GRZYWNA BISKUPIA

(1285 Gryuena, Gribna Theutonicalis, Grziwna, Griffna Theutonicalis, Grife, 1570 Grzywna) 3 km na S od Chełmży.

1. Przed 1293 komt. pap., od 1293 bpstwo włocł. (PrU 1/2, nr 608); 1570 pow. chełm., par. G. B. (Bi. 44, 76).

3. 1293 komtur z. chełm. Jan oraz komtur pap. Aleksander przekazują bpowi włocł. Wisławowi wieś G. T. o czynszu 60 grz. według listy mieszkańców: Genso z 2 ł. daje 2 grz., Konrad z 4 ł. 4 grz., Albrecht z Kujaw 3 grz., Mikołaj de Quercu 3 grz., Herman de Monte 3 grz., Mezza de Quercu 3 grz., Heynco zwany Półgrzywny 3 grz., Henryk 3 grz., Jan Auceps 1 grz., Friczko Sturmann 2 grz., Jan de Sonze 2 grz., Reinharth 1 wiard. i 2 kury, Tilo de Stoze 1 grz., Heinco de Liszow 3 grz., Krystyn 3 grz., Gerhard 3 grz., Herman Stoyam 2 grz., Herman de Monte 2 grz., Marcin ze Starogrodu 5 grz., Heynco ze Starogrodu 3 grz., Heynco Nydung 1 grz., Rodger 1 grz., Krystyn, syn Volkmara, 1 grz., Oto 1 grz., Tomasz 2 grz., karczmarz 7 wiard. (PrU 1/2, nr 608); 1293 bp włocł. Wisław odstępuje Zakonowi w zamian za wieś G. T. swe posiadłości między Golubiem a Ostrowitem (PrU 1/2, nr 606); 1570 własn. bpstwa włocł., 34 ł., 11 zagr., karczma, 4 rzem., wyszynk gorzałki, 4 komorników (ŹD 28).

5. 1445 par. G. T. w planie synodu laickiego bpstwa chełm. (UC nr 578); kościół Ś. Katarzyny z końca XIV w. (BK 2, 128-30; BCh 170).

6. 1285 Gunzelinus z G. śwd. (UC nr 106).