SKOKÓW

(1417 Oscokow!, Scokow), 5 km SE od Opola.

1. Pow. lub., par. Opole.

2. 1465 droga do Bobów. Granice z w. → Chroślina (LP 129-30). 1466 granica z Kliczkowicami (ZL V 444).

3. Własn. szlach. 1417-20 Ubysław tenut. z S. (ZL X 137-358). 1417 Goworek Gut z Opola przeciw w/w Ubysławowi „pro hereditate S.” (ZL X 139). 1428 szl. Elżbieta z S. (ZL II 140). 1449 Stanisław Skokowski z S. (KL 1361-1442). 1452-66 Jan s. śp. Stanisława Skokowskiego (ZL IV 78-137, V 444). 1460-9 Katarzyna ż, Skokowskiego (ZL IV 289, VIII 58). 1465 dz. Mikołaj, Jan i Stanisław, wnukowie Hektora z Niedrzwicy podczaszego lub. (LP 129-30). 1470 dz. br. Jan, Stanisław, Mikołaj i ich siostra Jadwiga, ż. Jana Uniszowskiego (ZL V 250). 1470-80 dz. Stanisław Skokowski h. Bończa. Folw., 8-9 ł. km, młyn, 4 karczmy i 4 zagr. (DLB II 545, III 254-5). 1496 Stanisław z S. (LP 121). 1531-3 pobór z 2 1/2 ł. i młyna (RP).

5. 1470-80 dzies. snop. z ł. km. wart. do 7 grz. opactwu świętokrzyskiemu, z reszty wsi plebanowi w Opolu (DLB II 545-6, III 254-5). 1529 dzies. z folw. 1 grz. w/w plebanowi, z reszty wsi snop. wart. 1 grz. konwentowi klaszt. świętokrzyskiego (LR 351, 437).

8. VIII-X? w. ciałopalne cmentarzysko kurhanowe (Żaki 523, 526).