OPOKA

(1453 n. Oppoka) 7 km E od Puław.

Pow. lub., [par. Wola Konińska?]. Własn. szlach. 1453 granice z Siedlcami: od Młynków w Małym Lasku u rzeczki i k. drogi z Siedlec do Woli Konińskiej, do granicy między Osinami a Chrząchowem i drogi zw. Wojenna (LP 74). 1453-84 klucz Wola Konińska Piotra Konińskiego z Witowic (LP 74, ZL IV 160-245). 1484 tenże odstępuje O. ze starym dworem s. Janowi (ZL IX 419). 1529 dzies. z całej wsi 2 grz. kościołowi w Gołębiu (LR 435).