KAWKI

(1303 Kaucke, Kaffke, Krawka, Kauka, 1535 Kawky) 13 km na SW od Brodnicy.

1. 1303 wieś, komt. kow. (Pr U 1/2, nr 801); 1437-8 komt. brod. (GZ 89); 1570-1 pow. mich., stwo brod., par. Nieżywięć (Bi. 48, 76).

3. 1437-8 własn. Zak., 43 ł. czynsz., z czego 13 ł. os., 30 ł. opust., karczma opust., płacą czynszu po 19 szk. z łanu, a sołtys 1 grz. za nadmiar (GZ 89); 6 ł. sołt., 4 ł. par. (PlO 47); 1535 własn. król. (MS 4/2, nr 17 233); 1570 własn. król., 40 ł. chł., 7 ł. lemańskich, 6 ł. sołt., karczma, zagrodnicy (Zap. 20, 313).

4. 1303 dokument mistrza kraj. Konrada Sacka dla wsi K., którą posiadali na pr. polskim bracia Bogusz i Gostko i za ich zgodą komtur kow. Otto lokuje wieś dla pożytku Zak. na pr. niem., 60 ł., z których Bogusz otrzymuje 7 ł. wolnych dziedz. z obow. służby w zbroi lekkiej na miejscu i w wyprawach, bez pr. zasiadania w ławach sądowych; Gostko niezdolny do służby zbrojnej zrzeka się swych 7 ł. wolnych, a otrzymuje 2 ł. o czynszu 1/2 grz. i 4 kur oraz obowiązkach chłopów (PlO 330-1; PrU 1/2, nr 801).

5. 1414 szkody woj.: w kościele okna wybite, 2 dzwony zrabowane, straty na 200 grz. (Br. 153); 1445 par. K. w planie synodu laickiego bpstwa chełm. (UC nr 578); kościół zlikwidowany zapewne w wojnie 13-letniej lub w okresie reformacji (Bi. Po. 120).

6. 1414 szkody woj. w K. o 62 ł., na 1400 grz., wieś spalona, 3 ludzi zabitych, 2 uprowadzonych, 26 ł. opust. (Br. 153).