RATOSZYN

(1328 Ratosin, 1403 Ratoszyn, 1409 Rathoszin, Ratossin, 1414 Ratosino), 13 km SW od Bełżyc.

1. Pow. lub., par. R.

2. 1452 granice z Jeżowem (LP 64).

3. Własn. szlach. 1403 Klemens kaszt. radomski poręcza Michałowi [z Bogumiłowic i Czyżowa] sędziemu krak. i kasztelanowi lub., że jeśli Beata ż. Klemensa i jej siostry uzyskają w. R., odstąpią ją Michałowi za 60 grz. (SP II 1014). 1409 Jakusz z R. (TA VII 258-406). Jan z R. (TA VII 406). 1414 szl. Piotr Gut wykupuje R. pr. bliższości za 60 grz. od Jakusza zw. Omelco (ZL I bp.) 1441-62 Mikołaj-Miklasz z R. (SP VII/2 1621, OL II 223-50, ZL I 8-136, IV 201-28, V 61-284, VIII 179, X 98, 146). 1451 Katarzyna ż. Miklasza (ZL IV 32). 1464 cc. śp. Miklasza z R.: Agnieszka ż. Grota, Zofia ż. Andrzeja Potockiego, Anna i Jadwiga (ZL V 396). 1466 cc. śp. Miklasza: Agnieszka ż. Balona Grota z Pawłowic, Zofia ż. Andrzeja z Potoka, Anna ż. Łazarza z Kleszczowa [z. chełmska], s. Gniewosza sędziego z. chełmskiej (ZL V 449-50). Jadwiga dz. z R. (ZL V 474). Jurek z R. zapisuje ż. Elżbiecie, c. Marcina Mazowszanina z Chmielika, 20 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 484). 1468 Prandota z R. (ZL VIII 41). 1470-80 dz. Grotek Balon i in. (DLB II 544). 1531-3 pobór z cz. Maciejowskiego 10 ł. i młyna (RP).

4. 1451 Grot [z Ostrowa] tenut. kazimierski wójtostwo w R. nabyte od kmiecia Wojtowicza sprzedaje Miklaszowi dz. za 70 grz. (ZL IV 33). 1460 uczc. Anna wd. po Stanisławie Krakowskim [wójcie?] z R. (OL II 223). 1531-3 wójt dziedz. na 1 ł. (RP).

5. Archid. lub. 1328 par. (MV I 309). 1336 świętop. 1 sk. (MV I 389). 1350-5 dochód plebana 2 grz. (MV II 374, 386, 432). Plebani: 1409 Piotr (TA VII 184). 1419 Marcin (ZL X 290). 1420 Jakub (ZL X 378). 1428 Toporek (OL I 8). 1429-33 Mikołaj (Szafran 164, OL I 12). 1452 i 1461 Jan (OL II 13, 250). Poł. XV w. plebanowi dzies. z folw. w Łopienniku (OL I 7). 1461 3 ł. plebana; 2 dawne, 1 nowo wykarczowany (OL II 250). 1470-80 kośc. drew. Do par. należą w. → Borów, Borzechów, Łopiennik, Radlin (DLB II 544-5). 1529 plebanowi dzies. z ról. 3 szlachty w R. 3 grz., z Borzechowa, Borowa, Kępy, Łopiennika i Radlina - łącznie z kolędą 2 grz. razem 15 grz. Bpowi dzies. z pewnych ról w R. (LR 34, 431). 1531-3 do par. należy ponadto Kępa (RP).