GRUNIG

osada nie zidentyfikowana w komt. starogr.

Ok. 1423-4 własn. ryc. o 3 1/2 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (BK 3).