HARTOWIEC

(1336 Czerthowicz, Czertowicz, 1535 Hartowitz) 13 km na SE od Lubawy.

1336 C. graniczy z wsią Truszczyny (UC nr 253); 1371 bp chełm. Wikbold wznawia przyw. dla C. na pr. chełm., sołtys ma 4 ł. wolne i 1/3 opłat z sądownictwa oraz pr. rybołówstwa na własny użytek, wieś 44 ł. (UC nr 328); 1535 bp chełm. Jan Dantyszek nadaje przyw. wsi H. na 40 ł. (Li. 562-3); 1570 teryt. bpstwa chełm., klucz lub., 40 ł., w tym 35 ł. chł., zagrodnicy, wyszynk piwa (ŹD 293); par. Zwiniarz (Bi. 76).