GWIŹDZINY

(1414 Quesin, Quesendorf, Quezen, 1570 Gwiździny) 5,5 km na E od Nowego Miasta Lubawskiego.

1414 własn. kap. chełm., szkody woj. na 300 grz. w zbożu i budynkach (UC nr 487); na 800 grz. szkód, 7 ludzi zabitych (Br. 162); 1446 kap. chełm. sprzedaje Kacprowi Bertoldowi kmieciowi w Q. 4 ł. wolne na sołectwo, po 9 grz. za łan (UC nr 584); 1570 własn. kap. chełm., klucz kurz., 80 ł., kowal, 3 krawców, 14 zagr., karczma, wyszynk gorzałki (ŹD 1-2); 1667-72 kościół Ś. Katarzyny (F 6-10 499); par. Gwiździny (Bi.76).