KOWARY

(1379 Kowari, de Cowar z or., 1392 Couary, 1396 Covari) 6 km na NW od Proszowic.

1. 1489 n. pow. krak. [-prosz.], 1581 pow. prosz. (RP s. 138; ŹD s. 13); 1470-80, 1598 par. Proszowice (DLb. 1 s. 126-7; 2 s. 155; WR k. 248).

2. 1418 droga z Makocic do K. → p. 3: Wyszek.

3A. Własn. szlach. 3Aa. Dziedzice. 1379 Przybysław dz. z K. (Mog. 92); Jan z K. (SP 8, 537); 1381-92 Krzystek z K. (SP 8, 670; ZK 1c s. 64, 66, 69, 100); 1392-4 Mikołaj z K. s. Krzystka z K.→ wyżej: Krzystek; 1392 Mikołaj z Przecławic w sporze z Krzystkiem i Mikołajem z K. o dziedzinę (ZK 1c s. 64).

1396-1427 Jakusz, Jakub z K. h. Drużyna żonaty z Ofką (ZK 2 s. 455, 460, 463, 467, 506; 3a s. 253, 292, 327; 193 s. 4, 19, 23, 33, 35, 63, 109, 132; 194 s. 102, 300, 302; 195 s. 127, 177, 211, 232, 239, 287, 310; 196 s. 35; GK 1 s. 702; 2 s. 30; AKH 3, 21; AS 2, 117); 1400 Jakusz z K. przeciwko Janowi z Łuczyc o cz. dziedziny w Łuczycach (SP 8 uw. 317/21); 1400-1 w sprawie Pietrasza z K. naganionego w szlachectwie przez Jakusza z K. synowie Piotra oraz jego br. Marek, Wyszek i Mikołaj zeznaniami świadków dowodzą, że są herbu Gryf. Tenże Jakusz skazany na karę XV stronie i sądowi (SP 8 uw. 317/21; 2, 738; 7/2, 121); 1407 Paszek Jaźwiec z Krzyszkowic za zgodą ż. Eleny sprzedaje za 150 grz. i za łan w K. Jakuszowi dz. z K. cz. w Krzyszkowicach; tenże Jakusz zobowiązuje się zapłacić 50 grz. Paszkowi Jaźwiecowi z Krzyszkowic pod rygorem wwiązania go do Krzyszkowic aż do pełnej spłaty tej sumy (ZK 311 s. 56); 1409 → Imbramowice, par. Wrocimowice p. 3; Elżbieta wd. po Stanisławie z Wierzbna zastawia za 6 grz. półgr i 3 den. Jakuszowi z K. kmiecia Stanisława w Wierzbnie (ZK 193 s. 7); Jakusz z K. oddala roszczenia z tytułu pr. bliższości Jadwigi wd. po Spytku z Krajowic do cz. Krzyszkowic, kupionej przez Jakusza od Paszka (ZK 5 s. 129); 1410 Peregryn ze Szczytnik zobowiązuje się zapłacić Jakubowi z K. 50 grz. półgr posagu pasierbicy (privigna parsirbicza) Ofki; Piotr Gut z Rzędowic zastawia za 16 grz. półgr Jakuszowi Kowarskiemu kmiecia siedzącego na łanie zw. Krzysztoporskie w Rzędówkach; Dorota wd. po Przybku z Przecławic z s. Błażejem sprzedają za 200 grz. szer. gr Jakuszowi z K. całe cz. w Przecławicach. Z praw do tych dóbr rezygnują Hanka ż. Błażeja i Piechna ż. Dziwisza z Moniaczkowic (ZK 193 s. 35-9); 1411 Jakub z K. zapisuje ż. Ofce 50 grz. posagu i tyleż wiana na cz. dziedziny w K.; Peregryn ze Szczytnik zobowiązuje się dać tejże Ofce 20 grz. wyprawy (ZK 193 s. 53, 59); 1413 → Górka, par. Koniusza, pod błędną datą 1411 (ZK 193 s. 132); 1415 Jakusz z K. uwalnia ze sprawy o cz. dziedziny w Marszowicach Klarę wd. po Helwigu i jego dzieci: Zbyszka, Andrzeja, Małgorzatę, Katarzynę i Annę (ZK 6 s. 18); Katarzyna wd. po Marku z K. rezygnuje na rzecz szwagra Wyszka z K. z pr. do posagu i wiana na K., ponieważ wzięła od niego 22 grz. posagu i 6 grz. za dom (ZK 193 s. 272); 1417 → Jawornik rz. w pow. prosz.; 1418 Katarzyna c. Jana z Krzyszkowic zastawia za 20 grz. szer. gr Jakuszowi z K. cz. dziedziny w Krzyszkowicach. Mikołaj z Krzyszkowic ręczy Jakuszowi za ewentualne szkody (ZK 194 s. 139); Mik. Piórko z Krzyszkowic daje Jakuszowi łąkę w → Krzyszkowicach po obu brzegach rz. Jawornik w zamian za łąkę w wyższej cz. tej wsi, rozciągającą się od łąki plebana i roli Mikołaja, oraz za rolę k. łąki tegoż Jakusza; tenże Mikołaj zastawia za 17 grz. półgr temuż Jakuszowi wspomnianą łąkę i rolę (ZK 194 s. 146-7); 1420 Mikołaj i Piotr z Krzyszkowic sprzedają za 150 grz. szer. gr Jakuszowi z K. ich cz. w Krzyszkowicach (ZK 195 s. 6); 1423 Jan z Lganowa [pow. wiśl., dziś Olganów] sprzedaje za 400 grz. szer. gr pras. i za konia wart. 5 grz. Jakuszowi z K. cz. dziedziny kupionej w Rzędowicach [pow. prosz., par. Koniusza]; Jakusz ma zapłacić Janowi 170 grz. pod rygorem wwiązania go do tej dziedziny (ZK 195 s. 180); 1424 → Gruszów, par. Wrocimowice p. 3; sąd wyrokuje, że jeśli Florian z Knyszyna zapłaci Jakuszowi z K. pieniądze za cz. dziedziny kupionej przez Jakusza w Rzędowicach od Jana z Lganowa, uzyska pr. bliższości tę cz. dziedziny, a jeśli nie zapłaci w terminie, Jakusz pozyska ją wieczyście (ZK 7 s. 334); 1425 Piotr z Błogocic, Jan i Stachna ż. Mikołaja ze Zdzisławic mają zapłacić Jakuszowi z K. 12 grz. za stogi pod rygorem wwiązania go do swych dziedzin (ZK 195 s. 310).

1396-1401 Piotr, Piotrasz z K. h. Gryf br. Marka. Wyszka i Mikołaja mąż Dobrochny (ZK 2 s. 455; 3 s. 231; 3a s. 253, 431 - jako zabity; SP 8, 10336, uw. 342/64; 2, 736; 7/2, 121)1Być może występujący w 1430 r. jako student Ak. Krak. Jan syn Piotra „de Owar” był synem tegoż Piotra z K. (Ind. s. 149) i zapewne tożsamy z Janem s. Piotra występującym w 1414 r. (ZK 193 s. 193); 1398 Piotr z K. jako poręczyciel za Jaszka Chamca z Dobranowic winien zapłacić 3 grz. Zawiszy z Boryszowic pod gwarancją dania mu 6 sztuk bydła (SP 8, 7067); 1400-1 → wyżej: Jakusz; 1402 → p. 6; 1404 Dobrochna wd. po Piotraszu z K. (ZK 3b s. 333, 340).

1401-30, zm. przed 1444 Wyszek z K. br. Piotra, Marka i Mikołaja (SP 2, 736; KK 2, 573; ZK 3a s. 431; 5 s. 15; 6 s. 43; 193 s. 139, 193, 351; 194 s. 221, 296; 195 s. 60, 62, 366, 415; 196 s. 2, 5, 36, 39, 270; 197 s. 89; 198 s. 190 -jako zm.); 1401 → wyżej: Jakusz; 1402 → p. 6; 1413 Katarzyna wd. po Marku z K. ustępuje na rzecz szwagra Wyszka [z K.] ze swego domu [w K.] i przenosi się do innego domu (SP 2, 1318); 1415 taż Katarzyna, uzyskawszy dla siebie 22 grz. posagu i 6 grz. za dom [w K.] od szwagra Wyszka z K., rezygnuje na jego rzecz z pr. do posagu i wiana na dziedzinie K.; tenże Wyszek ma zapłacić Katarzynie 10 grz. półgr do najbliższego Bożego Narodzenia i kolejne 10 grz. półgr do następnego Bożego Narodzenia (ZK 193 s. 272-3); 1418 Grot i Dziersław z Makocic procesują się z Wyszkiem z K. o drogę; tenże Grot pozyskuje na Wyszku z K. staw i drogę z Makocic do K., którą zniszczył, a teraz ma ją naprawić (ZK 194 s. 173, 195); 1420 → p. 6; 1426 Żegota z Grzegorzowic winien zapłacić Wyszkowi z. K. 10 grz. pod rygorem wwiązania go do 1 grz. czynszu od kmiecia osiadłego w Obrazowicach [dziś Obrażejowice] (ZK 195 s. 403); 1444 NN dzieci zm. Wyszka z K. (ZK 198s. 190).

1401- zm. przed 1413 Marek z K. br. Piotra, Wyszka i Mikołaja, żonaty z Katarzyną (SP 2, 736, 1318 - jako zm.; KK 2, 573; ZK 3a s. 292, 327); 1401 → wyżej: Jakusz; 1401-7 Mikołaj z K.br. Piotra, Marka i Wyszka (SP 2, 736; ZK 5 s. 15); 1401 → wyżej: Jakusz; 1409 Machna ż. Marcina z Maszyc ustępuje br. Janowi z ojcowizny w K. Marek opiekun Jana zobowiązuje się zapłacić 10 grz. do Bożego Narodzenia i 10 grz. w ciągu dwóch następnych lat (ZK 364 s. 217); 1413-5 Katarzyna wd. po Marku z K. → wyżej: Wyszek; 1414 Jan s. Piotra z K. (ZK 193 s. 193).

1426-44 Jan s. Jakusza z K. brat Marcina i Jakuba, 1439 podpisuje konfederację nowokorczyńską (ZK 195 s. 411; 196 s. 101, 333; 197 s. 274, 278, 291, 395, 476; GK 6 s. 34, 375; CE 2, 255); 1427 jeśli Jan z K., zgodnie z wyrokiem sądu, wypłaci 73 grz. Ocie ze Stręgoborzyc, pr. bliższości pozyska cz. dziedziny chamczowskiej [po Chamcu] w Stręgoborzycach, a jeśli nie zapłaci, Ota pozyska ją wieczyście (ZK 146 s. 47); 1428 Jan s. Jakusza z K. wraz z braćmi Marcinem i Jakubem, za zgodą stryja Piotra ze Stadnik, wydzierżawiają na 6 lat Janowi Buczyńskiemu z Buczyny całe cz. dziedzin w K., Krzyszkowicach, Rzędowicach i Przecławicach wraz z zasiewami ozimymi i jarymi, 9 wołami, 11 krowami, 5 jałówkami, 1 bykiem, 150 owcami, 6 stogami pszenicy i 5 stogami żyta, 14 świniami. Buczyński będzie im płacił każdego roku za dzierżawę po 25 grz. czynszu pod karą XV stronie i sądowi. Z tych 25 grz. ma pokrywać potrzeby braci z K., opłacać naukę w szkole i pokrywać koszty wyprawy wojennej; tenże Buczyński bierze od ww. braci uskładanych 60 grz. monety obiegowej, które zobowiązuje się zwrócić po upływie 7 lat; Jan z K., ręcząc za braci, uwalnia ich opiekuna Jana z Buczyny z 2 lat dzierżawy, gdyż rozliczył się z niej. Uwalnia też od roszczeń wd. Elżbietę z Woli [nie zid.] (ZK 196 s. 187-9); 1432 Jan z K. wydzierżawia na 5 lat Imramowi niegdyś z Naramy cz. dziedziny po ojcu w Przecławicach, z której będzie mu płacił każdego roku 5 grz. czynszu. Imram powinien dokonać napraw w sieni, komorze k. izby i stajni (stabulum alias konicza) za izbą, a także poprawiać budynki folwarczne i karczmę; Jan z K. wydzierżawia temuż Imramowi cz. dziedziny w Przecławicach, którą sam trzyma w zastawie. Imram winien mu płacić rocznie 5 grz. czynszu (ZK 197 s. 115-6); Mikołaj z Zagajowa [pow. wiśl.] i Jan z K. zamieniają się rolami i łąkami w Rzędowicach. Janowi przypadają role i łąki k. potoku, poczynając od wjazdu. Ponadto inna rola, idąc od wsi, z zastrzeżeniem, że bez zgody Mikołaja nie zbuduje na niej młyna. Mikołajowi Zagajowskiemu przypadają: rola poniżej wsi, łąka, która była wspólna, oraz łąka, którą tam na potoku miał sam Kowarski (ZK 197 s. 119).

1428-90 Marcin, Marcisz h. Drużyna z K., Rzędowic i Krzyszkowic s. Jakuba z K. br. Jana i Jakuba, podsędek ziemski krak. 1478-90 (ZK 196 s. 187-8; 198 s. 15-6, 46, 190; 201 s. 258, 281, 309, 346, 369, 409, 455; 202 s. 178, 188, 228, 238, 280; 204 s. 210, 216, 230, 243, 255, 265, 280, 293, 303, 311, 317, 331, 336, 351, 368, 418, 430; 261 s. 119, 282, 295; 262 s. 65, 94, 140, 183; 263 s. 65; 316 s. 1; 16 s. 326, 331, 373, 455, 496, 505, 527, 594; 17 s. 443, 585, 604, 623; 18 s. 379, 393; 19 s. 159, 241, 246, 248, 251, 263, 272, 281, 310, 322; 20 s. 89, 93, 462-3; 21 s. 12, 16, 46; 153 s. 8; ZB 2 s. 67; 3 s. 38-9, 44, 95-6; GK 8 s. 1008; 8 s. 445, 447; 14 s. 399; 20 s. 673; 21 s. 16, 975; 22 s. 828, 947, 1097; Mp. 5 M 77; 0 180; AGAD or. 1416; Tyn. 274, 280; SP 2, 3278, 4244, 4289; Pol. 3, 213; KUJ 2, 30; 3. 259, 260, 274, 280; AS 2, 175; KMK 1, 196; 2, 476; Fed. s. 71-2; UM 326; Bobrzyński i Smolka, Długosz 408, 413; Dokumenty wsi Popowice z XV i XVI w., oprac. Z. Perzanowski, Zeszyty Nauk. UJ. Prace Hist. 92 nr 9; Teki Pawińskiego 2, s. 19, 36, 168, 173); 1428 → wyżej: Jan; 1441 Marcin z K. zobowiązuje się zapłacić 100 grz. posagu Piotrowi z Zagórza pod gwarancją wwiązania go w 110 grz. do cz. dziedziny w Krzyszkowicach wraz z zasiewami, wyłączając z zastawu zboże, bydło i trzodę na folwarku (ZK 198 s. 15); Marcisz z K i Piotr Świrad z Krzyszkowic zamieniają się dobrami w Krzyszkowicach (ZK 198 s. 50); 1444 Jan ongiś z K. s. Wyszka zaznaje, iż wyraził zgodę na sprzedaż przez swoją matkę i swego br. stryjecznego nie podzielonego Janowi s. Jakusza z K. części dóbr w K.; tenże Jan s. Wyszka zobowiązuje się nie występować przeciw Marcinowi z K. o jakiekolwiek cz. dóbr w K. (ZK 146 s. 460); 1468-9 Szczepan z Krzyszkowic kmieć Marcina Kowarskiego (ZK 16 s. 455, 496, 523); 1468 Piotr z Krzyszkowic kmieć tegoż Marcina (ZK 16 s. 455); 1478 Marcin z K. zastawia na rok za 60 grz. Goworkowi z Sudołu [dziś Sudołek, par. Wrocimowice] cz. w Rzędowicach aż do jej wykupienia; 1479 Goworek niegdyś z Sudołu oświadcza, że został skwitowany przez Marcina z K. podsędka ziemskiego krak. z tytułu łanu w Rzędowicach, na którym siedzą kmiecie Stan. Furtek i Stan. Kozieła, i uwolnił ten łan z zastawu (GK 20 s. 660, 886); 1484 Marcin z K. zastawia za 76 grz. Tomaszowi Goworkowi z Jastrzębników [pow. wiśl., par. Wolica] swoje dobra w Rzędowicach; tenże zastawia Jakubowi Chamcowi „de Branowice [= → Dobranowice] za 30 grz. z tytułu poręki łan osiadły w Rzędowicach z 3 grz. czynszu rocznie z wyjątkiem robocizn i danin (ZK 202 s. 15, 45); 1486 tenże oskarża Tomasza z Więckowic o zagarnięcie bydła i innych rzeczy kmiecia Bartosza z Rzędowic wart. 20 grz. (ZK 20 s. 462); tenże zastawia za 30 grz. Janowi z Olszyn łan z kmieciem Pawłem Zdebem; tenże Marcin ma zapłacić 30 grz. pannie Konstancji c. zm. Piotra ze Szczytnik (ZK 202 s. 205).

1470-1516 Jan Kowarski dz. K. i Rzędowic, br. Stanisława i Jakuba, dworzanin król. 1502 (DLb. 1 s. 111-2, 126-7; 2 s. 155, 171; GK 28 s. 1275, 1300-2; MS 3, 465, 1090, 2095, 2105; 4, 10872; ZK 368 s. 672, 738); 1470-80 → p. 3c; 1476-99, zm. przed 31 III 1500 → niżej, Stanisław Kowarski z K. pokojowiec królewiczów 1476-8, pokojowiec króla 1485-7, podskarbi litewski od 1498 (Teki Paw. 2 s. 21, 70, 156; RK s. 127, 196, 208-9, 237, 265, J. Senkowski, Materiały archiwalne do historii organizacji polskiej siły zbrojnej w drugiej połowie XV w., Studia i mater. do Hist. Sztuki Wojennej 1, 1954, s. 509 przyp. 47. Był on może studentem 1451 → p. 6); 1480 Jakub z K., może identyczny z niżej wym. (ZK 204 s. 230); 1489 Kazimierz Jag. poświadcza, że jego pokojowiec Jakub Skotnicki zapisał ż. Dorocie z K. 200 grz. posagu i wiana na połowie dóbr (MS 1, 1969); 1497-1503 Jakub Kowarski z K. br. Stanisława i Jana (GK 26 s. 476; 27 s. 569; 28 s. 514, 552-3, 669, 705); 1497 Jakub z K. zobowiązuje się wypłacić Janowi z Łaganowa i Zbigniewowi z Kosocic 80 grz. dzierżawy z dóbr Rzędowice, wydzierżawionych opatrznemu Piotrowi mieszcz. prosz. (GK 26 s. 476); 1500 Barbara Kowarska mniszka kl. ś. Andrzeja w Krakowie wzięła za pośrednictwem Mik. Glińskiego podżupka wielickiego, 100 fl. od Erazma Ciołka prep. wileńskiego egzekutora testamentu zm. Stan. Kowarskiego podskarbiego litewskiego (Wypisy 1440-1500, 182); 1502 Aleksander Jag. nadaje dworzaninowi Janowi Kowarskiemu za 600 fl. wysłużonych przez niego i jego zm. br. Stan. Kowarskiego [podskarbiego litewskiego] 6-letnią stację z kl. wąch. (MS 3, 465; Teki Pawińskiego 1 s. 1); Jakub z K. wydzierżawia opatrznemu Mikołajowi zw. Biskupek rządcy z Przecławic cz. dóbr w Rzędowicach z wyjątkiem dworu i ról folw. oraz robocizn wszystkich kmieci (GK 28 s. 477 zp); kapelan król. Piotr Bargjer z Poznania oznajmia, że sekretarz król. Erazm Ciołek złoży rachunek szl. Jakubowi i Janowi z K. w sprawie wykonania testamentu ich zm. br. Stanisława z K. [podskarbiego litewskiego] (Wypisy 1501-1515, 20); 1503-5 → Jędrzejów - klasztor p. f; 1503 Jan dz. z K. oświadcza, że tę cz. dóbr w K., która nie jest zastawiona szl. Annie Pielgrzymowej wd. po Piotrze Pielgrzymie tenut. z K. za 60 grz., zastawia tej Annie za 40 grz.; taż Anna zobowiązuje się zapłacić Stan. Koczonowskiemu 40 grz. pod gwarancją wwiązania go do tej cz. K., którą trzyma w zastawie od Jana Kowarskiego za 40 grz. (GK 28 s. 980-2); 1508 Jan Kowarski z K. zastawia na rok za 150 grz. 8 fl. Mik. Żółkiewskiemu chorążemu chełmskiemu swoje dobra w K. (ZK 368 s. 656-7); 1521 Mik. Kowarski s. Stan. Kowarskiego z K. (ZK 22 s. 358); 1543 Zygmunt Stary łączy Hier. Staszkowskiemu dz. w K. kuchmistrzowi król. i tenut. wsi Staszkówka w pow. biec. różne sumy zapisane mu na tej wsi w jedną wynoszącą 780 grz. (MS 4, 21275).

3Ab. Kmiecie i włodarze z K. 1423 Marcin (GK 2 s. 41); 1440-7 Michał włodarz, w 1440 też włodarzem w Zagajowie należącym do Kowarskiego (GK 7 s. 30; SP 2, 2890; ZK 198 s. 395 - ongiś włodarz); 1440 tenże Michał pozywa Piotra kmiecia z Gorzkowa, gdyż odbił bezprawnie Stanisława kmiecia [zbiegłego] z Gorzkowa, który wziął od Michała łan w Krzyszkowicach [w cz. Kowarskich] i przyjął prawnie gościnę (SP 2, 2890); 1486 kmieć Paweł Zdeb → wyżej: Marcin.

3Ac. Areał, folwark, pobór: 1470-80 w połowie K. Jana Kowarskiego h. Drużyna: dwór szlach., folwark, 4 ł. kmiece, karczma i zagroda z rolami (DLb. 1 s. 126-7; 2 s. 155); 1496-9 w cz. szlach. K. pobór z 1 1/2 ł., 1500 pobór z 2 1/2 ł.; 1501-2, 1507-20 brak danych (RP s. 16, 45, 83, 118, 254, 283, 301, 325, 346, 370, 548, 576, 602, 633, 664, 714, 738, 753, 769, 776, 816, 831, 854); 1521 cz. wsi K. nie obsadzona kmieciami (BJ rps 5259 k. 21); 1529 role folw. w K. (LR s. 86, 318); 1530 w cz. Staszkowskiego pobór z 4 1. i karczmy dorocznej (RP k. 19).

3B. Własn. urzędu wwdy krak.: 1379 → p. 6; 1425 sędzia wwdy krak. w K. (ZK 8 s. 7); 1429 Jakusz [Komsza z Woli] sędzia wwdy krak. [Jana z Tarnowa] w K. (SP 2, 2286)2Występuje jako sędzia w l. 1428-32 (Fed. s. 64); 1470-80 w połowie wsi K. [urzędu] wwdy krak.: dwór, folwark z rolami, 4 ł. kmiece, karczma z rolami i zagroda z rolami (DLb. 1 s. 126-7; 2 s. 155); 1489-96, 1498 w cz. wwdy krak. w K. pobór z 4 ł., 1497-1502 brak danych, 1499-1501, 1507-20 pobór z 5 ł. (RP s. 16, 45, 118, 138, 152, 165, 181, 195, 211, 231, 254, 283, 301, 325, 346, 370, 548, 576, 602, 633, 664, 714, 738, 753, 769, 776, 816, 831, 854); 1529 role folw. w K. (LR s. 83, 318); 1530 w cz. wwdy krak. w K. pobór z 4 ł . kmiec. i karczmy dorocznej (RP k. 19); 1531 → Dobraków p. 3 (MS 4, 16166; Pałucki → p. 7 s. 126).

4. 1396 Jakusz z K. w sprawie przeciw Piotraszowi z K. ma przedłożyć przed sądem ziemskim krak. przyw. pr. niem. (ZK 2 s. 455); 1426 wójt i ławnicy z K. (Teut. 1 a s. 250).

5. 1417 Wojciech [Jastrzębiec] bp krak. wyznacza uposażenie kościoła par. w Ruszczy, w tym scholasterii dzies. z ról szlach. w K., należących do Wyszka i Marka (KK 22, 573); 1457 przysądzenie dzies., z ról folw. w K. scholasterii w Ruszczy (AMetr., Wizytacja bpa Michała Poniatowskiego z 1783 r., 54 s. 162); 1470-80 dzies. snop. i kon. po 4 wiązki w gonitwę z 4 ł. kmiec., karczmy z rolami i zagrody z rolami w cz. Jana Kowarskiego i z 4 ł. kmiec., karczmy z rolami i zagrody z rolami w cz. wwdy krak. wart. 10 grz. wikarii prebendy czechowskiej w kat. krak.; dzies. snop. z ról folw. w cz. Jana Kowarskiego i z ról folw. w cz. wwdy krak. plebanowi w Proszowicach (DLb. 1 s. 126-7; 2 s. 155)3W DLb. 1 i 2 pominięto dzies. z [cz.] folwarku w K., która należała do scholasterii w kościele par. w Ruszczy; 1518 Zygmunt Stary na prośbę Jana z Oświęcimia prof. teologii, kan. krak. i pleb. w Proszowicach przyznaje mansjonarii w kościele par. w Proszowicach m.in. połowę dzies. snop. z folwarku w K. (MS 4, 11700); 1529 dzies. snop. w K.: wart. 2 grz. z cz. ról folw. mansjonarii w kościele par. w Proszowicach; wart. 7 grz. z 7 ł. kmiec. wikarii w kat. krak. zw. czechowską; wart. 5 grz. z większej cz. ról folw. scholasterii w kolegiacie w Ruszczy (LR s. 86, 138, 318); 1598 nauczyciel w Proszowicach uposażony dzies. w K. (WR k. 248).

6. 1379 Jakusz z Woli [Więcławskiej] sędzia Dobiesława z Kurozwęk wwdy krak. wystawia w K. dok. (Mog. 92); 1402 Jakusz z Makocic i Mikołaj z Zielenic poręczyciele Abrahama z Makocic zobowiązują się zapłacić Wyszkowi z K. 30 grz. kwartników główszczyzny za zabicie przez Abrahama jego br. Piotrasza. W czasie płatności tych 30 grz. przez poręczycieli w Proszowicach Abraham z 12 szlachcicami z obnażonymi mieczami przybędzie tam uczynić Wyszkowi pokorę. Ten zaś pod zakładem 100 grz. poręcza za swych braci i bratową, że nie będą występować przeciw Abrahamowi i jego poręczycielom o główszczyznę. Z kolei Abraham i jego br. Dziersław zobowiązują się uwolnić ww. poręczycieli z poręki 30 grz. (ZK 3a s. 443); 1420 Wyszek z K. oddala roszczenia Piechny wd. po Imramie z Czulic i jej 3 kmieci z Czulic o wyrok ekskomuniki. Wyszek ma zapłacić 4 pamiętne (ZK 195 s. 60); 1451 Stanisław s. Wojciecha z K. studentem Ak. Krak. (Ind. s. 278); 1516 Zygmunt Stary uwalnia z wieży Jana Kowarskiego z ziemi krak. zabójcę Bernarda Kuropatwy z ziemi lub. (MS 4, 10872).

7. W. Pałucki, Studia nad uposażeniem urzędników ziemskich w Koronie do schyłku XVI wieku, W. 1962, s. 126; K. Buczek, Książęca ludność służebna w Polsce wczesno feudalnej, Wr. 1958, s. 63 - początkowo K. zamieszkiwała ludność służebna, trudniąca się kowalstwem na potrzeby księcia.

Uw. A. Sochacka, Jan Czyżowski, Lublin 1993, s. 184, 202, błędnie przyjmuje, że Jakub Handa h. Doliwa pisarz Jana Czyżowskiego w 1456 r., notariusz publiczny 1457, pisarz kancelarii król. i kan. kal. w l. 1463-7 pisał się z Kowar, gdyż pochodził on z Konar w ziemi łęcz. (por. Słownik Staropolskich Nazw Osobowych 2 s. 252).

1 Być może występujący w 1430 r. jako student Ak. Krak. Jan syn Piotra „de Owar” był synem tegoż Piotra z K. (Ind. s. 149) i zapewne tożsamy z Janem s. Piotra występującym w 1414 r. (ZK 193 s. 193).

2 Występuje jako sędzia w l. 1428-32 (Fed. s. 64).

3 W DLb. 1 i 2 pominięto dzies. z [cz.] folwarku w K., która należała do scholasterii w kościele par. w Ruszczy.