RASZÓW

(1390 Rassow, Raszow or.), bagno i łąki przy ujściu rz. Bystrzycy do Wieprza k. w. → Jawidz i Zawieprzyce.

1390 wzm. (ZDM IV 1090).