 4.

5. 1529 w C. S. 1 grz. 12 gr dzies. pien. bpowi krak. (LR s. 37). 1581, 1595 → p. 1; 1581, 1595 → Kobylanka Dolna p. 5.

7. AP w Kielcach, Archiwum Ordynacji Myszkowskich 13: Summariusz dokumentów w Pieskowkim Archiwum, będących, 1319 - XVIII w. (cyt.: SummMyszk.); A. Wójcik, Gładysze pionierzy osadnictwa na Pogórzu, Gorlice 1948, s. 37, 54-6.

8. Grodzisko wczesnośred. na skrzyżowaniu dróg Dominikowice-Kryg, z odgałęzieniem na Kobylankę [Dolną] (A. Kunysz, Grodziska w województwie rzeszowskim, Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1966, Rzeszów 1968, s. 53-4)5Ww. grodzisko powinno być zapewne wiązane z wsią → Dominikowice, zanikłą na przełomie XIII i XIV w.

Uw. Ze względu na częste występowanie K. G. i → Kobylanki Dolnej pod identyczną nazwą lub zbiorczo (Kobylanka, Kobylanki) przyjęto, w przypadkach gdy nie udało się jednoznacznie zakwalifikować danej wiadomości, umieszczanie jej w haśle → Kobylanka Dolna (też → Uw. tamże). Od końca XVI w. na oznaczenie K. G. zaczęto używać starej nazwy → Dominikowice (też → Uw. tamże): 1579 Jan Wielopolski daje Walentemu Unieszowskiemu wwiązanie do swej wsi Dominikowice do wysokości zastawu 1200 fl. (GB 21 s. 780). W → 1593 r. (p. 2) wieś była określana jako S. C. seu D., zaś nazwa Kobylanka Wyżna [Górna] funkcjonowała jeszcze w 1594 (→ Kobylanka Dolna p. 2), najpewniej na oznaczenie cz. Dominikowie. W okresie późniejszym wieś znana jest jako → Dominikowice.

1 O identyfiakcji z K. G. decydują: a) położenie Męciny Wielkiej i lasów dookoła tej wsi - sąsiadują one dziś z wsiami Kryg, Dominikowice [= K. G., o identyfikacji zob. niżej i → Dominikowice], Sękowa (Mapa Obrębów; MAd.), lecz nie z Kobylanką [= Kobylanka Dolna]; b) użyta w źródle nazwa wsi - do przełomu XIV/XV w. → Kobylanka Dolna była określana jako Kobyła, zaś później lokowana K. G. od początku wzmiankowana jest jako Kobylanka (też → 1381).

2 W 1434 r. Jakub Baran został odnotowany z h. Rak zaw. Warnia (SP 7/2, 683), zaś jego br. Maciej w l. 1445, 1448, 1455 wystąpił z h. Ostoja (SP 7/2, 821, 881, 991). Jednak w r. 1444 Maciej były dz. Radwanowic został wymieniony jako świadek wywodu szlachectwa, w którym występowali szlachcice h. Rak, nieobecni zaś byli rycerze h. Ostoja (SP 7/2, 796). Należałoby przyjąć, że jeden z braci był fałszywym (przekupionym?) świadkiem w procesie o naganę szlachectwa.

3 Z 1445 r. znany jest zięć sołtysa Giedki z Siar - Piotr Kąsy [i z K. G. → 1436] i wnuczka tegoż Giedki Elżbieta (GB 2 s. 375).

4 Por. → Kobylanka Dolna przyp. 4.

5 Ww. grodzisko powinno być zapewne wiązane z wsią → Dominikowice, zanikłą na przełomie XIII i XIV w.