JASIENICA

([1414-15] Jaszenicza, Jassyenicza, 1418 Jassyenyecz, 1418 Jassienicza, Jaszenecz!, Jazyennycza, Jaschyenycze) 15 km na E od Radzymina.

1. [1418] n. distr. warsz. (MK 3, 59v); 1523 z. i pow. warsz. (MK 32, 183); 1580 par. Klembów (ŹD 256).

2. 1504 dwór → p. 5.

3. Włas. szlach. [1414-15] Anna c. Dadźboga z Sękocina, ż. Jana z Dmosina [z. raw.] sprzedaje swe cz. w J. i Klembowie, które ma po zm. Jakuszu ze Słomina, za 15 kóp gr pras. Wawrzyńcowi z Targowego wojskiemu warsz.; Anna powinna zapewnić zrzeczenie się sióstr (MK 3, 47, 101); [1417] Mikołaj z Kraszewa sprzedaje swą cz. w J. za 40 kóp gr pras. Święszkowi z Pruszkowa (MK 3, 59v); [1418] Dadźbog z Pęcic sprzedaje swój dział w J. za 30 kóp gr pras. temuż Święszkowi (MK 3, 13); [1424] Mikołaj i Jan z Umiastowa sprzedają wszystkie swoje części w Klembowie i J. za 20 kóp gr posp. swemu br. Piotrowi z wyjątkiem pr. łowów (MK 3, 43v); 1425 Dadźbog z Pęcic winien odstąpić wobec księcia swą cz. w Klembowie i J. Świętosławowi Pruszkowskiemu (Warsz. 1, 175); 1427 Dadźbog z Pęcic sprzedaje swe części w Klembowie i J. za 47 kóp gr posp. Świętosławowi z Pruszkowa (PP 5 nr 457); 1430 Jan z Umiastowa sprzedaje swą cz. w J. z barciami i pr. łowów za 11 kóp gr posp. Piotrowi Pierzchale z Umiastowa, ręcząc za spokój ze strony siostry Katarzyny (PP 6 nr 174); 1430 bracia Mikołaj i Jan z Umiastowa sprzedają swą cz. ojcowizny w J. i w Klembowie Piotrowi Pierzchale z Umiastowa wojskiemu wysz. za 24 kopy gr posp. (AGAD perg. 8497); 1432 [Świętosław] Proszkowski jest winien 1 poków miodu z J. braciom Wojciechowi i Jakubowi z Pęcic (Warsz. 2, 172); 1435 Gotard z Bielic i Jakusz z Dzierzgowa sprzedają swą cz. w J. za 100 grz. krak. Stanisławowi z Pruszkowa (MK 3, 166); 1437 Dadźbog z Pęcic wobec ks. Janusza I sprzedał swe części w Klembowie i J. za 47 kóp gr Świętosławowi z Pruszkowa; sprzedaż zostaje potwierdzona Świętosławowi przez ks. Bolesława IV (MK 3, 200v); 1438 ks. Bolesław IV daje Piotrowi Pierzchale z Umiastowa wojskiemu wysz. prawo chełm. na jego części w Umiastowie, J. i Klembowie z pr. łowów (MK 3, 215v); 1443 tenże Piotr sprzedaje swe części w Klembowie i J. z pr. łowów z wyjątkiem [łowów] na grubego zwierza, z sokołami oraz zwolnieniem kmieci od prac przy starych grodach za 105 kóp gr w półgr Świętosławowi z Pruszkowa (MK 3, 295); [1454-68] podział dóbr braci z Pruszkowa; Piotr i Mikołaj biorą Pruszkowo i Krzewięcino, a Jan, Sasin i Andrzej biorą Wolicę [Proszkowską], Klembów, J. i in. (Papr. 594); 1469 bracia Jan, Sasin i Andrzej z Wolicy Proszkowskiej dzielą dobra; Jan dostaje Klembów z młynem, stawem i obu brzegami rz. Ryni, Sasin dostaje J., a Andrzej Wolicę Proszkowską i ma otrzymywać 12 rączek miodu rocznie od bartników z J., 3 rączki od Jana Tworkowica z Jadowa, 1 rączkę od Mikla [?] z Klembowa, 1 od Adama z Czarnej, 2 od Bartka z Kobyłki, 1 od Andrzeja z Kobyłki, 3 od Wsdziedka [?] z Kalenia; Jan z Klembowa z mieszkańcami będą korzystali z pastwisk oraz wody z sadzawki w J. (MK 5, 120v; WarszDis. 17, 851); 1469 ciż bracia sprzedają z pr. odkupu czynsz roczny 3 grz. z Klembowa, J. i Wolicy Proszkowskiej za 30 kóp gr w półgr Andrzejowi z Gramnic[-Ładów] plebanowi w Pęcicach na ołtarz Wszystkich Świętych w koleg. warsz.; każdy z braci będzie płacił po 1 grz. (MK 5, 120v); 1472 Piotr z Pruszkowa i J. sprzedaje swą cz. w J. za 60 kóp gr w półgr swemu br. Sasinowi z J. (MK 9, 10); 1472 Klemens z Umiastowa za zgodą ż. Jadwigi sprzedaje z pr. odkupu czynsz roczny 5 grz. gr w półgr z Umiastowa-Klimuntów, Klembowa i J. za 50 kóp gr w półgr Marcinowi z Nasierowa kan. warsz., pleb. w Przybyszewie, a po śmierci kan. czynsz ten będzie pobierał szpital Ś. Ducha przy kościele Ś. Marcina w Warszawie na dom i budynki szpitalne oraz na zakup drew dla ubogich w szpitalu (MK 9, 19v); 1475 Sasin z J. i [jego br.] Jan z Klembowa (Ep. 10, 140); 1479 discr. Bartłomiej z J. pozywa Mikołaja pleb. w Wyszkowie o włamanie do jego komody oraz zabranie 2 książek i 1 1/2 kopy gr (Ep. 13, 273v); 1488 ur. Mikołaj z Dobiesza star. czer. wwiązany w pr. bliższości dóbr J. (Warsz. 6, 362); 1488 Jan Gawłowic, Jan Sobkowic, Maciej Kapka i Jan Kura kmiecie z J.; szl. Mikołaj Dobieski dzierżawca J. (Ep. 10, 628); 1489 Katarzyna wd. po zm. Mikołaju Dobieskim z J. (Warsz. 6, 409); 1501 sprawa o dobra J. między Stanisławem z Czosnowa sędzią ziem. zakr. a szl. Ofką zawieszona do roków książ. (Sobol 59); 1501 Jan Dobieski z Dobiesza i z J. zobowiązuje się zapłacić zięciowi Mikołajowi z Sobikowa star. liwskiemu 300 kóp gr w półgr pod przepadkiem pr. bliższości do J. po swym br. Mikołaju (MK 18, 152); 1502 Mikołaj Sobikowski uzyskuje potwierdzenie tegoż przepadku (MK 18, 152); 1502 cc. zm. Świętosława z Pruszkowa Katarzyna i Ofka ż. Mikołaja z Parzniewa sprzedają swe części w J. po swym bracie Sasinie za 500 kóp gr w półgr Mikołajowi z Sobikowa star. liw. (MK 18, 151v); 1503 kmiecie z J.: Jan Kowal na 1 wł. i Klemens na 1 wł. (Ep. 16, 175); 1504 Jan z ż. Anną, c. zm. Krystyna z Kozyr oraz Aleksy ss. zm. Klemensa z Umiastowa zapisują swemu br. Stanisławowi z Umiastowa 20 kóp gr pod przepadkiem części w Klembowie, Kruszach i J. (MK 18, 228v); 1520 Jakub syn zm. Jana z ż. Anną oraz Jan i Wojciech ss. zm. Stanisława z matką Małgorzatą, dziedzice z Klembowa sprzedają z pr. odkupu czynsz roczny 4 grz. z Klembowa i J. za 50 kóp gr w półgr kapitule warsz. (MK 32, 75); 1523 Anna wd. po Stanisławie Czosnowskim sędzim ziem. zakr. z synem Pawłem Czosnowskim z J. mają dobra J. z Tułem, który ma być osadzony na surowym korzeniu (MK 32, 183); 1524 Ewa wd. po Mikołaju Sobikowskim [z Sobikowa i J.], ż. Piotra Garbatki z Garbatek ma proces z Anną c. tegoż Mikołaja Sobikowskiego, ż. Rafała Zyrzeńskiego z Łęki (Warsz. 13, 1364); 1524 [taż Ewa ż. Piotra] z Garbatek twierdzi, że nie zajęła 40 szt. bydła rogatego, 20 świń, 40 owiec, 40 pni pszczół i 20 kobył (wart. łącznej 50 kóp gr w półgr) z dóbr J. i Sobikowo, przyprowadzając je do Garbatek (ZR nr 2314); 1524 [taż Ewa] oskarżona o wyrąb 6 kóp sosen i dębów wart. 6 kóp gr z dóbr J. na budowę w Garbatkach oraz o wypalenie i sprzedaż 20 łasztów smoły w J. wart. 20 kóp gr (ZR nr 2316); 1525 Anna c. zm. Mikołaja z Sobikowa, ż. Rafała Zerzeńskiego z Łęki dziedziczka z J. sprzedaje części dóbr ojczystych w J., Miąsem, Cisiu, Dąbrowicy i Lipce szl. Janowi Karwowskiemu wójtowi war. za 500 kóp gr w półgr z obowiązkiem wypłacania kolegiacie warsz. czynszu odkupnego 5 kóp gr w półgr z tych dóbr (MK 41, 52v; MS 4 nr 6618); 1525 Jan Karwowski z J. wójt warecki sprzedaje wójtostwo w Warce, które ma po opatrz. Andrzeju dziadzie rodzonym, za 600 kóp gr w półgr szl. Piotrowi z Kożuchowa (MK 41, 100; MS 4 nr 23237); 1526 w J. 17 3/4 wł. os. (ASK I 27, 453); 1539 wypis dok. sprzedaży z 1525 na prośbę Jana Karwowskiego (MS 4 nr 6618); 1563 Stanisław Klembowski h. Roch II z J., Międzylesia i Klembowa (MH 9, 29); 1580 pobór od 4 1/2 wł. os. w 2 działach (ŹD 256); XIX w. wieś J. 670 mr. [22 1/3 wł.], folw. J. 1267 mr. [42 wł.] (SG 3, 469).

4. 1438 ks. Bolesław IV daje pr. chełm. na Umiastowo, J. i Klembów z czynszem książ. po 6 gr z 1 wł. os. (MK 3, 215v); 1443 czynsz książ. z Klembowa i J. po 6 gr pras. z 1 wł. os. (MK 3, 295); 1505 wójtostwo na 2 wł. → p. 5; 1525 szl. Jan Karwowski będzie mógł wykupić wójtostwa w J., Miąsem, Cisiu, Dąbrowicy i Lipce, które zostały sprzedane kmieciom w Lipce i Miąsem (MK 41, 52v); 1526 czynsz książ. z J. po 9 gr z 1 wł. os. (ASK I 27, 453).

5. 1475 spór o dzies. snop. z J. i Krusza między pleb. z Klembowa a pleb. z Niegowa; pleb. z Niegowa oskarża Sasina z J. kolatora kościoła w Klembowie, że ten pobrawszy dzies. od 3 kmieci z J. oddał ją pleb. z Klembowa; ten ostatni twierdzi, że Sasin z J. jako parafianin składa dzies. do Klembowa (Ep. 10, 140); 1488 pleb. z Niegowa oskarża pleb. z Klembowa o bezprawny pobór dzies. snop. z ról kmiecych ze wsi J., wart. 30 fl. węg., należących do kośc. w Niegowie (Ep. 10, 628); 1503 pleb. z Niegowa oskarża pleb. z Klembowa o bezprawny pobór dzies. z 5 wł. w Kruszu i z J. od lat 18 (Ep. 16, 175); 1504 ugoda w/w plebanów; pleb. z Klembowa będzie pobierał dzies. z 2 wł. wójt. i 1 wł. k. dworu w J. oraz z 2 wł. kmiecych i 2 wł. folw. w Kruszu; pleb. z Niegowa będzie pobierał dzies. z pozostałych ról folw. i kmiecych w tych wsiach (Ep. 16, 209).