CHORDZIERZA

(1437 n. Chordzierza, 1470-89 Chordzcza!, 1490 Cordzeza, 1498 Cordzieza, 1505 Chordzycza, 1506 Cordzycza, 1529 Chordzyerza, 1531 Cordzessa, 1533 Cordzyeza), dziś Hordziesz, 11 km NW od Kocka.

1. Pow. łuk., par. do 1437 Kock, nast. Wojcieszków [pow. stężycki] (ZDM II 500) od 1545 Serokomla (Litak 74).

2. 1457 granice z → Talczynem i Oszczepalinem (AGAD or. 6665) 1506 król Aleksander odsyła przed sąd ziemski sprawę między dz. z Oszczepalina a Piotrem Chorążycem z Wrocimowic i jego br. Janem, którzy zajęli 10 ł. i bagno w Ch. nadane przez poprzednich królów Oszczepalińskim (MS III 2566, AGAD or. 6851).

3. Własn. król. 1458 Kazimierz Jagiel. zapisuje na Ch. 100 grz. Klemensowi Tyrzyńskiemu, które winien mu był Piotr Ciołek z Bielan (MS I 471). 1470-80 folw., 3 ł. km. Karczem, zagr. nie ma (DLB II 560). 1499 Kazimierz Jagiel. zapisuje Marcinowi z Wrocimowic kaszt. połanieckiemu i ochmistrzowi dworu król. 320 grz. na w. Ch., którą wykupił z rąk Jakuba Tyrzyńskiego (MS I 2146). 1498 Jan Olbracht nadaje Ch. Marcinowi z Wrocimowic kaszt. połanieckiemu i jego męskim potomkom, na której to wsi kaszt. posiadał zapis król. na 680 grz. (MS II 1342). 1505 Piotr z Wrocimowic stolnik krak. posiada Ch. na pr. lennym (MS III 1974). 1506 król Aleksander zezwala Piotrowi stolnikowi krak. i jego br. Janowi na sprzedaż w. Ch. dzierżonej pr. lennym Piotrowi z Kijan poborcy lub. (MS III 2672). 1517 cz. Mikołaja (AGAD or. 6851). 1525 dz. Piotr, Michał, Stanisław br. Kijańscy (AGAD or. 6351). 1531-3 pobór z 3 ł. (RP).

5. 1470-80 dzies. z folw. plebanowi w Wojcieszkowie, z reszty wsi bpowi (DLB II 560). 1529 dzies. snop. 5 grz. bpowi (LR 29).