SKORCZYCE

(1405 Skorczicze or., 1417 n. Scorczicz, 1418 Skorczin!, 1428 Scorczycze), 4 km E od Urzędowa.

Pow. urzęd., par. Popkowice. Grodzisko wczesnośr. (Żaki 516). Własn. król i szlach. 1405 Władysław Jag. włącza 1/2 w. S. do m. Urzędowa (ZDM VI 1680). 1409 Jakusz dz. z S. (TA VII 178, 295). 1417-28 szl. Janusz z S. (ZL II 167, X 130-200). 1428 Jarosław z S. (ZL II 146). Kmiecie: 1409 Paweł (TA VII 184). 1417 Krzek (ZL X 130). 1418 Kazek (ZL X 200). 1428 Grzegorz (ZL II 138). 1434 Stanisław Podlaszek (OL I 16). 1470/80-1531/3 → Popkowice. 1470-80 folw. obsadzony kmieciami, z którego dzies. snop. plebanowi w Dzierzkowicach. Karczmy i zagr. bez ról. (DLB I 342, II 513). 1529 dzies. 12 gr. scholastykowi sand. (LR 400). 1531 pobór z cz. Jakuba Skorczyckiego [wójta?] 1 ł. bez kmieci. 1533 z cz. Stanisława Borzęckiego jw. (RP).