BIAŁKA

(1425 n. Balka, 1444 Byalka), 14 km SE od Łęcznej.

Pow. lub. par. od 1453 → Biskupice, 1470-80 par. B. (DLB I 1). Cmentarzysko wczesnośr. (Żaki 522, 525). Własn. szlach. 1425-84 klucz → Jaszczów. 1444 Mikołaj, Jan i Marcin, ss. Wojciecha z B. (KL 114). 1444 Jakub z B. (ZL I 87). 1457 Katarzyna ż. Jakuba (ZL IV 240). 1446 Stanisław z B. (KL 208, 248). 1456 Stanisław Szyszka z B. (OL II 119). 1457 Aleksander Szyszka z B. (OL II 120). 1480 dz. Piotr Górski (ZL IX 299). 1509 dz. Witalis i s. jego Feliks (MS IV 9239). 1529 kościół par. alias kaplica. Dzies. z folw. i pewnych ról km. wart. 1 grz. 40 gr plebanowi (LR 428). 1531 pobór z 1 ł. młyna (RP).