GRZYWNA SZLACHECKA

(1423 Griefen, 1570 Grziwna) 3 km na S od Chełmży.

1423 Dawid Roger spłaca panią Pilsen z Torunia z racji działu spadkowego w G. (LS nr 1646); 1570 własn. szlach. Marc. Orłowskiego, 2 zagr., 1 komornik (ŹD 44); pow. chełm., par. Grzywna Biskupia (Bi. 38, 76; MT 269).