KARMANOWICE

(1381 n. Carmanouicze, 1418 Carbanowjcze!, 1427 Carmanow! or.) 5 km NE od Wąwolnicy.

1. Pow. lub., par. Wąwolnica.

2. 1428 droga do Wąwolnicy (ZL II 170). Dąbrowa na granicy z Bielnymstawem (ZL II 182). 1448 granice z Bielinami, Celejowem, Stoczkiem, Zawadą (LP 28-30).

3. Własn. szlach. 1381 dz. Wincenty (ZDM IV 1059). 1416-31 dz. Mikołaj (ZL II 95-291, V 176-84, X 126-250). 1426 Beata Mikołajowa (ZL V 176-84). 1417 Małgorzata (ZL X 136). 1418 Jan (ZL X 200-55). Wacław (ZL X 252). Katarzyna i Dorota (ZL X 255). 1418-30 Jakub (ZL II 162-285, V 176-84, X 200-55). 1428 2 Jakubów z K. (ZL II 170). 1429 Jakub odstępuje cz. w K. Klemensowi z Tyrzyna (ZL II 258). 1431 Klemens z Tyrzyna sprzedaje 1/2 K. za 200 grz. Mikołajowi z K. (ZL II 291). 1441-7 szl. Beata Karmanowska z K. (KL 429-575, ZL I 37-220). 1442-73 Andrzej Karmanowski, br. Piotra i Mikołaja (KL 443-1627, ZL I 61-162, IV 47-191, V 10-363, VIII 187). 1466 tenże zapisuje ż. Elżbiecie, c. Grota z Ciecierzyna 100 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 460). 1443 Piotr s. Beaty, br. Andrzeja i Mikołaja (KL 538-1320, ZL I 137-220, IV 47-197, V 86-363, VIII 160-1). 1443-53 Mikołaj, br. Andrzeja i Piotra (KL 443, ZL I 137-62, IV 47). 1448 Katarzyna i Małgorzata z K. (LP 28-30). 1452 ks. Mikołaj z K. (ZL IV 91). 1453-60 szl. Jakub Karmanowski (OL II 32-106, ZL V 253). 1460 Jan, Stanisław, Katarzyna, Jadwiga, dzieci śp. Jakuba z K. (ZL V 267). 1454-60 szl. Jan Karmanowski (OL II 59-108, ZL V 253). 1466 Anna Karmanowska (ZL V 87). 1470-1 Mikołaj z K, synowiec Andrzeja (ZL V 10). 1470-80 dz. Andrzej i Piotr h. Prus. 2 folw., ok. 23 ł. km. Karczmy, zagr. nie ma (DLB II 568, III 249). 1531-3 pobór z 3 ł. (RP).

5. 1450 Kazimierz Jagiel. postanawia, aby szlachta z K. odnosiła plebanowi wąwolnickiemu placki wielkanocne do poświęcenia do w. Zawada (ZDM III 839). 1470-80 dzies. snop. wart. do 6 grz. opactwu świętokrzyskiemu i plebanowi (DLB II 568, III 249). 1529 dzies. snop. wart. 7 grz. konwentowi świętokrzyskiemu (LR 351).

6. 1414 Jan s. Macieja zapisany na Uniw. Krak. (Ind). 1427 Jan z K. mnich klaszt. świętokrzyskiego (ZDM II 390). 1456 Jan Karmanowski scholarz (OL II 111).

8. Grodzisko wczesnośredn. (Żaki 516, 522).