RĄBLOW alias WRĄBLÓW

(1409 n. Ramlow, 1414 Ramblow, 1417 Wrablow, 1441 Remblow, 1447 Wromblow, 1447 Wrwblow, 1448 Rąblow, Røblow, 1451 Ramblo!, Rublow), dziś Rąblów, 5 km W od Wąwolnicy.

1. Pow. lub., par. Wąwolnica.

3. Własn. szlach. 1409-29 Jan z R. (TA VII 446, LP 140-8, ZL II 116-234, X 104-312). 1414 Jachna Witowa ze Słupia zastawia kmiecia i karczmę w R. Michałowi z R. (ZL I bp.) 1414-30 Michał z R. (LP 140, ZL II 101-274, V 98, X 103-312). 1415 br. niedzielni Jan i Michał (ZL X 156). Nastka z R. (ZL X 155). 1416-9 Piechna Skarbkowa z R. (ZL X 8-314). 1417-20 ks. Mścisław-Mścigniew dz. w R. (ZL X 168-321). 1417-27 Wichna Pakoszowa z R. (ZL II 102, X 137-288). 1419 Mikołaj s. Wichny (ZL X 293). 1427 dzieci Wichny Jan, Michał i Katarzyna (ZL II 102). Andrzych z R. (ZL II 102). 1441-65 Jan z R., br. Michała i Warsza (LP 17-29, OL II 10-4, XVIII 99, KL 334-1541, ZL I 19-233, X 5-272). 1443 tenże zapisuje ż. Katarzynie 40 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 104). 1453 tenże otrzymał za ż. Katarzyną 50 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 113). 1467 Jan z R. i synowiec jego Jan (ZL VIII 160-1). 1441-62 Michał z R., br. Jana i Warsza (LP 28, KL 334, ZL I 19-233, IV 6-39, X 5). 1441-64 Warsz z R., br. Jana i Michała (KL 334-1581, ZL I 19-139, IV 297, X 5-99). 1442 Świętosław z R., jego ss. Stanisław i Mikołaj (ZL X 272). 1451-3 Małgorzata z R. (ZL I 144, X 49-63). Elżbieta z R., wd. po Warszu z Ostrowa kaszt. lub. tenutariuszka w Wąwolnicy (ZL X 65). 1462 Mikołaj Kazimierski z R. (ZL X 304). 1463 szl. Jakub z R. (ZL V 361). Grzegorz Soszyc kmieć z R. (ZL X 94). 1469 Małgorzata ż. Grzegorza Sochy z R., c. szl. Mikołaja z Opatek (ZL VIII 81). 1471-4 Jan Rąblowski Stary (KL 1627-35, ZL V 10). 1470-80 dz. br. Michał i Jan h. Szreniawa. 2 folw. (DLB II 569). Dz. Jan Stary i jego wnukowie [nepotes] Jan i Stanisław, h. Awdaniec. 3 folw., 11 ł. km., karczma, zagr. (DLB III 247-8). 1498 Bartłomiej Chotecki odstępuje R. br. Pawłowi chorążemu lub. (ZK CLIII 198). 1523 dobra po śp. Mikołaju Minor z Ostrowa (MS IV 13642). 1531-3 pobór z cz. Mikołaja Słotwińskiego 1 1/2 ł. km.; szlachta bez kmieci: Piotr Przilog jako opiekun dz. po Marcinie 1/2 ł.; Stanisław Przilog 1 ł.; Stanisław Podgajny 1/4 ł. (RP).

5. 1450 Kazimierz Jagiel. postanawia, aby szlachta z R. odnosiła plebanowi wąwolnickiemu placki wielkanocne do poświęcenia do w. Zawada (ZDM III 839). 1470-80 dzies. snop. z całej w. wart. 5 grz. opactwu świętokrzyskiemu (DLB II 569). Dzies. snop. z ł. km. wart. 8 grz. i dzies. „w gonitwę” z ról km. uprawianych przez dz. opactwu świętokrzyskiemu, z reszty wsi plebanowi w Wąwolnicy (DLB III 247-8). 1529 dzies. snop. w/w opactwu (LR 351).