GRĘBOCIN

(1222 Glamboki1Identyfikacja wg wydawcy PrU 1/1; wg MT zaś niepewna, 1414 Gramptcze, Gramczin, Grampsch, Grampthen, Gramtczin, Grambaczin) 9 km na NE od Torunia.

1. 1222 niegdyś gród, władztwo chełm.? (PrU 1/1, nr 41); 1437-8 komt. tor. (GZ 93); 1457 teryt. m. Torunia (AST 600); XVI w. teryt. m. Torunia, par. G. (Bi. 47, 76).

3. 1222 Konrad maz. nadaje G. bpowi Chrystianowi? (PrU 1/1, nr 41); 1366 komtur tor. Dytrych v. Brandenburg przyłącza 4 ł. z wsi G. do przyległego folw. Jedwabno; w związku z tym 3 ł. sołt. zostają obłożone czynszem (MT 250); 1434 komtur tor. Wincenty Wirsperger nadaje Jakubowi Plaskewantz za jego zasługi 3 ł. sołt. (MT 251, 648); 1437-8 własn. Zak., 56 ł., czynsz 16 szk. z łanu, karczmarz daje 5 wiard. (GZ 93); 1454 i 1457 m. Toruń prosi króla o nadanie szeregu wsi i folw. dawnej własn. Zak., między in. wsi G. ze stawem (AST 4, 417, 546, 549); czynsz z G. 39 grz., 2 szk. (ibid. 550); Kazimierz Jag. nadaje folw. i wieś G. Toruniowi (ibid. 600; MT 251); XVI w. własn. m. Torunia, 63 ł. chł. i folw. (Bi. 47).

5. 1445 par. G. w planie synodu laickiego bpstwa chełm. (UC nr 578); kościół z ok. 1300 r., wieża z XVI w. (BK 2, 124-5).

1 Identyfikacja wg wydawcy PrU 1/1; wg MT zaś niepewna.