GRIBENITZ

(1296) 2 jeziora dziś nie istniejące; zob. Szczepanki, par. Łasin.