BYSTRZEJOWICE

(1359 Beskoveiowicze1Identyfikacja niepewna! kop., 1409 Bestriouice, Bestryowicze, 1414 Byestroow!, 1495 Byestryovycze, 1496 Bestrugyowycze), 16 km SE od Lublina.

1. Pow. lub., par. Mełgiew.

2. Granice: 1413, 1428, 1430, 1441 z Wierzchowiskami (ZL I bp., II 165, 183-4, ZDM VIII 2341). 1418-9, 1427, 1430, 1441 z Pogorzałymstawem (ZL II 107, 165, 283, X 262, 323, ZDM VIII 2341). 1470-80 ze Skrzynicami (DLB III 307).

3. Własn. szlach. 1359 dz. Mikosz (ZDM IV 961)2Identyfikacja niepewna. 1409-17 Stanisław Bystrzejowski (TA VII 260-339, ZL V 99, X 107-69). 1416 tenże wyposażył z dóbr ojczystych Katarzynę ż. Jana Śmietanki z Trębaczowa (LP 145). 1412-46 Wojciech z. B. alias z → Kozic, s. Stanisława i Kachny (ZDK III, ZL II 97-271, X 277-388, Mp IV 1482). 1418-20 Kachna, Kochna z B. (ZL X 235-348). 1418-35 Piotr s. Kachny (ZDM V 1409, ZL II 108-283, X 235-348). 1418-29 Giechna-Gierka-Grechna-Gertruda z B. (ZL II 197-211, X 207). 1419-30 Jan (ZL II 107-284, X 303-338). 1430 tenże otrzymuje za ż. Katarzyną 100 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL II 281). 1427 Mikołaj (ZL II 108). 1428 Gotard (ZL II 199). 1430 dział między braćmi: Piotrowi 1/2 wsi od granic Wierzehowisk w stronę Lublina i Wilczopola oraz staw; Janowi 1/2 wsi pod Pogorzałymstawem i cz. w Kozicach z młynem i stawem; Wojciechowi cz. w Kozicach, Rybczewicach i całe Częstoborowice (ZL II 283-4). 1441-70 Jan z B. (ZL I 2-140, IV 26-301, V 60-396). 1459-66 Petronela-Piotrusza ze → Zdziłowic, ż. Jana Bystrzejowskiego (OL II 166, ZL V 479). 1441-56 Piotr z B. (ZL I 39-140, IV 128-183, X 55-250). 1455 Marta ż. Piotra (OL II 34-). 1460-3 Małgorzata wd. po Piotrze (ZL IV 298, V 373). 1454 szl. Michał dworzanin [familiaris] Piotra z B. (ZL IV 141). 1460-3 br. Michał i ks. Jakub, pleban w Częstoborowicach, ss. Piotra i Małgorzaty (ZL IV 298, V 250-73). 1460-6 Dobiesław s. Jana (OL II 219-20. ZL V 396-482). 1470-80 Michał i Jan (DLB II 551). 1495 Jan Swyema! (AGAD or. 7353). 1495-6 Piotr z B. komornik ziemski (ZL XI 135, AGAD or. 7353), 1507 łowczy (MS IV 203), 1512-9 podsędek (MS IV 1392-23 189), 1524 sędzia z lub. (MS IV 13 937). 1514 Wojciech, Mikołaj i in. br. Gramboszowie z B. (MS IV 2281).

1531-3 pobór z cz. [Piotra] sędziego 7 1/2 ł. i młyna o 1 kole, cz. Marka Kozickiego i Jaszczowskiego 6 ł. (RP).

5. 1412-1529 dzies. z całej wsi wart. 15 grz plebanowi w Mełgwi (ZDK III, LR 136).

1 Identyfikacja niepewna.

2 Identyfikacja niepewna.