GRZMIĄCA

(1414 Russchinmole, Ruwsschenmole, Rauschende Mole, Russchenmole) 10,5 km na NE od Brodnicy.

1414 mł. własn. Zak. w komt. brod., w nim 8 świń; 1428 folusz (GA 382, 385, 390); 1437-8 mł. o 2 kołach daje czynszu 3 łaszty (GZ 89); XVI w. własn. król., stwo brod., pow. mich., par. Pokrzydowo (Bi. 48, 76).