KOZIELNE BAGNO

(1369 palus Kozelni) bagno rozciągające się na W od pól uprawnych Przyrowa, od XVIII w. do dziś w Przyrowie pastwiska i łąki Koselin (LK z 1789 cz. 2 s. 418; UN 202 s. 33) na Mapie Obrębów bez nazwy.

[Pow. lel.]

1369 → Komorów.