BOISKA

(1419 Boyska) 15 km W od Urzędowa.

1. Pow. urzęd., par. Rybitwy (DLi.1 II 556).

2. Granice: 1419, 1449 z → Popowem (ZDM I 332, III 825). 1449, 1469, 1486 z Chróśliną (ZDM III 825, LP 103, ZL VIII 04-65). 1449 z Mazanowem i Nieszawą (LP 41). 1452, 1459 z Bliskowicami: dąbrową, górą i potokiem Miłoszyna (LP 52-86). 1469 ze Swieciechowem i Wolą Świeciechowską (ZL VIII 64-65).

3. Własn. szlach. 1419 dz. Beata wd. po Dymitrze z Goraja marszałku (ZPM I 332). 1449-59 Katarzyna [c. Beaty] i jej mąż Jan z Sienna wda sand. (ZDM III 825, LP 41-86). 1486 dz. Andrzej Sienneński [kaszt. biecki i sądecki] (LP 103-4). 1531-3 pobór łącznie z Wolą Boiska z 5 ł. i młyna (RP).

5. 1529 dzies. 1 grz., 16 gr bpowi (LR. 35).