RCISZYN

(1382 Rczischino kop., 1388 Rczischin or., 1444 Rcyschin), dziś Majdan (Wojc. 14-15), 12 km SW od Bychawy.

Pow. lub. albo urzęd., par. Kiełczowice (DLB III 385). Własn. klaszt. 1382 na wiecu w Lublinie Adam młodszy z Trzenika zrzeka się cz. w R. na rzecz Jakusza ze Świniar [pow. sand.] (ZDM VI 1833). 1388 → Bystrzyca. 1424 sołtys w. → Zakrzów posiada staw w miejscu zw. Rczeskystok (ZDM V 1345). 1444 Mikołaj opat i konwent klaszt. koprzywnickiego sprzedają Jakuszowi Siemi z Gołębiowa sołectwo we w. Rudnik i R. na surowym korzeniu za 62 grz. Sołectwo zaczyna się od potoku R., czyli od doliny w stronę Bystrzycy zstępując do miejsca stacji królewskiej [„locum stacionis regalis precise”] naprzeciw młyna klasztornego przy stawie bystrzyckim. Z 50 ł. 3 pozostawia się dla klaszt., 1 dla przyszłego kośc., 5 dla sołtysa - 3 z jednej strony Rciszyna w stronę Bystrzycy, 1 z drugiej strony w stronę Zakrzowa, 1 w Rudniku, na których może osadzać kmieci i zagr. Zezwala się na urządzenie na własnych ł. 2 karczem w R. i Rudniku. Nadają jaz na wierzchowisku stawu klasztornego w Bystrzycy, poniżej źródła zw. Rciski Stok. 1 karczma zbudowana będzie dla klaszt. Na wyprawę wojenną sołtys da konia, lub 3 grz. Własnym kosztem odbywać będzie podróże do Koprzywnicy i Lublina 1 raz [rocznie?]. Sołtys wydzieli kmieciom łąki w Rudniku, sobie też łąkę zw. Chmielik. Ma pr. założenia barci i posiadania krawca, szewca, rzeźnika. Gotowe barcie zw. świepiota zastrzega się dla klaszt. Po 20 l. wolnizny kmiecie płacić będą po 1 wiard. obsiewać ziarnem dworskim 2 korce jare i 2 ozime, zbierać i zwozić do stodoły. Z ł. pracować będą 2 kosami [wzgl. sierpami] 2 dni przy oziminie, 2 dni przy zbożach jarych, 1 dz. przy sianie. Na stację król. dawać będą po 2 kury, 20 jaj i 1 ser. Powóz wg zwyczaju z. lub. Obowiązani będą do mielenia w młynie dworskim w Bystrzycy pod karą 60 gr. Dzies. snop. od sołtysa plebanowi, po 6 gr. szer., lub 8 gr. posp. monety od kmieci klaszt. (ZDM III 702). 1457 → Zakrzów. 1466 sąd polubowny w sporze z bpem krak. przyznaje klaszt. koprzywnickiemu dzies. z nowizn. we w. R. alias Lipny Dół (BCz or. 561). Granice z w. Studzianki i Wola Batorska (ZL V 440). 1468-9 szl. Anna i Katarzyna wójciny z R. (ZL VIII 42, 92). 1469-70 szl. Anna c. Jakusza Siemi, dz. wójtostwa w R. toczy proces z klaszt. koprzywnickim, który zajął jej 3 ł., m. in. łan wymierzony od rzeki do granic z Gałęzowem (BCz or. 570, 599, 606). 1470 sędzia dóbr klaszt. koprzywnickiego rozsądza spór m. szl. Katarzyną c. Jakusza Siemi. i ż. Stanisława, sołtyską w R. a w/w klaszt. Katarzyna pozwała klaszt. do sądu ziemskiego o to, że klaszt. na połowie sołectwa w Rudniku do niej należącej osadził 18 kmieci w Niwkach zajmując 15 ł. sołtysich, zaś cz. klaszt. sołectw wynosi tylko 3 ł. Wobec niestawienia się Katarzyny sąd przysądza zaocznie sołectwo klaszt. (AGAD or. 6322). 1470-80 w. osadzona na surowym korzeniu! na gruntach w. → Bystrzyca, Sulów i Zakrzów. Sołectwo z 4 ł., 12 ł. km. Kmiecie płacą po 1 wiard, zasiewają i zbierają po 2 korce na wiosnę i 2 korce ozime, dają podwody aż do Koprzywnicy, oraz m. in. wołu. Dzies. snop. z sołectwa plebanowi w Kiełczowicach, od kmieci po 6 gr. szer. lub 8 gr. posp. klasztorowi koprzywnickiemu. Granice z m. Kraśnik oraz w. Rudnik, Studzianki, Wola Batorska (DLB III 385-6, 394, 398).