CHRZANÓW

(1377 n. Chrzanow, 1470-80 Chranow, 1508 Chryanow), 7 km NW od Goraja.

Pow. lub. par. Goraj. (DLB II 576). Własn. król. do 1377, nast. szlach. 1377-1508 → klucz Goraj (ZL VIII 13, XI 301). Granice: 1419 ze Zdziłowicami (ZL X 297). 1465 z Tarnawką (ZL V 408). Z góry k. Ch. wypływa rz. Łada (DHn 76). 1508 → m. Goraj 4. 1529 dzies. z folw. i 8 ł. km. 4 grz. plebanowi (LR 464). 1531-3 pobór: cz. Siemieńskiego i Branewki 3 1/2 ł., cz. Aleksego 4 ł. (RP).