PONIATOWA

(1382 n. Ponathowa, 1409 n. Ponatowa, 1416 Ponotow, 1467 Ponyanthowa, 1470-80 Ponyathow), dziś m.

1. Pow. lub., par. a. 1541 Kłodnica, n. Chodel (Szafran 146-7).

2. 1414 Łukasz z P. odstępuje Wojciechowi z P. siedlisko zw. Michałowska w zamian za łan naprzeciw stawu Łukasza przy drodze do Krza (ZL V 96). 1417 Jasiek z P. zastawia Wawrzyńcowi z P. rolę zw. Piotrków z dąbrową, borem i łąkami za 5 grz. (ZL X 177). 1418 droga do Chmielika (ZL X 265). 1427 Szymek z P. odstępuje s. Jakuszowi siedlisko z łanem, gdzie mieszka, półłanek przed wsią, inny półłanek, cz. dąbrowy powyżej Stokowskiego łanu, siódmą i ósmą cz. stawu, 2 cz. dąbrowy między P. a Chmielikiem (ZL II 104). 1445 przy drogach do Chmielika i Szczuczek miejsce zw. Kaleń (ZL I 239). 1448 i 1457 rz. Poniatowska; 1451 Poniatowski Stok → Wronów 2. 1454 Paweł Tłuk zastawia Mikołajowi Ciołkowi ze Szczuczek Kalenin Łan od drogi krzowskiej do drogi szczuczkowskiej, który to łan trzymał Marcin br. Tłuka w zastawie za 6 grz. od śp. Jakuba s. Łukasza ze Szczuczek (ZL IV 161) 1459 droga do Szczuczek (ZL IV 284). 1470 Andrzej Czeluthka zastawia półłanek Bzowy k. Gilowej Góry oraz drugi półłanek od rzeki do granicy wsi za 8 grz. swej ż. Jachnie jako wiano (ZL V 241).

3. Własn. szlach. 1332 Gotard z P. (ZDM VI 1833). 1409 Henryk (TA VII 387). 1409-20 Grzegorz Sikora (TA VII 418, ZL I bp., X 135-393). 1409-19 Wojciech (TA VII 208-54, ZL V 96, X 288) 1409 tenże odstępuje swą cz. w P. Henrykowi z Janiszowa w zamian za cz. w Janiszowie (TA VII 254). 1409-16 Michał (TA VII 65-413, V 92-96, X 115). 1409-20 Jasiek (TA VII 255, RH III 43, ZL X 177-370). 1410 Łukasz h. Turzyna w niewoli u Krzyżaków (KH LXVI 700), Tenże wyst. do 1428 (ZL II 128-58, V 96-186, X 188-288). 1417 Luchna ż. Łukasza (ZL X 176-97). 1417 br. Bartosz, Jakub i Jan z Chrzeńca zastawiają swej siostrze Luchnie i jej mężowi Łukaszowi cz. w P. za 9 1/2 grz. (ZL X 176). 1413-41 Maciej (ZL I bp., I 16, X 107-273). 1414 Florian i Chwalislaw (ZL I bp.) 1416 Elżbieta Garbowa (ZL X 1-8). Idzi (ZL X 108). 1416 Miecław (ZL X 115). 1416-8 Grzymka wd. po Miecławie (ZL X 111-255). 1416-7 Wawrzyniec (ZL X 118-77). 1416-29 (ZL II 107-225, X 8-383). 1417 Święszko (ZL X 188). Jadwiga (ZL X 176-88). 1418 Elżbieta wd. po Adamie Borkowym (ZL X 255). 1418-27 Szymon (ZL II 105, X 223-383). 1418 Klara (ZL II 129). 1419-28 Marcin (ZL II 109-62, X 318). 1427 Dorota ż. Marcina (ZL II 104). 1419 Wisław i Przybko (ZL X 318, 335). 1427-8 Krystyn (ZL II 107-89). 1427-62 Piotr Węgrzyn-Ungarus (ZL I 1-65, II 117-239, IV 5-288, V 48-304, XI 15). 1459 tenże zapisuje swej ż. Magdalenie, c. Piotra Wrzelowskiego, 150 grz. na swej cz. w P. (ZL IV 288). 1427-54 Maciej Czelustka h. Dębno (SP VII/2 1610, KL 58-1150, ZL I 31-139, II 141-278, IV 1-23, VIII 179, X 52, XI 15). 1427-8 Jakusz Szymonowic (ZL II 104-62). 1428-9 Jaśko Rakowanoga (ZL II 158-224). 1428-59 Mikołaj Tłuk-Tłukowic (KL 7-1397, ZL I 10-180, II 181-278, IV 4-284, V 206-9, XI 16). 1429-41 Dobko (ZL I 21, II 231-5). 1441 Andrzej (ZL X 146). Siemia (ZL I 8). 1441-6 Łukasz (ZL I 35, V 226, KL 287). 1441 Wyszek (ZL X 146). 1443-5 Anna z P. ż. Mikołaja Gorajskiego z Turobina (ZL I 180-234). 1443-5 Jakub-Jakusz (ZL I 55-239). 1443 Piotr Wydra (KL 2-12). 1444-9 Tomasz Pierzyna (KL 1229, ZL I 88). 1445-66 Krystyn (KL 181-1129, ZL IV 269-70, V 436). 1454-62 Krystyn Garb (ZL X 304, XI 16). 1445-50 Marcin Tłuk (KL 312, ZL I 239, IV 22). 1446-70 Paweł Tłuk (KL 312-1484, ZL I 7, IV 7-161, V 207-471, VIII 135). 1446 Marcin, Mikołaj i Paweł Tłukowie na mocy dok. Jana Szczekockiego kaszt. lub. [1410-33] wolni są od jurysdykcji kaszt. (KL 312). 1446 Jan Kokoszkowic (KL 452). Stanisław s. Łukasza (KL 287). 1447-70 Jan s. Łukasza (KL 577, ZL V 211-2). 1449-50 Stanisław zw. Lasczka, Lyasczka (KL 1419, ZL IV 4). 1449 Michał (KL 1238). 1449-77 Marcin Ciołek-Ciołkowic (KL 1225-1620, ZL V 21, VIII 163). 1449-50 Grzegorz Bąkowiec (KL 1448-84, ZL IV 1). 1449-62 Stefan (KL 1448-9, ZL X 304). 1450 Piotr s. Andrzeja i Florian (ZL IV 7 i 9). 1450-4 Stanisław (ZL IV 1, XI 20). 1452 Zdziesław sprzedaje swą ojcowizno w P. za 20 grz. Janowi Marcinowicowi (ZL IV 77). 1454 Jan z P. na mocy dokumentu Jana Szczekockiego kaszt. lub. [1410-33] zwolniony jest od jurysdykcji kaszt. (ZL XI 13). 1454 Jan zw. Tharta (ZL XI 14). 1454-64 Jan s. Piotra Węgrzyna (KL 1579, ZL V 304-71, XI 14). 1457 Jan Golik z P. zapisany na Uniw. Krak. (Ind.). 1458 Jan Chalasczycz (ZL V 209). 1458-62 Mikołaj s. Czelustki, Czelusczycz (OL II 159, ZL V 208, X 93-307). 1459-77 Andrzej Czelustha, Czelustczycz, synowiec Macieja Czelustki (OL II 159, ZL V 21-249). 1466 Andrzej z P. (ZL V 467). 1467 Anna wd. po Andrzeju (ZL VIII 163). 1459-96 Mikołaj Dusza, s. Piotra Węgrzyna (LP 102-3, AS II 206, ZL IV 284-5, V 1-471, IX 28-356). 1461 Katarzyna c. Szymka z P., ż. Marcina Ciołka Maciejowskiego, na mocy dok. Jana Szczekockiego kaszt. lub. [1410-33] zwolniona jest od jurysdykcji kaszt. (ZL V 9). 1462-3 Paweł s. Piotra Węgrzyna (ZL V 304-71). 1462 Jan Makownik (ZL X 308). 1464 Jan Andrzejkowic (KL 1560-78). 1464-66 Stanisław Wyszkowic (KL 1554-79, ZL V 471). 1464 tenże na mocy dok. Jana Szczekockiego kaszt. lub. [1410-33] wystawionego dla jego dziada Wojciecha, zwolniony jest od jurysdykcji kaszt. (KL 1580). 1464-6 Mikołaj Witkowic (KL 1559, ZL V 471). 1464-6 Jan Dobkowic (KL 1558, ZL V 471). 1466 Wyszko (ZL VIII 22). Jan Patronek (ZL V 471). Jan Dusza (ZL V 436). Jan Stanisławic (ZL VIII 21). Jan Pitron! (ZL VIII 22). 1467 Abraham i Mikołaj (Mp V/M 18). Jadwiga, Lyocha! i Urszula, cc. Łukasza (ZL VIII 163). 1469 Wojciech (ZL VIII 84). Piotr s. Piotra zapisany na Uniw. Krak. (Ind.). 1470-80 wielu dziedziców różnych herbów (DLB II 547). 1488 Eliasz s. Piotra zapisany na Uniw. Krak. (Ind). 1497 cz. Jana Nieczuji w P. skonfiskowana za niestawienie się na wyprawę, nadana Mikołajowi Wronowskiemu (MS II 884). 1516 w. skonfiskowana za niezapłacenie taksy (MS IV 11048).

1430 Mikołaj kowal (OL I 14). 1469 Stanisław kmieć (ZL VIII 84).

1531-3 pobór z cz. Kanimira łącznie z Wronowem 1 ł. km.; szlachta bez kmieci: cz. Jana Srama 1/4 ł.; cz. Mikołaja Patronka 1/2 ł.; cz. Macieja Jurka 1/2 ł.; cz. Jana Węgrzyna (1/2 ł.; cz. Stanisława Ciołka 1/2 ł.; cz. Józefa Tłuka i Erasma 1/2 ł.; cz. Marcina Szymkowicza 1/4 ł.; cz. Jana albo Mikołaja Czelustki 1/2 ł.; cz. Jana Sługockiego 1/2 lub 1 ł.; 1531 cz. Agnieszki Malisowej 1/2 ł.; cz. Piotra Strożowskiego 1/4 ł.; 1533 cz. Adama i Jana Żelechów 1 ł.; cz. Jana Malika 1/2 ł. (RP).

5. 1470-80 dzies. plebanowi w Kłodnicy (DLB II 547). 1529 dzies. z ról szlach. 2 1/2 grz. ministrowi, z reszty wsi 6 grz. plebanowi w Chodlu (LR 431-2).