RAFSZYCE alias RAWSZYCE

(1437 Rawszicze, 1441 Raffsszycze, 1443 Rafsicze, Rawsyce, 1451 Ravszycze, 1470-80 Raphycze, 1529 Rawczicze, 1531 Rafsicze), leżały nad rz. Bystrzycą, ok. 7 km SW od Lublina; dziś nie istnieją (Wojc. 40-41).

1. Pow. lub., par. 1470-80 Zęborzyce, 1531-3 Krężnica.

2. 1437 Zęborza z R. zastawia Piotrowi ze Śmiłowa cz. w R. od granic wrotkowskich do granic zęborzyckich (Wojc. 40). 1441 granice ze Śmiłowem i Wrotkowem (ZL I 43). 1443 Zęborza z R. zastawia łąkę dług. 1 ł. od rz. Bystrzycy do Góry za 6 grz. Grzegorzowi plebanowi z Abramowie (ZL VIII 183). 1466 Jan z R. zastawia 1 ł. w stronę Lublina i łąkę w stronę Zęborzyc w R. za 12 grz. Piotrowi zięciowi Stanisława Kostki (ZL V 444).

3. Własn. szlach. 1437-56 dz. Jan Zęborza (Wojc. 40, KL 1020-80, ZL I 25-172, IV 136-95, X 62-6); 1448 tenże zwolniony od jurysdykcji kaszt. lub. (KL 1112). 1462-9 Stanisław Kostka z R. burgrabia kazimierski (Wojc. 40, ZL VIII 81). 1484 Mikołaj dz. z R. (ZL IX 399). 1470-80 dz. h. Nowina. 2 folw. (DLB II 543). 1531 szlachta bez kmieci: cz. Stanisława i Andrzeja Rawszyckich 2 ł.; cz. Jakuba Sadurskiego ze Strzeżkowic 1 ł. (RP). 1533 cz. Rawszyckich zajęta przez starostę lub. (RP).

5. 1470-80 dzies. snop. plebanowi w Zęborzycach (DLB II 543). 1529 dzies. z pewnych ról folw. 1 wiard. plebanowi w Krężnicy, z innych snop. bpowi (LR 34, 434).