GUTOWO

(1414 Gutau, Gutaw, 1570 Guthowo) 9 km na SW od Lidzbarka.

1414 szkody woj. w G. na 400 grz. (Br. 160); 1429 kap. chełm. nadaje przyw. wsi G. w z. lub. nadanej przez jej poprzedników wasalom Mikołajowi i Wojciechowi na pr. chełm. bez czynszu i szarwarku z zastrzeżeniem sądownictwa drogowego dla kap., z obowiązkiem obrony przed zbójcami na terenie z. lub., a w czasie wojny do obrony zamku kurz. w zbroi i konno; zabrania się mieszkańcom rybołówstwa w jez. Samin (UC nr 547); 1570 wasal Krasowski ma 12 ł. chł. (Zap. 20, 325); własn. kap. chełm., teryt. bpstwa chełm., klucz kurz., par. Radoszki (Bi. 57, 76); Osada wczesnośredn. (Ziel. 24).