KOLANÓWKA

(1380 Colanowa Wola, 1397 Colanowka, 1437 Colanowca, 1442 Colczanowka, 1476 Colyanowka, 1506 Koląnowka, 1530-1 Wolia Colanowka) dziś cz. wsi Żeglce (UN 60 s. 11), 7 km na SW od Krosna.

1. 1412 C. w ziemi biec. (ZK 5 s. 303); 1508, 1581 pow. biec. (RB s. 430; ŹD s. 112); 1581, 1596 par. Zręcin (ŹD s. 112; WR k. 107).

2. 1419 Mikołaj dz. ze Skotnik [pow. sand.] i pleban w Niepołomicach poświadcza przed komornikiem sąd., że miał złożyć zeznanie w sprawie [granic] wsi K., Żeglce, Przeginia [dziś nie istnieje, → 1441] i Bobrka, jednak Jakub opat koprz. nie stawił się, ani nie przysłał pełnomocnika (ZB 1a s. 191); 1441 Piotr z K. pozywa Piotra opata i kl. koprz. na termin wiecowy o granice pomiędzy wsiami C. a Zręcinem oraz Żeglcami i Przeginią [dziś nie istn.] a Kopytową i Stanowiskami [ZK 147 s. 38]; 1511 młyn i staw, → p. 3; 1521 kaszt. krak. Klemens [Mikołaj!] z Kamieńca [zamek w Odrzykoniu w ziemi san.], Paweł Frysztacki z Frysztaka [pow. pilzn.] oraz Jan Janiński z Janiny i Jan Polański z Polanki [pow. pilzn.] jako arbitrzy oświadczają, że zapośredniczyli ugodę graniczną pomiędzy Stan. Kolanowskim i jego bratankami Marcinem, Stan. i Wacławem Kolanowskim a Marcinem opatem i kl. koprz. oraz uzyskali zgodę Kolanowskich na wytyczenie granicy pomiędzy dobrami Chorkówka, K. i Żeglce z jednej a Bobrka, Zręcin i Kopytowa z drugiej strony. Rozgraniczenie zostanie przeprowadzone w ciągu 2 tygodni po 27 VIII. Obie strony wybrały na superarbitrów Klemensa Kamienieckiego [kaszt. sand.] i Hieronima z Kobylan, którzy będą mieć głos decydujący w przypadkach spornych przy wytyczaniu granicy. Rozgraniczenie może być odłożone o kolejne 2 tygodnie tylko w przypadku ogłoszenia wyprawy wojennej albo pojawienia się innej legalnej przeszkody (ZB 5 s. 211-4); 1521 Jan Janiński i Mik. Latoszyński w imieniu Stan. Kolanowskiego z K. i jego ww. bratanków przekładają termin z opatem i kl. koprz. w sprawie o granice i inne szkody (GB 6 s. 168); woźny sąd. pow. sand. w imieniu Marcina opata i kl. koprz. oświadcza, że tenże Stanisław i jego ww. bratankowie nie wypełnili warunków ugody z opatem zapośredniczonej przez Klemensa z Kamieńca kaszt. san. w sprawie o granice i nie stawili w domu plebana na tydzień przed terminem granicznym (u pkom.) starca dla przepytania go o tę ugodę i granice (GB 6 s. 173).

1523 pkom. krak. Jan z Tęczyna zatwierdza dokonane przez komornika granicznego rozgraniczenie wsi Zręcin opata Marcina i kl. koprz. od K. Stan. Kolanowskiego i jego bratanków Stanisława, Wacława i Marcina. Granica zostaje wytyczona od granic Bobrki [dziś Bóbrka] i Chorkówki, następnie bieży do strumienia Gołuchowskiego [nie wymieniony w HW i UN 60] przez rzeczkę → Bobrka [dziś Bóbrka; UN 60 s. 11, 80; HW 152; MAd.] i do ujścia małego strumienia zw. Potoczek [nazwa nie notowana w pobliżu rozgraniczanych wsi w UN 60, MAd. i na Mapie Obrębów, może strumień identyczny z Głęboką Debrzą - → niżej], po którego obu stronach usypano 2 kopce. Stąd granica biegnie tą rzeczką do miejsca, gdzie Bobrka płynie w poprzek gajów (penes nemorum alias poprzeg) i gdzie usypano kopiec, a dalej do potoku zw. Sveleczka [nie zid.] i ad fluvium alias do potoku zw. Wiszosze, Wąsosze [Wissosche, Woyssosche, Wąssosche w różnych miejscach dok., dziś w Bóbrce góra i las zw Wiszowiec - UN 60 s. 10, a w pobliskim Żarnowcu cz. zw. Wiszę - tamże s. 85 - mają może związek z tą nazwą] i tam k. ujścia potoku Wiszosze na obu jego brzegach i koło drogi z K. do Zręcina usypano 2 kopce. Stąd granicę wytyczono przez ww. potok Wąssosche aż do drogi ze Zręcina do pastwisk alias ad skothnyk vel vygon. Na odcinku od tej rzeczki do tejże drogi zw. skotnica usypano 2 kopce po obu brzegach ww. potoku. Następnie granica bieży tą drogą aż do lasu zw. Przelążek (Przelążek) [nazwa nie notowana w UN 60] i przez ten las, przekraczając tenże potok, aż do granicy dóbr Żarnowiec, gdzie zakończono rozgraniczenie (ZB 8 s. 318-9, transumpt pkom. krak. Jana Kościeleckiego z 1534, wpisany do księgi w 1535 r.); tenże pkom. Jan z Tęczyna zatwierdza rozgraniczenie wsi → Bobrka tegoż opata i kl. koprz. od wsi C. ww. Stanisława i jego ww. bratanków. Granica rozpoczyna się od miejsca zw. Łąki (Lanki) sub silva alias pod bukovem lassem i bieży od 2 kopców narożnych nad rzeczką zw. Potok zw. też Głęboka Debrz (Glamboka Debrz; dziś cz. Leśniówki zw. Debrki, cz. Żeglec zw. Debrza oraz w Kopytowej potok zw. Głęboka Debrza - UN 60 s. 11, 32), która rozdziela pola należące do Bobrki i Chorkówki, następnie podąża do ujścia tegoż Potoku do Głębokiej Debrzy, dalej Głęboką Debrzą do gajów zw. Łęg (Lang), k. tych gajów Łęg i k. ról wsi Bobrka, przez małą rzeczkę płynącą poprzez te role do tegoż gaju, omijając wieś Bobrkę, dobiega granica do rzeczki zw. Bobrka płynącej w tymże Łęgu, a następnie od tej rzeczki do innej cz. tegoż Łęgu, gdzie po obu stronach rzeczki usypano kopce graniczne, i dalej do strumienia zw. Gołuchowski [Potok], uchodzącego w Łęgu do rzeczki Bobrka. Tu zakończono rozgraniczenie (ZB 8 s. 319-21, transumpt pkom. krak. Jana Kościeleckiego z 1534 wpisany do księgi w 1535 r.); pkom. krak. Jan z Tęczyna zatwierdza dokonane przez komornika granicznego rozgraniczenie wsi Kopytowej opata i kl. koprz. od K. Stan. Kolanowskiego i jego ww. bratanków. Rozgraniczenie rozpoczęto od granicy dóbr Poniebyle powyżej lasu przynależnego do tej posiadłości, gdzie usypano dwa kopce narożne. Dalej granica biegnie przez pole do rzeki Potoczek zw. też Głęboka Debrz [→ wyżej], po obu brzegach której usypano dwa kopce graniczne, następnie tą rzeką do granicy wsi Żeglce Stan. Kolanowskiego i jego bratanków, gdzie postawiono kolejne kopce, dalej tą rzeką aż do kopca na styku granic wsi K., Kopytowa i Żeglce, następnie przekracza tę rzekę i dochodzi do rzeki płynącej pomiędzy rolami wsi Żeglce. W tym miejscu granica styka się z granicą wsi Leśniówki pozostającej pod zarządem Jana Podlaskiego (AG perg 6334 - transumpt pkom. krak. Jana Kościeleckiego z Pleszowa z 1534, wpisany 1535 do ZB 8 s. 321-3).

1530 Aleksy opat koprz. wraz z konwentem pozywa [o granice] Kolanowskich: Stanisława i Jana ss. zm. Stanisława oraz Marcina, Stanisława i Wacława ss. zm. Jana, dziedziców z Chorówki, Żeglec i C. (ZB 3 s. 268-9; 6 s. 509); 1531 tenże opat jako dz. Stanowisk i Kopytowej pozywa Marcina Kolanowskiego z Żeglec oraz Jana Kolanowskiego z Chorkówki, Żeglec i K. o odnowienie i usypanie na nowo kopców granicznych (ZB 6 s. 548, 551); Jan Dąbrowski z Leśniówki w imieniu Feliksa i Mikołaja br. nie podzielonych Kolanowskich z K. z ich braćmi przyrodnimi Janem i Stanisławem z K. oraz z ich br. stryjecznymi Marcinem i Stanisławem z K., Chorkówki i Żeglec o wytyczenie granic ich części (ZB 3 s. 297, 316).

3. Własn. szlach. 1380 Małgorzata wd. 1376- 1414 po Prokoszu ze Skotnik, Bogorii, Rytwian [te 3 wsie w pow. sand.] i Widuchowej [pow. wiśl.] (ZDM 1, 163; Pol. 3, 134; AGZ 5, 4; Mp. 3, 885, 895; AKP 8/1, 152; Wielkopolskie roty sądowe 3, Wr. 1967, 517; Wdowiszewski → p. 7 s. 31-2, 37-8).

1380-1419, znany od 1376 Paszek ze Skotnik, Bogorii, Trzykos [pow. sand.], Rytwian do 1414, dz. K., h. Bogoria, s. Prokosza ze Skotnik i Małgorzaty, sędzia grodzki szydłowski 1412, cześnik krak. 1413-6, → Tab. (ZDM 1, 163, 202, 217; Mp. 3, 885, 895; 4, 994, 1012-3; KK 2, 387-8; ZDK 1, 128; ZK 5 s. 173, 303; SP 2, 1435; 8, 5266, 9049; ZB 1a s. 54, 71-2, ZL 10 k. 132, 199v; UM 188, 918, 98 i s. 362; Wdowiszewski → p. 7 s. 31-2, 37-8, 90 i tab. 2 - autor nie znał dok. z 1380 r. i dlatego błędnie uznał Paszka za syna Piotra z Bogorii, który był jego stryjem).

1380 Małgorzata wd. po Prokoszu [ze Skotnik] z s. Paszkiem dz. z Trzykos wystawiają w C. W. dok. w sprawie sołectwa w Łubnie (ZDM 1, 163; GB 39 s. 1532-3: de Trzicoss, a nie de Grzycoff jak w ZDM); 1397 Paszek ze Skotnik i Bogorii wraz z dziećmi wystawia w C. dok. lokacyjny Okrąglicy [= Bobrka] (ZDM 1, 217).

1400-19 Mikołaj z K. i Skotnik [h. Bogoria], student Ak. Krak. 1402, pleban w Niepołomicach 1418-22, s. Paszka (GB 1 s. 85; ZL 10 k. 199v; ZB 1a s. 182-3, 191; Al. s. 18; Cracovia artificum suppl. 151); 1400 Pietrasz wójt z Bochni procesuje się z Mikluszem [Mikołajem] z K. o 3 grz. (GB 1 s. 85); 1412 Paszek ze Skotnik zapisuje ż. Jadwidze 100 grz. posagu i 100 grz. wiana na wsiach C., Żeglce, Przeginia, Leśniówka w ziemi biec. (ZK 5 s. 303)1W 1419 r. Paszek oprawił ż. Jadwidze powtórnie 200 grz. posagu i wiana - tym razem na połowie wsi Łubno i Łajsce oraz na całych wsiach Piotrówce i Leśniówce (ZB 1a s. 185) ; 1416 Mikołaj ze Skalnika pozywa Pawła z C. o to, że przetrzymuje u siebie jego kmieci Jakuba Uchalicza ze Skalnika i Mik. Smołkę z Brzozowej, którzy zbiegli od niego nocą nie sprzedawszy swych roli ani nie osadziwszy na nich żadnego następcy, o utracony czynsz i robocizny wart. 2 grz. oraz o nie zadośćuczynienie prawu za kmiecia, który zabrał mu 1 ćw. prosa (de mileo wlgariter bru, ber), wreszcie o to, że miał przedłożyć dok. większej sprawy dotyczący zastawu i nie uczynił tego (SP 2, 1435; ZB 1a s. 54, 71-2); 1419 Jakub opat kl. koprz. przeciwko Mikołajowi dz. z K., plebanowi w Niepołomicach o porwanie kmieci z dóbr klaszt. i o szkody wart. 10 grz. (ZB 1a s. 182); na wniosek opata Mikołaj ma dać 2 woły niestanego (niestanie), gdyż nie stawił się w sądzie (ZB 1a s. 182-3); → p. 2.

1437-42 Piotr z K. i Skotnik [h. Bogoria], mąż Bieniuszy [→ 1479] (ZB 1 s. 8, 11, 20, 63; 2 s. 17; ZK 147 s. 38, 282); 1441 → p. 2; 1459-1518, zm. przed 2 II 1520 Jan Kolanowski z K. i Skotnik, h. Bogoria, s. Piotra ze Skotnik i K. i Bieniuszy → Tab., współpatron kościoła par. w Skotnikach (ZK 147 s. 282; 152 s. 60; ZB 1 s. 214, 232; 2 s. 17; 3 s. 10, 185, 221; 4 s. 123, 206-7; 5 s. 148; GB 4 s. 24, 112; 6 s. 304-5; Mp. 5 W 39; AGZ 16, 1184, 1210, 1237; DLb. 2 s. 318; 3 s. 396; Bon. 10 s. 319); 1459-zm. przed 1503 Piotr z K., Skotnik, Żeglec, → Chorkówki, h. Bogoria, s. Piotra ze Skotnik i Bieniuszy, współpatron kościoła par. w Skotnikach → Tab. (ZK 147 s. 282; ZP 24 s. 391; ZB 2 s. 219; 4 s. 102; Mp. 5 W 39).

1459 Jan i Piotr z C. procesują się z Marcinem ze Skotnik (ZK 147 s. 282); 1476 Jan i Piotr oraz Jadwiga ż. Mik. Gorzyczowskiego dziedzice C. i Chorkówki procesują się z Mikołajem opatem i kl. koprz. dz. Zręcina (ZP 24 s. 391); 1479 Bieniusza ż. Stanisława z Bieniątek [dziś Biniątki, pow. wiśl.] uzyskuje wyrok i karę XV w sporze z [br.] Janem z K. o nie wydzielenie jej cz. macierzystej w Żeglcach i K., o 37 i 1/2 grz. i tyleż kary po jej zm. matce Bieniuszy ż. Piotra ze Skotnik z sumy 150 grz. posagu oprawionego matce na wsiach Żeglce i K., które Jan dzierży po swym i Bieniuszy ojcu Piotrze (ZB 2 s. 17); 1479-81 taż Bieniusza procesuje się z tymże Janem z K. i Żeglec o nie respektowanie kwitów dłużnych, uzyskując skazanie go na karę XV sobie i tyleż sądowi oraz z [drugim br.] Stan. Kolanowskim z Żeglec (ZB 2 s. 45-6, 54; 3 s. 10, 33).

1481-1526, zm. 1526 Stanisław z K., Chorkówki, Żeglec [h. Bogoria] s. Piotra ze Skotnik → Tab. (ZB 3 s. 33, 169, 180, 197; 4 s. 89, 123; 6 s. 386-7, 492, 509, 530, 545; GB 4 s. 181; 6 s. 120-1, 338, 360, 509; ZP 22 s. 451; ZK 188 s. 145; SP 6, 481-3, 490); 1481 Jan z K. zastawia za 80 grz. Stanisławowi z Bieniątek 7 kmieci w Żeglcach (ZB 2 s. 75); 1489 → Chorkówka p. 3; 1492-1508 Katarzyna c. Marcisza z Iwonicza [ziemia sand.] 1-sza ż. Jana Kolanowskiego (SHGSan. 1 s. 172-3).

1492 Katarzyna ż. Jana Kolanowskiego w wyniku podziału dóbr Iwonicz z siostrami Urszulą i Anną otrzymuje tamże 21 kmieci [wymienionych] z rolami, ogród na którym pan Kolanowski ma folw. oraz wyszczególnione pola i sadzawkę, którą będzie posiadała tak jak jej ojciec Marcisz (AGZ 16, 2052-4 → SHGSan. 1 s. 172); 1494 Jan Kolanowski zastawia za 100 fl. Mik. Szalowskiemu dzierż. z Leksic swoją wieś K. (GB 4 s. 23); → Głośce p. 3; 1496 ur. Jan Targowicki pozywa Jana Kolanowskiego o zagarnięcie gwałtem 1 kobyły i 2 koni, o przekopanie stawu i o szkody wart. 60 grz. (GB 4 s. 112); 1497 Mikołaj ze Strzyżowa [pow. pilzn.] kaszt. wiśl. i star. biec. w wyniku skarg Jana Targowickiego z Targowisk [ziemia san.] przeciwko Stanisławowi i jego trzem braciom z K. o zajazd, zniszczenie domu jego kmiecia i uciskanie jego poddanych, nakazuje Kolanowskim zachowanie pokoju i ustanawia wadium 120 grz. pomiędzy stronami sporu (GB 4 s. 181); 1498 Kat. Kolanowska [ż. Jana] bezskutecznie usiłuje przez woźnego sąd. san. we wsi Targowiska Jana Targowickiego aresztować swoje bydło zagarnięte przez niego w jej wsi Chorkówka (AGZ 16, 2472, 2476).

1503 - zm. przed 1520 Katarzyna c. Andrzeja Strasza z Zakrzowa i Glinika, h. Odrowąż i Zofii z Gorlic, 1-sza ż. Stanisława z K. 1481-1526 (ZB 4 s. 88-9; 5 s. 154-5).

1503 → Chorkówka; Katarzyna c. zm. Andrzeja Strasza z Zakrzowa, ż. Stanisława z K., za zgodą męża rezygnuje z pr. do dóbr ojczystych na rzecz swych br. Zygmunta, Andrzeja, Jana i Mikołaja z Zakrzowa i Glinika (ZB 4 s. 88-9); Stanisław z K. darowuje ż. Katarzynie 300 fl. na połowie swych dóbr (ZB 4 s. 103); Stanisław z K. i Chorkówki pozywa Jana, Marcina, Andrzeja i Helenę dzieci zm. Jana Targowickiego, posesorów zastawnych w Żeglcach i Chorkówce, o to, że nie chcą wydać mu tych dóbr i przyjąć od niego 100 grz., za które ich ojciec dzierżył je w zastawie; br. Jan i Andrzej z Targowisk zapisują Kat. Kolanowskiej c. zm. Andrzeja Strasza z Zakrzowa i Glinika, ż. Stanisława [z K.], cały swój zastaw na Chorkówce i Żeglcach, który ojciec ich zm. Jan Targowicki dzierżył za 100 grz. od zm. Piotra ze Skotnik [br. Stanisława] [od 1489 → Chorkówka] (ZB 4 s. 89, 102-3); 1506 Jan z K. sprzedaje za 8 grz. br. Stanisławowi z K. trzecią cz. dworu wraz z łąką leżącą za ogrodem dworskim i z 2 sadzawkami powyżej dworu w K. (ZB 4 s. 123, też → 1512); 1508, 1510 w C. pobór z 6 ł. (RB s. 430, 466); 1510 Jan Kolanowski z K., Chorkówki i Żeglec zobowiązuje się zapłacić 25 grz. poręki Jerzemu alias Irzykowi Żarnowieckiemu i Andrzejowi Jaźwieckiemu (ZB 4 s. 207).

1511-24 Katarzyna c. Jana Próchnickiego z Nikłowic [ziemia przem.], h. Korczak, 1 vo [2-ga] ż. Jana Kolanowskiego z K., 2 v° ż. Andrzeja Jaźwieckiego 1524 (ZB 4 s. 247-8; 6 s. 281; GB 6 s. 304-5); 1511 Jan Kolanowski z K. i Żeglec zapisuje 200 fl. posagu i tyleż wiana [drugiej] ż. Katarzynie c. Jana Próchnickiego z Nikłowic na całych swych dobrach Żeglce (ZB 4 s. 247-8; → 1524 r.); Stanisław dz. Chorkówki i K. zastawia za 8 grz. szl. Janowi Karwacjanowi młyn z wyposażeniem i stawem oraz 1/2 karczmy wraz z czynszem i zobowiązuje się, że zwróci dług do Bożego Narodzenia pod rygorem wwiązania Jana do tego zastawu (GB 5 s. 23).

1512, wspomn. bez imienia 1497 Jerzy, Jerzyk, Irzyk Kolanowski z K., s. Piotra ze Skotnik → Tab. (GB 5 s. 46); Irzyk (Yszrygk) Kolanowski sprzedaje za 8 grz. br. Stan. Kolanowskiemu trzecią cz. dworu w K. wraz z 4 sadzawkami (cum... piscinculis alias sadzawkamy) i trzecią cz. łąki leżącej za gumnem (szagumny), zaznaczając, że Stanisław jeśli zechce, może poprawić sadzawkę za dworem (GB 5 s. 46, też → 1506); 1516 Stanisław z K. i Żeglec zastawia za 14 grz. rajcy krośnieńskiemu Stan. Stano swych 2 kmieci Mik. Junaka z K. i Jana Chmiela z Żeglec, zobowiązując się ich wykupić pod wadium 50 grz. (ZB 5 s. 3-4); 1518 Jan Kolanowski zastawia z racji długo 100 fl. ur. Jerzemu alias Irzykowi Żarnowieckiemu 2 kmieci w Żeglcach i Chorkówce (GB 6 s. 5-6).

1520-40 Stanisław Kolanowski z K. s. Stanisława z K. i Katarzyny z Zakrzowa → Tab. (ZB 5 s. 154; GB 6 s. 520, 571, 612, 620, 625, 664, 683; SP 6, 490; ZK 187 s. 276-7; 188 s. 250; 190 s. 318); 1520-56 Jan Kolanowski z K., Chorkówki, sołtys w Sokole 1540-56, s. Stanisława z K. i Katarzyny z Zakrzowa → Tab. (ZK 5 s. 154; 190 s. 658; ZB 6 s. 506, 548, 551; GB 6 s. 520, 598, 611, 617-8, 690, 697, 749, 751, 754, 774, 788, 845; 13 s. 344; MS 4, 20 149); 1520-33 Zofia c. Stan. Służowskiego druga ż. Stan. Kolanowskiego z K. → Tab. (ZB 5 s. 155; ZK 163 s. 526; 187 s. 291-2, 294, 299; GB 6 s. 686, 788, 845; SP 6, 481-3, 490).

1520 Zofia z → Gorlic ż. Wojc. Śmigielskiego potwierdza, że ręczyła za swą c. zm. Katarzynę [z 1-go małżeństwa z Andrzejem Straszem] ż. Stan. Kolanowskiego, że ta wniesie do ZB zapis w sprawie kmieci w Żeglcach i Chorkówce (ZB 5 s. 154-5); Stan. Kolanowski z K. darowuje ss. Stanisławowi i Janowi 300 fl. posagu swej zm. ż. Katarzyny c. zm. Andrzeja Strasza z Zakrzowa, zapisanych na C., Żeglcach i Chorkówce (ZB 5 s. 154); Stanisław s. tejże Katarzyny poświadcza, że jego ojciec Stan. Kolanowski wypłacił jemu i jego młodszemu br. Janowi 100 grz. z oprawy ich matki, za które trzymała w zastawie od męża Chorkówkę i cz. Żeglec (ZB 5 s. 168); Stan. Kolanowski z K. [ojciec] zapisuje 300 fl. posagu i 300 fl. wiana swej [2-giej] ż. Zofii c. zm. Stan. Służowskiego na połowie C., Żeglec i Chorkówki (ZB 5 s. 155); 1521, 1523 → p. 2.

1521-57 Marcin Kolanowski z K. do 1539, s. Jana i Katarzyny z Iwonicza → Tab., sołtys w Bóbrce 1557 (ZB 3 s. 222, 374-6, 386, 397- 8; 5 s. 211-4; 6 s. 509, 548, 569-70; 8 s. 319-23; GB 6 s. 168, 173, 595, 673, 915; 13 s. 687; ZK 190 s. 205-6; Bon. 10 s. 319); 1521-41 Stanisław Kolanowski z K. i Żeglec do 1539 s. Jana i Katarzyny z Iwonicza → Tab. (ZB 3 s. 222, 374-6, 386, 397-8; 5 s. 211-4; 6 s. 509, 569- 70, 573; 8 s. 319-33; ZK 190 s. 205-6; GB 6 s. 168, 173, 495, 557; Bon. 10 s. 319); 1521-45 Wacław Kolanowski z K. s. Jana i Katarzyny z Iwonicza → Tab. (ZB 3 s. 221, 374-5; 5 s. 211-4; 6 s. 509; 8 s. 319-23; GB 6 s. 168, 173; ZK 189 s. 332).

1523 Seweryn Boner z Balic burg. krak. i star. biec. w wyniku skarg Marcina opata koprz. przeciwko Stan. Kolanowskiemu z K., który nastawał na dobra, sługi i kmieci opata we wsi Zręczyn, najechał ich i zagroził ich życiu, ustanawia pomiędzy nimi wadium 120 grz. i nakazuje zachować pokój (GB 6 s. 263); → p. 2; 1524 Katarzyna [Próchnicka] wd. po Janie Kolanowskim z K., obecnie ż. Andrzeja Jaźwieckiego [z Jaszczwi w pow. pilzn.] sprzedaje za 400 fl. Janowi Pelwelskiemu [z Pielni w ziemi sand.] całą swoją oprawę posagu i wiana zapisaną jej przez zm. Jana na K., Chorkówce i Żeglcach, zobowiązując się wpisać sprzedaż do ZB (GB 6 s. 305 - wpis poprzedzony na s. 304-5 zapiską o identycznej treści, która została przekreślona i anulowana, zapewne ze względu na błędne nazwanie w niej Pelwelskiego bratem Katarzyny); tenże Pelwelski dzierżawca dóbr Żeglce ceduje na rzecz Andrzeja Jaźwieckiego wszelkie swe prawa do 200 fl. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr Żeglce, które zm. Jan Kolanowski zapisał ż. Katarzynie [Próchnickiej], obecnie ż. tegoż Jaźwieckiego, która odstąpiła mu je uprzednio (ZB 6 s. 281); 1525 ur. Jan Zakrzowski pokojowiec król. uzyskuje karę XIV na Świątku kmieciu z K., poddanym Stan. Kolanowskiego, za pobraną od niego sól ruską (GB 6 s. 416); 1526 Stan. Kolanowski z C. zapisuje ż. Zofii całą cz. w C. i daje jej wwiązanie tamże (ZB 6 s. 386-7); 1527 Seweryn Boner żupnik, burg. i wielkorządca krak. oraz star. biec. nakłada wadium 120 grz. w sporze pomiędzy br. Stan. i Janem Kolanowskimi ss. zm. Stanisława z K. a [ich macochą] Zofią wd. po nim, która skarży się, że jest przez nich prześladowana, bowiem nastają na jej życie (GB 6 s. 509); taż Zofia procesuje się z ww. pasierbami o wadium 120 grz., o swoją oprawę wdowią i o rozgraniczenie ich części w K., Chorkówce i Żeglcach (GB 6 s. 516-7, 519, 559); 1527-8 Stan Kolanowski z K. zastawia za 30 fl. Janowi Janińskiemu 3 kmieci w Żeglcach: Jana Chmiela, Stan. Długosza i Mik. Gdacza wraz z ich rolami (GB 6 s. 511; ZB 6 s. 479-80, zp.); 1528 br. nie podzieleni Stan. i Jan Kolanowscy z C. zakładają protest przeciwko Klemensowi [Kamienieckiemu] kaszt. san. i Bartłomiejowi Oględowskiemu [ze Świerzowej, pow. pilzn.] jako poręczycielom pod wadium 250 fl. ugody Kolanowskich z ich macochą Zofią (ZB 6 s. 469-70); 1529 folw. → p. 5; 1529 Mik. Jaźwiecki uzyskuje karę z powodu niestawiennictwa w sprawie z Zofią wd. po Stan. Kolanowskim o jej oprawę zapisaną jej przez męża na K. i Żeglcach (ZB 6 s. 492).

1529-35 Anna Baranowska c. zm. Piotra Baranowskiego, h. Grzymała, ż. Jana Kolanowskiego 1520-56 (GB 6 s. 611, 617-9; ZK 187 s. 276-7; ZB 3 s. 392; 8 s. 318-9); 1530-1 szl. Mik. Jaźwiecki z Jaszczwi pozywa Zofię wd. po Stan. Kolanowskim z K. o jej oprawę w Żeglcach i C. (w innym miejscu na W. C.), zapisaną jej przez zm. męża, o to że usadowiła się w Żeglcach, które on dzierży tytułem opieki po zm. br. Andrzeju Jaźwieckim, oraz o to, że wyłowiła mu ryby, mianowicie liny i karpie w jego stawie na łanie folw. w Żeglcach, przynależnym do dóbr po zm. br. Andrzeju oraz o szkody wart. 40 grz. (ZB 3 s. 260, 280, 299; 6 s. 545); 1530-1 Seweryn Boner z Balic żupnik, burgr. i wielkorządca krak., star. biec. ustanawia wadium 120 grz. w sporze pomiędzy br. nie podzielonymi Stan., Janem, Feliksem i Mik. Kolanowskimi z K., Żeglec i Chorkówki a Janem Dąbrowskim z Leśniówki, który skarżył się, iż Kolanowscy grożą mu śmiercią (GB 6 s. 705, 776).

1530 woźny sąd. Piotr Żabka z Sowoklęsk wraz z 2 szlachcicami Piotrem i Jakubem Baranowskimi składa relację z wyjazdu do cz. K. w posiadaniu Stan. i Jana Kolanowskich dla ustalenia szkód poczynionych im w Chorkówce i Żeglcach przez macochę Zofię, jej chlebojedźców i poddanych, a mianowicie: zabranie konia w Żeglcach, posieczenie 4 drzwi kmieciowi w Chorkówce, a innemu 1 drzwi, oraz zabranie 6 koni cum famulo aliasc zpoganyaczem. Na dodatek Zofia odmówiła poręczenia za zwrot tych łupów (GB 6 s. 730); woźny sąd. zezneje, że gdy komisarze król. rozsądzili 28 VII t. r. w C. spór pomiędzy Zofią [wd.] Kolanowską i jej pasierbami Stan i Janem Kolanowskimi, wówczas ciż prosili komisarzy o wpisanie ich postanowienia do akt sądu komisarskiego, ale otrzymali odpowiedź, że sąd komisarski już nie zasiada, na co wnieśli skargę do woźnego sąd., że odmówiono im wpisania ich reklamacji do akt sądowych (GB 6 s. 733); → p. 2; Stan i Jan Kolanowscy ss. zm. Stanisława z K. wyrokiem sądu nadwornego pozyskują na Klemensie z Kamieńca kaszt. san. wadium 250 fl., o które pozywali go jako poręczyciela gwarantującego zawarcie ugody z ich macochą Zofią wd. po zm. Stan. Kolanowskim (SP 6, 481); ciż br. Kolanowscy pozywają macochę Zofię o dział dóbr, zaś ich prokurator oświadcza, że dobra swoje dzierżyli spokojnie od ponad 3 lat i 3 miesięcy, w wyniku ugody i podziału dóbr dokonanego przez przyjaciół i arbitrów i umocnionego dok. z ich pieczęciami, aż do czasu, gdy komisarze król. wyzuli ich z posiadania tych dóbr, jednak później król wyrok ten [sądu komisarskiego] skasował i nakazał przywrócić im posiadanie spornego majątku. Ze swej strony Zofia utrzymuje, że obaj Kolanowscy nie są posiadaczami spornych dóbr i nie mogą spornym działem pozbawić jej dożywotniego zapisu posagu i wiana [na tych dobrach]. Dlatego z jej pozwu sąd grodzki biecki orzekł na jej korzyść dział majątku przed 3 laty, a obaj Kolanowscy od wyroku nie apelowali, zaś Zofia po jego wydaniu nie stawała w sądzie grodzkim i starosta nie orzekał żadnego [nowego] działu. Sąd nadworny orzeka, że Kolanowscy mają dowieść przysięgą wraz z 2 osobami równymi im stanem, że po dokonaniu działu dóbr przez arbitrów spokojnie dzierżyli je przez 3 lata i 3 miesiące, a po jej złożeniu będą wieczyście posiadać C., Chorkówkę i Żeglce (SP 6, 482); sąd nadworny uwalnia ww. br. Kolanowskich dz. cz. w Chorkówce od pozwów Zofii Kolanowskiej dzierżycielki dożywotnich dochodów z racji posagu i wiana na K., Żeglcach i Chorkówce, która pozywała ich o to, że wzięli od arbitrów pieczęcie i bez jej wiedzy opieczętowali dok. podziałowy, gdyż stało się nie na jej szkodę, lecz na szkodę arbitrów (SP 6, 483); Marcin Myszkowski z Mirowa kaszt. wiel. bierze w zastaw za 20 fl. od Jana Kolanowskiego połowę 2 stawów w Chorkówce, zaś od Stan. Kolanowskiego za 350 fl. na 2 lata jego cz. w K., Chorkówce i Żeglcach (ZK 188 s. 98-9, zp.); Zofia wd. po Stan. Kolanowskim ceduje na rzecz Anny ż. Hier. Żarnowieckiego całą swoją oprawę i sumy na K., Żeglcach i Chorkówce, posiadane zarówno z racji posagu i wiana jak dożywocia i opieki [nad dziećmi] (GB 6 s. 673); woźny ziemski zeznaje, że w wyniku pozwu szl. Feliksa Wroczeńskiego aresztował w domu alias dworze tejże Zofii w K. jej domownika nieposesjonata prac. Stanisława zw. „Passyrobycz” oraz pozwał Zofię do sądu grodzkiego w Bieczu, gdyż Stanisław napadł na drodze publicznej na Reginę domowniczkę tegoż Feliksa (GB 6 s. 672-3); Jan Dąbrowski z Leśniówki oraz Jan i Stan Kolanowscy z K., ręcząc za br. młodszych [przyrodnich] nie podzielonych oraz za udział br. stryjecznych Marcina z młodszymi braćmi, godzą się zawrzeć ugodę graniczną w sprawie granic Leśniówki, Żeglec i Chorkówki (GB 6 s. 670); w K. pobór z 4 1/2 ł. i karczmy dorocznej (RP k. 49).

1531-46 Feliks Kolanowski z K. s. Stanisława i Zofii Służowskiej, dziedz. sołtys w Kołaczycach 1541-6 → Tab. (ZB 6 s. 544-5; ZK 31 s. 296; MS 4, 20 034; Bon. 10 s. 319); 1531-44, nieletni jeszcze 1533 Mikołaj Kolanowski z K. s. Stanisława i Zofii Służowskiej → Tab. (ZB 6 s. 544-5; ZK 31 s. 744; Bon. 10 s. 319).

1531 → p. 2; Zygmunt Stary zatwierdza wyrok sądu nadwornego [→ 1530], od którego odwoływała się do króla Zofia [wd.] Kolanowska, na korzyść Stan. i Jana Kolanowskich, w sprawie o podział dóbr C., Żeglce i Chorkówka (SP 6, 490); ur. Klemens Kamieniecki tenut. z Lubczy i Jodłówki oraz br. Jan i Stan Kolanowscy umarzają wszelkie pozwy o porękę złożoną przez Klemensa za Zofię wd. po [ich ojcu] Stan Kolanowskim (ZK 188 s. 145); Bartłomiej Oględowski ze Świerzowej pozywa ww. Zofię o jej oprawę na C. i Żeglcach (ZB 3 s. 291; 6 s. 530); Jan Kolanowski z C. procesuje się z macochą Zofią dzierżycielką cz. K. z racji oprawy (ZK 163 s. 487); br. nie podzieleni Feliks i Mik. Kolanowscy z C., Żeglec i Chorkówki procesują się ze swymi br [przyrodnimi] w swej cz. nie podzielonymi Stan. i Janem Kolanowskimi (ZB 6 s. 544-5); woźny sąd. oświadcza, że w obecności Marcina Kolanowskiego dostarczył do Chorkówki pozwy król. przeciwko Stan. i Janowi Kolanowskim w imieniu ich macochy Zofii i jej ss. Feliksa i Mik. Kolanowskich (GB 6 s. 752); tenże woźny w imieniu tejże Zofii zakłada protest przeciwko Stan. i Janowi Kolanowskim, którzy zniszczyli deski w sąsieku na zboże w jej młynie (GB 6 s. 753); woźny sąd. składa protest w imieniu tejże Zofii przeciwko Ewie Cikowskiej, której kmiecie z Iwli w obecności jego i Stan. Kolanowskiego napadli na K. tejże Zofii, zburzyli płot jej zagr. Wawrzyńcowi oraz zadali jemu i jego 2 komor. krwawe rany: Wawrzyńcowi jedną na nodze i dwie na rękach, komor. Bieniaszowi jedną na głowie i jedną na prawej ręce, komor. Janowi 2 rany na lewej ręce (GB 6 s. 753); Zofia wd. po Stan. Kolanowskim gwarantuje Janowi Janińskiemu z Dobieszyna [pow. pilzn.] zwrot 40 fl. pod gwarancją wwiązania go do 3 ról osiadłych w C., na których siedzą Junak wójt (woyth), Jan Miczuda i Jan Kolach (GB 6 s. 757); woźny sąd. poświadcza, że w jego i 2 szlachciców obecności taż Zofia, przyjmując [do wiadomości] wadium starościńskie 120 grz. w jej sporze z pasierbami Stan. i Janem Kolanowskimi, znieważyła słownie tegoż Jana mówiąc mu, że w krótkim czasie zapłaci głową za pszenicę zebraną z pola (GB 6 s. 780 → niżej); Zygmunt Stary ustanawia 300 grz. wadium w sporze pomiędzy Zofią a jej pasierbami (GB 6 s. 781); Jan Kolanowski ubezpiecza Sewerynowi Bonerowi star. biec. spłatę 40 fl. długu wwiązaniem do K. i Chorkówki (GB 6 s. 785-6); taż Zofia pozywa tegoż Jana o wadium 120 grz. (GB 6 s. 791); Zofia Kolanowska dzierżycielka K. z racji zapisów posagu i wiana pozywa Jana i Stan. Kolanowskich br. nie podzielonych z K. i Chorkówki o to, że na czele 30 jezdnych nieposesjonatów zbrojnych w piki, włócznie i łuki, i prowadzących ze sobą wozy [na łupy], urządzili zbrojny zajazd na jej cz. K., podczas którego posiekano drzwi i wrota, zebrano siłą zasiewy z pól, zniszczono zboże na polach i siano na łąkach, następnie chcąc ją zabić szukano jej w jej domu (domus sue residencie), a nie zastawszy jej zabrano z pól 200 stogów pszenicy postawionych przez jej kmieci, po czym przewieziono je do posiadłości i dworu Stanisława i Jana. Z tego powodu pozywa ich o wadium 120 grz. Jan odrzuca pozew twierdząc, że był wystawiony do sądu ziemskiego zamiast grodzkiego, czemu Zofia zaprzecza i uzyskuje wyrok na swą korzyść (GB 6 s. 797).

1532-7, zm. 1538 Marcin Myszkowski z Mirowa dz. K., Chorkówki, Żeglec, h. Jastrzębiec., kaszt. wiel. 1527-38 (ZK 187 s. 198-203, 638; ZB 3 s. 407; 6 s. 564; MS 4, 18 908; A. Kamiński, PSB 22, 1977, s. 376-7).

1532 br. Jan i Stan. Kolanowscy dz. cz. K., Chorkówki i Żeglec [ss. Stanisława] sprzedają za 1200 fl. Marcinowi Myszkowskiemu z Mirowa kaszt. wiel. swe cz. w tych wsiach w pow. biec. wraz z dworami i zabudowaniami dworskimi (totas et integras curias suas cum omnibus edificiis) tamże. Zgodę na tę transakcję wyraża Anna ż. Jana w obecności swych krewniaków ex linea paterna Piotra Baranowskiego i Mik. Kobyleńskiego [obaj h. Grzymała], rezygnując tym samym z zapisów posagu i wiana na tych wsiach (ZK 187 s. 198-203, 276-7); Jan Kolanowski niegdyś z K., Chorkówki i Żeglec poświadcza, że od Marcina Myszkowskiego z Mirowa kaszt. wiel. otrzymał 100 z sumy 250 fl., które ten miał zwrócić zgodnie z zapisem w księdze. Suma ta ma być zwrócona macosze Jana Zofii z racji zapisów wiennych i posagowych na tych 3 wsiach (ZK 188 s. 231-3); tenże Jan oświadcza, że został spłacony przez tegoż Marcina z sum należnych z racji dóbr K., Chorkówka, Żeglce, przy czym 50 grz. deponuje u sędziego krak. Mik. Taszyckiego do podziału między braci (ZK 188 s. 246); tenże Jan rezygnuje na rzecz tegoż Marcina z pr. i pretensji wobec macochy Zofii i godzi się na danie mu wwiązania do spornych dóbr (ZK 188 s. 250); tenże Jan kwituje tegoż Marcina ze wszystkich transakcji, jakie mieli z nim on i jego br. Stan. Kolanowski, ubezpieczonych na wsiach K., Chorkówka i Żeglce (ZK 188 s. 250); Marcin i Stan. Kolanowscy [ss. Jana] z Żeglec i C. oraz Jan Janiński dzierż.tych dóbr zakładają nawzajem przeciwko sobie protest o niestawiennictwo, gdyż Kolanowscy byli gotowi dopisać Janińskiemu 10 fl. do sumy głównej 110 fl., ubezpieczonej na 6 rolach osiadłych w C. i Żeglcach, zgodnie z umową w sprawie dzierżawy tych dóbr (ZB 6 s. 569-70, 572-3); ciż Kolanowscy dopisują Janińskiemu tę sumę (GB 6 s. 839-40, 853, 869); woźny ziemski stwierdza, że Zofia [wd.] Kolanowska wbrew wyrokowi król. nie chce dać wwiązania do K. Janowi Kolanowskiemu. Sąd zobowiązuje ją do realizacji wyroku pod wadium potrójnym 360 grz. (GB 6 s. 811, 822, 830-1, 858, 865); tenże Jan pozywa tąż Zofię o pogwałcenie wwiązania do jej cz. K. i o wadium 360 gdz., ta odrzuca pozew twierdząc, że tę cz. K. dzierży jako oprawę wdowią i rezyduje na niej jej s. Feliks. Sąd skazuje Zofię na zapłacenie wadium (GB 6 s. 868); z powodu niezapłacenia ww. wadium Zofia skazana na kondemnatę (GB 6 s. 871-2); taż Zofia odmawia dania wwiązania do swej cz. K. Marcinowi Myszkowskiemu kaszt. wiel., który przejął roszczenia Jana Kolanowskiego (GB 6 s. 885).

1533 Barbara wd. po Janie Janińskim posesorka z racji dzierżawy 6 ł. osiadłych w C. i Żeglcach pozwana przez Mik. Jaźwieckiego (ZB 3 s. 336; 6 s. 598); Zofia Kolanowska wraz z s. Feliksem, oboje ręcząc za nieletniego syna i brata Mikołaja, sprzedają za 500 fl. Marcinowi Myszkowskiemu kaszt. wiel. swe cz. w K., Chorkówce i Żeglcach, zaś Zofia rezygnuje z oprawy wdowiej na tych dobrach. Transakcję poręcza Bartosz z Pakoszówki [ziemia san.] wuj Feliksa (ZK 187 s. 291-2, 294, 299: wwiązanie Myszkowskiego); Mik. Jaźwiecki i Mik. Mleczko z Jedlicza procesują się z Marcinem, Stan. i Wacławem Kolanowskimi z K. (ZB 3 s. 374-5); zgodnie z wyrokiem sąd. Andrzej Branicki z Woli w towarzystwie 2 szlachciców ma złożyć przysięgę przeciwko Jakubowi, Piotrowi i Wojc. Baranowskim br. nie podzielonym z Ossownicy, iż nie poręczał Baranowskim za Jana Kolanowskiego, że ten zapisze ż. Annie c. zm. Piotra Baranowskiego 200 fl. posagu i tyleż wiana na swych dobrach (ZB 3 s. 392); Mik. Jaźwiecki oświadcza, że otrzymał od br. nie podzielonych Marcina, Stan. i Wacława Kolanowskich 180 fl. należnych swej bratanicy pannie Katarzynie c. zm. Andrzeja Jaźwieckiego [i Katarzyny Próchnickiej wd. po Janie Kolanowskim → 1524-5] ubezpieczonych na dobrach C. i Żeglce. Sumę tę ubezpiecza Katarzynie na cz. dóbr Jaszczew (GB 6 s. 917).

1534, 1535 → p. 2, 1523 r.; 1536 w K. pobór z 4 1/2 ł., karczma opust. (RP); 1537 → Chorkówka p. 3; 1539 Jan z Jarosławia [ziemia przem.] zapisuje ur. Jakubowi, Stan., Janowi, Andrzejowi, Marcinowi i Hier. Myszkowskim ss. zm. Marcina Myszkowskiego kaszt. wiel. wszelkie swe wierzytelności ubezpieczone na dobrach C., Żeglce, Chorkówka (ZK 187 s. 638); br. Marcin i Stan. Kolanowscy sprzedają za 350 fl. ww. Myszkowskim swe cz. w C., Chorkówce i Żeglcach w pow. biec. (ZK 190 s. 205-6); Jan Kolanowski umarza wszelkie pozwy przeciwko zm. Marcinowi [Myszkowskiemu] kaszt. wiel. i jego synom w sprawie o 250 fl. (ZK 190 s. 239-40); 1540 br. Jan i Stan. Kolanowscy zeznają, że wszelkie wierzytelności, które przejęli po śmierci matki Katarzyny [z Zakrzowa] na dobrach m. Gorlice z wsiami, teraz zostały im spłacone przez ur. Jana Strasza z Białaczowa [pow. opocz.] (ZK 190 s. 318); Zuzanna [Łaska] wd. po Marcinie Myszkowskim kaszt. wiel. ustępuje z dóbr na rzecz synów, m.in. na rzecz Jana Myszkowskiego z dóbr C., Żeglce, Chorkówka, Poniebyle i cz. m. Żmigrodu (ZK 31 s. 64, 359); 1542 w wyniku działu dóbr z braćmi Jan Myszkowski otrzymuje dobra C., Żeglce, Chorkówka, Poniebyle w pow. biec., 1/4 zamku Mirów z wsiami i m. Żarki (ZK 189 s. 12→3); 1545 Wacław Kolanowski przenosi wpis z GB do ksiąg in curia i poświadcza, że został spłacony przez ur. Jana Myszkowskiego ze swych cz. dziedz. w K., Żeglcach i Chorkówce (ZK 189 s. 332); 1581 w K. pobór z 3 ł. kmiec., od 2 zagr. bez roli, 1 komor. z bydłem, 2 rzem. (ŹD s. 112).

4. 1380 → p. 3 [nazwa C. W. wskazuje na osadzenie wsi na pr. niem. i na początkowe udzielenie osadnikom wolnizny]; 1530-1 → p. 3 [nazwa W. C.!] 2Świętosław Kolanowski z Kolanówki opiekun dzieci zm. Stanisława sołtysa z Nowosielców [ziemia san.], który w 1472 r. ustanowił ich zastępcą procesowym Stanisława podwójciego z Dukli (AGZ 16, 3268), nie był raczej związany z K., lecz zapewne z wsią o tej nazwie w ziem. przem. (por. SG 4 s. 258); 1531 Junak wójt → p. 3 (GB 6 s. 757).

5. 1529 z K., Żarnowca [par. Jedlicze] i Machnówki dzies. snop. wart. łącznie 18 i 1/2 grz. bpowi krak.; z folw. w K. dzies. snop. wart. 3 wiard. plebanowi w Bóbrce (LR s. 45, 61).

6. 1550 Andrzej Kolanowski instalowany na plebana w → Kobylance (OK 97 s. 229-30).

7. MS 4, 7469, 7470, 7835; Z. Wdowiszewski, Ród Bogoriów w wiekach średnich, RTH 9, 1928.

1 W 1419 r. Paszek oprawił ż. Jadwidze powtórnie 200 grz. posagu i wiana - tym razem na połowie wsi Łubno i Łajsce oraz na całych wsiach Piotrówce i Leśniówce (ZB 1a s. 185).

2 Świętosław Kolanowski z Kolanówki opiekun dzieci zm. Stanisława sołtysa z Nowosielców [ziemia san.], który w 1472 r. ustanowił ich zastępcą procesowym Stanisława podwójciego z Dukli (AGZ 16, 3268), nie był raczej związany z K., lecz zapewne z wsią o tej nazwie w ziem. przem. (por. SG 4 s. 258).