CHROŚLINA

(ok. 1360 Chroslina, 1414, 1428 Chrostlina, 1468 Schroszlyna, 1529 Chroslyna), dziś Chruślina, 12 km S od Opola.

1. Pow. urzęd., par. Boby.

2. Granice: 1414 z Bobami (ZL I bp.) 1419 z → Popowem (ZDM I 332). 1443 z Bobami i Świdnem (LP 3). 1444 z Mazanowem: gościńcem biegnącym powyżej rz. Wyżnicy z Urzędowa do Powiśla, do połączenia dróg z Popowa do Urzędowa oraz do narożnicy na wierzchu łanów mazanowskich, drogą popowską do Rososza Popowskiego (ZDM III 705). 1449 z Mazanowem i Nieszawą (LP 41), Boiskami i Popowem (ZDM III 825). 1465 od kopca przy drodze ze Skokowa do Bobów na granicy z Godowem, Świdnem i Bobami lasem, łanem zw. Carminska, lasem k. Czymikowej Niwy należącej do Skokowa, bagnem Sthosuka należącym do Ch, do narożnicy Kluczkowic i Ch. (LP 129-30). 1466 z Kolczynem (ZL V 476). 1468-9 ze Świeciechowem i Wolą Świeciechowską (ZL VIII 36, 64-5). 1486-7 bór i dąbrowa nad rz. Chroślanką na granicy z Mazanowem (LP 102, 110-2).

3. Własn. szlach. Ok. 1300 dz. Wojtko Cielej wda sand. (ZDM I 179). 1414-9 dz. Beata z Bożegodaru wd. po Dymitrze z Goraja marszałku (ZL I bp., ZDM I 332). 1428-49 dz. Katarzyna [c. Beaty] i jej mąż Dobiesław z Sienna kaszt. wojnicki i wda sand. (ZL I 17, 50, II 169, 172, ZDM III 825). 1444 dz. Jan z Sienna (ZDM III 705). 1447-9 dz. Piotr z Sienna łowczy sand. (LP 13-41). 1465-87 dz. Andrzej z Sienna (LP 102-30, ZL V 476-98, VIII 35-65). 1466-8 dz. Jakub [z Sienna] bp włocławski i Mikołaj archidiakon sand. (ZL V 476, VIII 36). 1531-3 pobór z 10 ł. i młyna (RP).

4. Ok. 1360 Wojtko Cielej wda sand. potwierdza sprzedaż sołectwa na pr. magd. w Ch. za 30 grz. przez szl. Wojtka z Piotrowic szl. Michałowi rządcy z Zajezierza, z 3 ł. w Ch. i 1 ł. w Dzierzkowicach, młynem, karczmą, jatkami mięsną, szewską, chlebną, kuźnią, trzecim denarem sądowym i szóstym czynszowym. Zezwala sołtysowi na wolne łowy, zakładanie barci i przyjmowanie na wypas 100 świń. Sołtys winien corocznie odbywać 2 podróże do Lublina i Sandomierza. Zastrzega skup sołectwa za 60 grz. Po 20 1. wolnizny kmiecie winni obsiewać i zbierać po 1 mierze żyta i owsa, 1 dz. kosić łąki, dawać po 1 sk. oraz podwodę do Wisły (ZDM 1 179).

5. 1435 bp Zbigniew [Oleśnicki] nadaje dzies. z Ch. kościołowi w Siennie (ZDK II 340). 1529 dzies. snop. z folw. i 4 kmieci plebanowi w Rybitwach (LR 463).