CHROŚLINA albo CHROŚLANKA

(ok. 1360 Chroslina ZDM I 179, 1487 Chroslanka LP 111), rz. dziś Podlipie, prawoboczny dopływ rz. Wyżnicy albo Stróży.