BOBY

(1413 n. Boby or.), 13 km SE od Opola.

1. Pow. urzęd., par. B.

2. Granice: 1414 z Chrośliną (ZL I bp.) 1443 z Chrośliną i Świdnem (LP 3). Z Wierzbicą i Wolą Wierzbicką (ZL V 483). Na granicy ze Świdnem drogi 1462 do Komaszyc (LP 127); 1465 do Skokowa (LP 129).

3. Własn. szlach. 1413-26 dz. Świętosław-Święszko (ZDK III, ZL V 184). 1413- 43 Wojciech h. Sokola (RH III 55, LP 3, ZL I bp.) 1416 Stanisław Bobowski (ZL X 9). 1417 Jan sprzedaje 1/4 B. za 200 grz. Zbigniewowi (ZL X 173). 1417-9 Zbigniew (ZL X 173-279). 1427 Paweł (ZL V 184). 1427-8 Dominik br. Wojciecha (ZL II 107- 99). 1441-3 Mikołaj s. Wojciecha (ZL I 1, Lp 3). 1441-56 Stanisław Bobowski (ZL X 151, OL II 100). 1443 Piotr s. Wojciecha (PL 3). 1444 Dziersław (KL 70, 147). 1444- 6 i 1458 Marcin Bobowski z B. sędzia kasztelana lub. (KL 95-437, ZL V 206-7), bez tytułu wyst. do 1466 (ZL V 418-440). 1453-66 Mikołaj s. Pawła (LP 77, ZL V 437). 1455 tenże sprzedaje 2 ł. między Wierzbicą a Wolą Wierzbicką „incipiendo a Pawshycze” do granicy w. Godów za 30 grz. Marciszowi z Wierzbicy (ZL IV 173). 1456 Piotr z B. zapisuje ż. Katarzynie 50 grz. posagu i tyleż wiana. Tenże wyst. do 1487 (ZL IV 198, LP 110). 1456-66 Prandota (ZL IV 203, V 437). 1456-66 Mikołaj (OL II 103, ZL V 437-459). 1462 Wojciech (LP 128). 1466 szl. Andrzej (ZL V 459). 1466 Elżbieta c. Marcisza z Woli Bobowskiej, ż. Stanisława, sprzedaje swą cz. w B. Jakubowi Tarnowieckiemu (ZL V 483). 1468 Jan Maciejowski z B. (ZL VIII 36). 1531-3 pobór z cz. Jana Moniaczkowskiego 3/4 ł. 1Późniejsza w. Boby Mniejsze alias Moniaczki. BOCHOTNICA (1350 n. Bochotnicza, 1470-80 Bochotnycza Maior, 1529 Bochothnycza episcopalis) obecnie cz. m. Nałęczów. 1. Pow. lub., par. B. 2. Granice → 5. 3. Własn. król., tenuta Kazimierz, od 1523 szlach. Tenutariusze: 1429 2 Krystynów i Warsz [z Ostrowa] (ZL II 229). 1430 Warsz (ZL II 267). 1443 Grot tenuta kazimierski daje wwiązanie w B. Bartoszowi z Moszny (ZL IV 105). 1451 Elżbieta wd. po Warszu kaszt. lub. (ZL X 51). 1468 Jan Kazimierski oficjał lub. odstępuje cz. w B. swemu br. Grotowi z Ostrowa (ZL VIII 51). 1470-80 dz. [tenut.!] Mikołaj Kazimierski h. Rawa, folw., 7 ł. km., 2 karczmy, 2 zagr. bez ról (DLB II 556, III 247). 1491 dz. [tenutariusz!] Mikołaj z Ostrowa kaszt. biecki i star. lub. (ZL IX 624). 1501 br. Jan i Andrzej z Samborca oświadczają, że król zadośćuczynił im za w. B. należną pr. blizszości po Mikołaju z Ostrowa star. lub. (MK XCVIII 277). 1523 Zygmunt I nadaje dziedzicznie B. Janowi, Pawłowi i Stanisławowi Samborzeckim (MS IV 4207). 1551-3 pobór z 1 1/2 ł. km., młyna; wójt dziedz. Jan Gawron na 1/2 ł. (RP). 5. Archid. lub. 1350-4 kościół Ś. Mikołaja, dochód plebana 1 grz. (MV II 374). 1470-30 kość Ś. Jana Ew. Dzies. snop. z folw król. plebanowi, z ł. km. opactwu świętokrzyskiemu. Do par. należą w. → Chruszczów, Cynków, Czasławice, Strzelce, Sadurki (DLB II 556, III 247). 1490 pleban zrzeka się na rzecz opactwa świętokrzyskiego dzies. 7. ról km. w B. do granic Wojciechowa, na S od ról dworskich do krzaków na granicy w. Bątki, z wyj. roli plebańskiej Wieniawa w środku ról Nazapłocie i Zadołami, z polowy roli sołtysa k. jego dworu aż do Dołów, z ról Borki i Gile, z ról po obu stronach drogi do Lublina uprawianych obecnie przez dwór zaczynając od w. B. do miejsca zw. Zajazdy we w. Sadurki, z wyjątkiem roli Gołedoły na granicy w. Bątki. (AGAD or. 1880). 1529 dzies. z pewnych ról km. wart. 2 grz. prepozytowi w Wąwolnicy, plebanowi w B. czynsz od 1 kmiecia 1 wiard., z karczmy 1 wiard., dzies. z cz. folw. i sołectwa w B. oraz z Chruszczowa, Strzelc, Czesławie, Sadurek, łącznie z kolędą ogółem 19 grz., 24 gr (LR 437, 440). 1531-3 okręg par. bez zmian (RP). Plebani: 1409-14 Jakub (TA VII 472, ZL I bp.) 1414 Jan (ZL I bp.) 1418-1425 Jakub (Szafran 123, ZL X 103-6). 1440 Jan (Szafran 128). 1452-9 Jan Janiski (OL II 24-192). 1477-90 Hieronim (ZL V 22; AGAD or. 1880) bez kmieci, cz. Macieja Strzeleckiego 1/4 ł. bez kmieci, cz. Mikołaja 2 ł. km., cz. Piotra 1/2 ł. km. (RP).

5. Archid. lub. 1413 oficjał sand. przysądza plebanowi w Opolu dzies. snop. z ról km. w B. wart. 2 grz. rocznie (ZDK III). Plebani: 1419 Stanisław (ZŁ X 279). 1452-60 Świętosław s. Świetosława ze Skrzynna (OL II 10-208). 1529 dzies. z ról km. wart. 5 grz. plebanowi w Opolu. Plebanowi w B. dzies. z folw. w B. wart. 6 grz., z Zajezierza, Wierzbicy, łącznie z kolędą 9 grz., 24 gr (LR 437). 1531-3 do par. należą w. → Chroślina i Wola Wierzbicka (RP).

1 Późniejsza w. Boby Mniejsze alias Moniaczki.

 

BOCHOTNICA (1350 n. Bochotnicza, 1470-80 Bochotnycza Maior, 1529 Bochothnycza episcopalis) obecnie cz. m. Nałęczów.

1. Pow. lub., par. B.

2. Granice → 5.

3. Własn. król., tenuta Kazimierz, od 1523 szlach. Tenutariusze: 1429 2 Krystynów i Warsz [z Ostrowa] (ZL II 229). 1430 Warsz (ZL II 267). 1443 Grot tenuta kazimierski daje wwiązanie w B. Bartoszowi z Moszny (ZL IV 105). 1451 Elżbieta wd. po Warszu kaszt. lub. (ZL X 51). 1468 Jan Kazimierski oficjał lub. odstępuje cz. w B. swemu br. Grotowi z Ostrowa (ZL VIII 51). 1470-80 dz. [tenut.!] Mikołaj Kazimierski h. Rawa, folw., 7 ł. km., 2 karczmy, 2 zagr. bez ról (DLB II 556, III 247). 1491 dz. [tenutariusz!] Mikołaj z Ostrowa kaszt. biecki i star. lub. (ZL IX 624). 1501 br. Jan i Andrzej z Samborca oświadczają, że król zadośćuczynił im za w. B. należną pr. blizszości po Mikołaju z Ostrowa star. lub. (MK XCVIII 277). 1523 Zygmunt I nadaje dziedzicznie B. Janowi, Pawłowi i Stanisławowi Samborzeckim (MS IV 4207). 1551-3 pobór z 1 1/2 ł. km., młyna; wójt dziedz. Jan Gawron na 1/2 ł. (RP).

5. Archid. lub. 1350-4 kościół Ś. Mikołaja, dochód plebana 1 grz. (MV II 374). 1470-30 kość Ś. Jana Ew. Dzies. snop. z folw król. plebanowi, z ł. km. opactwu świętokrzyskiemu. Do par. należą w. → Chruszczów, Cynków, Czasławice, Strzelce, Sadurki (DLB II 556, III 247). 1490 pleban zrzeka się na rzecz opactwa świętokrzyskiego dzies. 7. ról km. w B. do granic Wojciechowa, na S od ról dworskich do krzaków na granicy w. Bątki, z wyj. roli plebańskiej Wieniawa w środku ról Nazapłocie i Zadołami, z polowy roli sołtysa k. jego dworu aż do Dołów, z ról Borki i Gile, z ról po obu stronach drogi do Lublina uprawianych obecnie przez dwór zaczynając od w. B. do miejsca zw. Zajazdy we w. Sadurki, z wyjątkiem roli Gołedoły na granicy w. Bątki. (AGAD or. 1880). 1529 dzies. z pewnych ról km. wart. 2 grz. prepozytowi w Wąwolnicy, plebanowi w B. czynsz od 1 kmiecia 1 wiard., z karczmy 1 wiard., dzies. z cz. folw. i sołectwa w B. oraz z Chruszczowa, Strzelc, Czesławie, Sadurek, łącznie z kolędą ogółem 19 grz., 24 gr (LR 437, 440). 1531-3 okręg par. bez zmian (RP).

Plebani: 1409-14 Jakub (TA VII 472, ZL I bp.) 1414 Jan (ZL I bp.) 1418-1425 Jakub (Szafran 123, ZL X 103-6). 1440 Jan (Szafran 128). 1452-9 Jan Janiski (OL II 24-192). 1477-90 Hieronim (ZL V 22; AGAD or. 1880).