OPOKA WIELKA

(1417 n. Opoka, 1531 Opoca Maior), dziś Opoka, 6 km N od Zawichostu.

Pow. lub., par. Świeciechów. Własn. szlach. 1417 w dziale między córkami Adama z Charlęża 2 wsie O. nad Wisłą przypadają Katarzynie (ZL X 173). 1443 dz. Mikołaj Opocki (ZL VIII 179). 1445 dz. Katarzyna wd. po Mikołaju, ż. Strachoty z Jakubowic, oraz Piotr s. Katarzyny i Mikołaja (ZL I 128). 1451-6 Mikołaj z O. (ZL IV 30-216). 1456 Burneta z Czechowa, ż. Mikołaja Opockiego (ZL IV 216). 1470 Piotr Opocki (BCz or. 571). 1 IX 1479 tenże mianowany podsędkiem lub., wyst. do 1487 (BŁ or. 57, BJ VI 19, AGAD or. 3603, 6714, LP 101-10). 1470-80 granice z Kosinem i Opoką Małą (DLB I 389, III 315). 1499 w dziale dóbr po Janie Czyżowskim O. przypada Hieronimowi Zaklice z Międzygórza (MS II 1365). 1529 dzies. snop. z folw. i pewnych ról km. plebanowi w Wojciechowicach [pow. sand.], z reszty wsi plebanowi w Świeciechowie (LR 450, 459). 1531-3 pobór z cz. Piotra 2 ł., Jana Milanowskiego 1 ł., dziedziców z Rachowa 1/2 ł. (RP). 1564 jezioro; 1/2 rzadkiego i słabego połowu należy do zamku zawichojskiego (L 1564/5 161).