RAJTKOSPUSZKI

(1470-80 Raythkospuszky), osada niezid.

[Pow. i par. lub.?] 1470-80 wymieniono bez bliższych danych (DLB II 539).