GRYŹLA

rzeka (1338 Grysla, Gierłozia), lewy dopływ Drwęcy.

1338 bp chełm. Otton i w. m. Dytrych v. Altenburg ratyfikują reces graniczny między cz. bpią i zakonną z. lub.; granica prowadzi od miejsca, gdzie G. wpada do Drwęcy (UC nr 261); zob. Wiśniewo.