GRZEGÓRZ

(1398 Gregor) 7 km na NE od Chełmży.

1398-1421 folw. Zakonu w komt. pap., 1398 inwentarz folw.: 19 źrebiąt 3-letnich, 11 4-letnich, 9 ogierów, 594 owiec1Inwentarz z r. 1398 podany przykładowo (GA 517, 519-20, 522, 530-1, 533); XVII w. w G. tylko las (F 22, 118).

1 Inwentarz z r. 1398 podany przykładowo.