BOGUCHWAŁOWICE

(1380 Boguchwalowicze kop., 1409 n. Bogufalouice), dziś Buchałowice, 15 km E od m. Kazimierza.

Pow. lub., par. Wąwolnica. Własn. szlach. 1380 → Bochotnica zamek. 1409 w dziale rodzinnym B. przypadają Jasicy z Drzewczy; wyst. do 1430 (TA VII 119, ZL II 108-266). 1418 Katarzyna ż. Jasicy, siostra Klemensa z Tyrzyna [w pow. stężyckim] (ZL X 251-7). 1416 Jan z B. (ZL X 116). 1441-51 Jan z B. (ZL I 8-251, IV 37-105). 1445 tenże zapisuje siostrze Elżbiecie, ż. Jakuba z B. 60 grz. posagu (ZL I 242). 1451 tenże otrzymuje za ż. Masiotą 75 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 37). 1441-5 Jakub z B. (ZL I 8- 242). 1441-5 Mikołaj z B. (ZL I 41-242). 1441-5 Wojciech Brzechwa z B. (ZL I 7-242). 1445 dział między braćmi: Janowi B., Wojciechowi, Jakubowi i Mikołajowi Rokitno (ZL I 242). 1450 Kazimierz Jagiel. postanawia, aby szlachta z B. odnosiła placki wielkanocne do poświęcenia plebanowi wąwolnickiemu do w. Drzewce (ZDM III 839). 1469 granice z Drzewcami (ZL VIII 68). 1470-80 dz. Jan Jasica h. Jastrzębiec, folw., 8 ł. km. Dzies. z folw. prepozytowi wąwolnickiemu, z reszty wsi opactwu świętokrzyskiemu (DLB II 569, III 244). 1529 dzies. snop. wart. 3 grz. 42 gr, konwentowi świętokrzyskiemu (LR 351). 1531-3 pobór z cz. Jana Unieszowskiego z 2 1/2 ł. (RP).