GRZYWINEK

jezioro (1556 Grzybinek) na SE od wsi Bobrowo; zob. tamże.