OPOKA MAŁA

(1276 n. Opoka kop., 1470-80 Minor Oppoka, 1533 Opoca Minor cantoris), dziś Opoczka, 7 km N od Zawichostu.

Pow. lub., par. Świeciechów. 1276 n. własność kapituły sand. Bolesław Wstydliwy nadaje imm, jaki posiadają dobra katedry krak., od przewodu, stanu, targowego, podwód, krowy, owcy, wojny, narzazu, stróży i pana stróży, czyli stróżnego, od bobrów i bobrowników, budowy i naprawy grodów, pogoni, jurysdykcji wojewodów, kasztelanów, mincerzy, celników, sędziów, komorników i in. urzędników, od opola, gości, łowców, od przewodu wojewody; z zastrzeżeniem przewodu oraz sądu książęcego. W razie zabójstwa wolnego, lub przypisańca, zapłatę za głowę otrzyma pan wsi; jeżeli przypisaniec zabije obcego, zapłata 3 grz. srebra przypadnie sędziemu świeckiemu; jeżeli zabójca i ofiara pochodzą z dóbr kapituły, zapłata przypadnie panu wsi. W lasach i polach kapituły kanonicy mogą łowić jelenie, sarny i in. mniejszą zwierzynę. Prałaci mogą zwolnić ,,ab omni servitio et solutione terrae” po 12 osób, kanonicy po 6 (ZDM IV 877). 1284 Leszek Czarny potwierdza imm. nadany przez swoich poprzedników, dodając zwolnienie od oprawy oraz zastrzegając przewód rycerski, świadczenia na potrzeby osoby księcia i ziemi (Mp I 104). 1417 Władysław Jag. przenosi O. wraz z in. dobrami kapituły na pr. magd. (ZDM VI 1822). [Ok. 1464-71] bp Jan Lutkowic nadał dzies. z O. kościołowi w Pniowie (MPH SN X/2 235). 1470-80: Folw., 6 ł. km., karczma z rolami, prom na Wiśle dający dochód 5 grz. Zagr. nie ma. Kmiecie odrabiają 1 dz. w tyg., dają po 1/2 grz., 2 kury, 30 jaj, 2 sery. Dzies. z folw. kapitule sand., ł. km. bpowi. Granice z Jakubowicami, Opoką Wielką, Rachowem (DLB I 389). 1529 dzies. snop. z pewnych ról km. 1 grz. 12 gr. oraz konopne 6 gr. plebanowi w Pniowie (LR 359). 1531-3 pobór z 1 ł. km. (RP).