GZIKI

(1403 Sykow, Seiko, Seykau, 1472 Zeyka) 4,5 km na SW od Radzynia Chełmińskiego.

1403 Bosseln z S. z okr. radz. otrzymuje od Zak. za 2 konie po 18 grz. i za 1 konia 8 grz. (Tr. 218); 1405 Kuncze z S. otrzymuje od Zak. 12 grz. za konia w wyprawie na Gotlandię (Tr. 346); 1414 Strube z S. otrzymuje 200 grz. za szkody woj. w S. (Br. 150); ok. 1423-4 własn. ryc. w komt. starogr., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 11); 1472 Z. graniczy z posiadłościami m. Radzynia (Fr. 1, 253-7); XVI w. własn. szlach. rodziny Kostków, później Jerz. Konopackiego (SGKP 2; SGPP); pow. chełm., par. Radzyń Chełmiński (Bi. 38, 76)

 

.

GZIN (1222 Kysin?, Kschin, Gzyne, Gdzyn) 12 km na NE od Fordonu.

1222 Konrad maz. nadaje bpowi Chrystianowi dawny gród K. we władztwie chełm.? (PrU 1/1, nr 41); 1405 Mikołaj z K. otrzymuje 10 grz. za konia w wyprawie Zak. na Gotlandię (Tr. 346); 1408 w. m. Ulryk w. Jungingen zatwierdza zamianę posiadłości G. Albrechta i Mikołaja z G. w zamian za wieś kap. chełm. Wlewsk (UC nr 461; Sch. 198); 1517 bp chełm. Jan Konopacki nadaje kap. chełm. wsie Nielbark i Sarnowo w zamian za folw. G. (UC nr 811); 2. poł. XVI w. własn. szlach., pow. chełm., par. Czarże (Bi. 38, 76; Sch. 198); grodzisko wczesnośredn. (Łęga 543; Ziel. 26).